Będzie Fundacja Port Jachtowy Trzebież!

0
680

 

 

List intencyjny podpisany…

 

      Tą dobrą wiadomość, na którą czeka cała żeglarska Polska, już zapowiadaliśmy. Właśnie na wtorkowej konferencji prasowej – 19 kwietnia br., w szczecińskiej „Jachtowej” – list uroczyście podpisali wiceprezes PZŻ Jerzy Domański oraz prezesi ZOZŻ – Zbigniew Zalewski i Zbigniew Jagniątkowski (na zdjęciach). Obydwie strony wyraziły tym samym wolę współpracy przy „odbudowie” ośrodka żeglarskiego w Trzebieży. Teraz – w najbliższym czasie – kolejnym krokiem porozumienia ma być powołanie Operatora Ośrodka PZŻ i portu jachtowego  w Trzebieży, który będzie realizował przedsięwzięcie oraz stworzy wszelkie warunki pozwalające na stabilne funkcjonowanie całego ośrodka, dotychczasowego historycznego COŻ PZŻ..

– Najważniejsze, że jest wola współpracy stron. Mamy poparcie burmistrza Polic Władysława Diakuna, mocno wspiera nas także marszałek województwa Olgierd Geblewicz. To grono ludzi gwarantuje nam możliwość pozyskania środków na rewitalizację trzebieskiego portu i przywrócenie go do stanu na jaki zasługuje kolebka polskiego żeglarstwa – mówił prezes ZOZŻ Zbigniew Zalewski.

Powołamy podmiot, który docelowo zostanie operatorem ośrodka. Będzie to fundacja o nazwie Port Jachtowy Trzebież, która zostanie ustanowiona przez PZŻ i ZOZŻ. Jeśli będzie to możliwe ze względów formalno-prawnych mamy nadzieję, że trzecim fundatorem będzie gmina Police – zdradza wiceprezes ZOZŻ Zbigniew Jagniątkowski.

 

Tą ideę ratowania Ośrodka poparł też w swoim krótkim wystąpieniu burmistrz Polic Władysław Diakun. Jednocześnie przedstawiciele ZOŻŻ podkreślali, że warunkiem przejęcia ośrodka jest brak obciążeń i zobowiązań wynikających z działalności poprzedniego dzierżawcy.

 – Wszystkie kwestie tych rozliczeń bierze na siebie PZŻ – zadeklarował wiceprezes Polskiego Związku Żeglarskiego Jerzy Domański. Przypomnijmy, że w wyniku postawienia w stan upadłości dotychczasowego dzierżawcy, cały majątek ośrodka, którego właścicielem jest PZŻ, znajduje się obecnie pod zarządem syndyka.

– Wierzymy, że uprawomocnienie się wyroku sądowego pozwoli nam na szybkie przejęcie ośrodka i dokonanie jeszcze w tym roku pierwszych niezbędnych inwestycji – tłumaczą przedstawiciele ZOZŻ. Zdaniem fundatorów „uruchomienie” portu jachtowego w Trzebieży i jak najszybsze udostępnienie go żeglarzom to koszt minimalny rzędu dwóch milionów złotych. Środki na pełną realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w przyszłości miałby pochodzić m.in. ze środków unijnych.

     Konferencja zgromadziła spore grono dziennikarzy i żeglarzy, było dużo pytań nt. prawnych i technicznych rozwiązań dotyczących przyszłości COŻ. Wszyscy czekają i liczą na jak najszybsze wznowienie działalności „trzebieskiej szkoły żeglarskiej”, na powrót na wodę słynnych jednostek szkoleniowych, w tym m.in. „Śmiałego”, „Juranda” i „Kapitana Głowackiego” (byłego „Henryka Rutkowskiego”). Warto przypomnieć, że COŻ PZŻ w Trzebieży, u wrót Zalewu Szczecińskiego i Bałtyku Południowego, czyli popularna kiedyś a teraz historyczna już to praktycznie najważniejszy – po Gdyni – ośrodek szkoleniowy żeglarstwa morskiego, gdzie kapitańskie patenty zdobyła znakomita większość uznanych w kraju i w świecie polskich żeglarzy. Kiedyś na jedno miejsce na kursach manewrowyh czekało nawet dziesięciu chętnych, a tzw. „manewr trzebieski” wszedł na stałe do podręczników szkoleniowych… Miejmy nadzieję, że tak będzie nadal.. (WS)

   Polecamy też sąsiednią pełną wideorejestrację z konferencji kolegi Krzysztofa Krygiera…

 

                      Zdjęcia: Wiesław Seidler i Tomasz Matyśkiewicz

 

Komentarze