10 lat Fundacji Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej

0
724
Tak, to już z początkiem stycznia 2013 roku minęło 10 lat od utworzenia naszej Fundacji Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej, powołanej przede wszystkim jako wydawnictwo książek oraz innych wydawnictw tematycznie odnoszących się do spraw ujętych właśnie w jej nazwie. A co do samej nazwy Fundacji (dla potrzeb łatwiejszej komunikacji internetowej uzupełnionej o „Oficyna Morska„) to wynikła ona z ówczesnej, przed 10 laty sytuacji głównie w polskich stoczniach i w ogóle całej branży okrętowej, ale też i pozostałych branżach naszej gospodarki morskiej. Wtedy wydawało nam się, że w sytuacji pogłębiającego się kryzysu w tej gospodarce, powołanie do działalności podmiotu o tej właśnie nazwie, mającej specjalizować się, mimo wszystko, w wydawaniu pozycji książkowych o tym, że ta gospodarka morska, że budowa i remonty statków wciąż mają w Polsce szanse bytu, że szkolnictwo morskie oraz nauka także nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa…
 
Patrząc – i oceniając – teraz to nasze minione DZIESIĘCIOLECIE, wypada stwierdzić, że chociaż chwilami nie brakowało nam wielu trudności i kłopotów – chyba jak u większości wydawców – to nasz dorobek wydawniczy osiągnięty w tychże 10 latach jawi się całkiem okazale. Składają się nań bowiem 54 wydane książki (nie licząc tu wznowień i dodruków), kilka zeszytów naukowych, także kilka kalendarzy, czy niewielkich pozycji o charakterze promocyjno – reklamowym. W każdym razie ten nasz dorobek był już kilkakrotnie prezentowany m.in. na własnym stoisku podczas trwania Międzynarodowych Targów BALTEXPO w Gdańskiej Hali Olivia, czy na wystawie i targach książek o tematyce pomorskiej i kaszubskiej (COSTERINA) w Kościerzynie, gdzie kilka wydanych przez naszą Fundację książek otrzymało nagrody, jak np. trylogia „Tragedie rybackiego morza” Ryszarda Leszczyńskiego, „Encyklopedia inżynierii morskiej” profesora Bolesława Mazurkiewicza. Zostaliśmy też wyróżnieni medalem prof. Józefa Urbańskiego – uznanego za twórcę polskiej nawigacji morskiej…

Pośród wydanych przez nas książek są słowniki polsko – angielski i angielsko – polski (okrętowy oraz morski), fachowe z dziedzin jak: nawigacja morska, w tym „Nawigacja pilotażowa” i „Nawigacja dla kapitanów”, techniki okrętowej „Teoria okrętu”, żeglarstwa „”Jachting Zatoki Gdańskiej”, „80 lat Klubu Morskiego „Gryf”, „Porty jachtowe – Mariny, projektowanie”, latarnictwa „Morskie drogowskazy polskiego wybrzeża”, hydrotechniki „Morskie budowle hydrotechniczne”. Wreszcie wydaliśmy sporo książek o charakterze monograficznym ( „Z głębokiego lądu nad morze”, o prof. Józefie Lisowskim i „Morze jak chleb powszedni”, o prof. Danielu Dudzie”, wspomnieniowym, jak III i IV tom wspomnień profesora J. W. Doerffera „Życie i pasje”, czy wspomnienia kapitanów „Falami pisane”, obok R. Leszczyńskiego przypomnianej już wcześniej trylogii o tragediach jednostek rybackich, również tegoż autora trylogię: Ginące frachtowce”…

Warto tu także nadmienić, że jak dotychczas 14 wydanych przez nas książek opuściło drukarnie w ramach utworzonej w Akademii Morskiej w Gdyni serii wydawniczej pt. „Księgi Floty Ojczystej”. Były to m.in. Ryszarda Leszczyńskiego „Tragedie Rybackiego Morza” (3 tomy) i „Ginące frachtowce” (też 3 tomy), Stanisława Kuropatwińskiego „Moja droga do Gdańska”, Władysława Kaźmierczaka „Moje pożegnanie z Afryką. RPA. Ludzie i statki”, Henryka Spigarskiego „Liceum Morskie w Gdyni. Pływająca szkoła na ms. Edward Dembowski”, tegoż monografie „Z głębokiego lądu nad morze” oraz „Morze jak chleb powszedni”, Andrzeja Soysala „Kapitanowie oceanicznych szlaków”, wspomnienia kapitanów (pod redakcją Tomasza Sobieszczańskiego i Henryka Spigarskiego) „Falami pisane”. (Dotychczasową zawartość serii Ksiąg Floty Ojczystej – można poznać klikając tu)

Z dotychczas wydanymi przez nas tytułami można zapoznać się klikając w link na początku artykułu. Dodajmy, że sporo z tych książek można jeszcze nabyć w naszej księgarni. 

Oczywiście, oprócz wydawnictw książkowych i drukowanych, bardzo nas cieszy fakt, iż strona internetowa, którą dla Państwa prowadzimy generuje ok. 60 tysięcy otwarć miesięcznie. Chociaż dzielenie czasu na prace wydawnicze, dziennikarskie i reporterskie nie pozwala na bieżąco śledzić wszystkich ciekawych, okołomorskich wydarzeń, miło nam, że posiadamy już tak dużą grupę odwiedzających nas czytelników i dokładamy wszelkich starań, aby prezentowane przez nas materiały były nie tylko nasycone treścią, ale również należycie zilustrowane.

I z nadzieją, że nowa, rozpoczynająca się właśnie od jakże ciekawej cyfry w kalendarzu lat, kolejna dziesięciolatka będzie i dla nas, i dla wszystkich Państwa okresem szczęśliwym, zabieramy się do dalszej wytężonej pracy na rzecz słowa pisanego przeznaczonego do druku i tego przeznaczonego dla świata wirtualnego.

Cezary Spigarski
Prezes Zarządu Fundacji PPOiGM

 

Komentarze