Uchwały PKBWM w 2017 r. – wypadki jednostek profesjonalnych ;)

0
1682

 

o jest druga część opracowania po szczegółowej lekturze Uchwał PKBWM wydanych w roku 2017 i dotyczy wypadków w żegludze oraz działaniach profesjonalnych. W tej części odstąpiłem od statystycznego ujęcia i ilościowej analizy, tym razem istotniejsze było zestawienie szczególnej wyjątkowości wypadków, ze szczególnością decyzji odstąpienia od przeprowadzenia badania. Łącznie w 2017 roku było około* 60 Uchwał po wypadkach jednostek profesjonalnych, czyli zawodowców.

W dalszej części tego wpisu zasadniczo przytoczę cytaty z uchwał oraz znacznie ograniczę swoje komentarze, sprowadzając je wyłącznie do stwierdzeń uwrażliwiających uwagę czytelników.

obraz nr 1

Część II – wypadki jednostek profesjonalnych, czyli zawodowców.

ZAWODOWCY ZAWODOWCOM.
To pierwsza grupa Uchwał PKBWM z 2017 roku, podjętych po rozpatrzeniu przez Komisję materiałów dotyczących wypadków morskich, powstałych na lub za sprawą jednostek profesjonalnych.
Nadany tytuł stanie się zrozumiałym dla wszystkich po lekturze cytatów z tych uchwał:

WIM nr 02/2017
Po rozpatrzeniu w dniu 17 lutego 2017 r. materiałów dotyczących wypadku morskiego dźwigu pływającego Maja, bandery polskiej, zaistniałego w dniu 13 stycznia 2017 r. na Wiśle Śmiałej w okolicach mariny żeglarskiej w Górkach Zachodnich, w wyniku którego dźwig uszkodził linię energetyczną, Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich biorąc pod uwagę okoliczności wypadku oraz brak poważnych skutków zdarzenia uznaje, że wyniki badania nie przyczynią się do zapobiegania tego rodzaju wypadkom morskim w przyszłości i na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 31 sierpnia 2012 r. o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich (Dz. U. z 2012 r. poz. 1068 oraz z 2015 r. poz. 1320) odstępuje od badania.
[nie BO NIE – ZAWODOWCY ZAWODOWCOM]

WIM nr 04/2017
Po rozpatrzeniu w dniu 17 lutego 2017 r. materiałów dotyczących wypadku morskiego gazowca Al Huwaila, bandery Bahamów, zaistniałego w dniu 22 stycznia 2017 r. na wyjściu z terminala LNG w Świnoujściu, w wyniku którego statek uderzył w pławę N-2 i ją zatopił, Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich biorąc pod uwagę okoliczności wypadku oraz brak poważnych skutków zdarzenia uznaje, że wyniki badania nie przyczynią się do zapobiegania tego rodzaju wypadkom morskim w przyszłości i na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 31 sierpnia 2012 r. o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich (Dz. U. z 2012 r. poz. 1068 oraz z 2015 r. poz. 1320) odstępuje od badania.
[szerzej o błędnych przesłankach tej decyzji pisałem w: Regina R – Raport PKBWM w 6-ciu akapitachwyróżnionych  niebieską czcionką]

WIM nr 22/2017
Po rozpatrzeniu w dniu 29 maja 2017 r. materiałów dotyczących wypadku barki śródlądowej Nawa 9, bandery polskiej, zbudowanej w 1914 r., zaistniałego w dniu 25 kwietnia 2017 r. na rzece Łabie w porcie w Hamburgu, w wyniku którego podczas załadunku barka przełamała się i zatonęła, Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich uznała, że zdarzenie to ze względu na charakter barki i akweny, po których barka uprawiała żeglugę (wody śródlądowe), nie może być zakwalifikowane jako wypadek morski w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 31 sierpnia 2012 r. o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich (Dz. U. z 2012 r. poz. 1068 oraz z 2015 r. poz. 1320) i w związku z tym postanowiła nie badać tego wypadku.
[barka była za stara? Czy wypadek za daleko od siedziby Komisji?]

WIM nr 23/2017
Po rozpatrzeniu w dniu 29 maja 2017 r. materiałów dotyczących wypadku przewrócenia się doku pływającego, oznaczonego jako DOK Nr 1, należącego do Stoczni Remontowej Nauta S.A. w Gdyni, wraz z posadowionym na nim statkiem Hordafor V, bandery norweskiej, zaistniałego w dniu 27 kwietnia 2017 r. w porcie Gdynia, Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich uznała, że zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 31 sierpnia 2012 r. o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich (Dz. U. z 2012 r. poz. 1068 oraz z 2015 r. poz. 1320) wypadek, któremu uległ dok nie podlega badaniu przez Komisję oraz w związku z faktem, że statek Hordafor V był wyłączony z eksploatacji (w trakcie remontu stoczniowego) izdarzenie to nie może być zakwalifikowane jako wypadek morski w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1tejże ustawy, Komisja postanowiła nie badać tego wypadku.
[obszernie ten bardzo poważny wypadek przedstawiłem w: Mistrzostwo w unikaniu podania przyczyny –nie BO NIE – ZAWODOWCY ZAWODOWCOM]

WIM nr 42/2017
Po rozpatrzeniu w dniu 21 czerwca 2017 r. materiałów dotyczących incydentu morskiego z udziałem promu Galileusz, bandery cypryjskiej, zaistniałego w dniu 13 czerwca 2017 r. na torze wodnym na Zatoce Pomorskiej, w wyniku którego statek otarł się o pławę N2, Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich biorąc pod uwagę okoliczności zdarzenia, uznaje że wyniki badania nie przyczynią się do zapobiegania tego rodzaju incydentom morskim w przyszłości i na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 31 sierpnia 2012 r. o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich (Dz. U. z 2012 r. poz. 1068 oraz z 2015 r. poz. 1320) odstępuje od badania.
[po 5-ciu miesiącach od WIM nr 04/2017, kolejny zamach na pławę N-2, tym razem nieudany, tym razem na ten znacznie kosztowniejszy egzemplarz, ale Komisja konsekwentnie: nie BO NIE – ZAWODOWCY ZAWODOWCOM]

WIM nr 37/2017
Po rozpatrzeniu w dniu 21 czerwca 2017 r. materiałów dotyczących poważnego wypadku morskiego statku pasażerskiego Astoria, bandery portugalskiej, zaistniałego w dniu 7 czerwca 2017 r. na torze wodnym prowadzącym do Gdańska Nowego Portu, w wyniku którego statek podczas wychodzenia z portu, na skutek utraty zasilania wszedł częścią dziobową na mieliznę i wymagał pomocy z lądu (ściągnięcie z mielizny przy pomocy dwóch holowników), Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich biorąc pod uwagę okoliczności wypadku oraz brak poważnych skutków zdarzenia uznaje, że wyniki badania nie przyczynią się do zapobiegania tego rodzaju wypadkom morskim w przyszłości i na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 31 sierpnia 2012 r. o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich (Dz. U. z 2012 r. poz. 1068 oraz z 2015 r. poz. 1320) odstępuje od prowadzonego badania. Jednocześnie Komisja zdecydowała o poinformowaniu o zaistniałym wypadku przedstawiciela portugalskiej Komisji badania wypadków morskich (Maritime Accident Investigation and Aeronautical Meteorology Authority Office) w Lizbonie.
[tu zwrócę uwagę, że chluba marynarki portugalskiej, statek sanatoryjny Astoria (1948 r.), to nie jest wycieczkowiec pokroju stateczku Danuta, buszującego po Motławie i wpływającego** pod opuszczane przęsło pieszej kładki nad Ołowianką]

WIM nr 86/2017
Po rozpatrzeniu w dniu 29 września 2017 r. materiałów dotyczących wypadku morskiego kutra rybackiego, który wchodząc do portu w Ustce w dniu 10 września 2017 r. uderzył w pogłębiarkę „Inż. Stanisław Łęgowski” bandery polskiej, pogłębiającej wejście do portu, Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich biorąc pod uwagę okoliczności wypadku oraz brak poważnych skutków zdarzenia uznaje, że wyniki badania nie przyczynią się do zapobiegania tego rodzaju wypadkom morskim w przyszłości i na podstawie art. 20 ust. 3ustawy z dnia 31 sierpnia 2012 r. o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich (Dz. U. z 2012 r. poz. 1068, z 2015 r. poz. 1320, z 2017 r. poz. 60, 1215) odstępuje od badania.
[brak nazwy kutra taranującego pogłębiarkę nie ma znaczenia dla: nie, BO NIE, ZAWODOWCY ZAWODOWCOM]


? ? ?
To szczególna grupa tragicznych wypadków z ofiarami śmiertelnymi.

Uchwały o odstąpieniu od sporządzenia raportu powypadkowego:
WIM nr 42/2016 – śmierć marynarza na holowniku Odissey, bandery rosyjskiej,
WIM nr 58/2016 – śmierć II mechanika na statku Aquitania, bandery singapurskiej,
WIM nr 88/2016 – śmierć starszego mechanika na statku Fast Herman, b. belgijskiej,
WIM nr 14/2017 – utonięcie podczas nielegalnego połowu ryb sieciami z bezpokładowej łodzi wiosłowej,
WIM nr 15/2017 – śmierć marynarza na statku Frontera, bandery Antigua & Barbuda,
WIM nr 19/2017 – wypadnięcie za burtę, utonięcie nietrzeźwego wędkarza, z ł.mot. Omega Gold, b. pol.,
WIM nr 25/2017 – śmierć marynarza na statku Bright Sky, bandera Wysp Marshalla,
WIM nr 36/2017 – śmierć pracownika remontującego ponton zacumowany przy nabrzeżu,
WIM nr 64/2017 – śmierć II mechanika na statku Chopin, bandery portugalskiej,
WIM nr 67/2017 – śmierć marynarza na m/v Gdansk, bandery Bahamów.

Czy nikt, może poza osobami najbliższymi ofiar, nie był zainteresowany analizą przyczyn, wnioskami i ewentualnymi zaleceniami powypadkowymi? Czyżby środowiska zawodowe marynarzy również nie były i nie są tym zainteresowane?


Uchwały z decyzjami o sporządzeniu raportu powypadkowego
:
[są w znacznej dysproporcji ilościowej do liczby odstąpień]

WIM nr 84/2016 – śmierć marynarza/kucharza na statku Daan, b. holenderskiej: Raport 84/16,
WIM nr 90/2016 – śmierć starszego mechanika na holowniku Ikar, bandery polskiej: Raport 90/16,
oraz:
WIM nr 44/2016 – zatrucie siarkowodorem 8 osób podczas wyładunku ryb w porcie: Raport 44/16,
WIM nr 60/2016 – pożar ciężarówki na pokładzie promu Stena Spirit: Raport 60/16.

 – – –

Poza powyższymi były jeszcze Uchwały dotyczące odstąpienia od rozpatrywania:

– wypadków z rannymi, kontuzjowanymi: przypadków,
– uderzenia i uszkodzenia nabrzeża przy manewrach z/bez holowników: 11 wypadków,
– awarie silnika, steru, bez konsekwencji lub np. z wejściem na mieliznę: wypadków,
– przeciek, rozszczelnienie: wypadki,
– rozlanie paliwa: 3 wypadki,
– nawinięcie sieci/liny na śrubę: 2 wypadki,
– wejście na mieliznę: 1 wypadek,
– kolizja dwóch kutrów rybackich: 1 wypadek,
– uderzenie w pławę (NP): 1 wypadek,
– zatonięcie: 1 wypadek – WIM nr 87/2016,
oraz nietypowe incydenty/wypadki:
– pasażer wyskakujący za burtę promu na przeprawie przez Świnę,
– umyślne podpalenie łodzi rybackiej w porcie.

* * *

Krótkie podsumowanie po obu częściach opracowania:
[część poprzedzająca: Uchwały PKBWM w 2017 r. – wypadki jachtów]

Biurokratyczne wywiązanie się z obowiązków nałożonych przez Ustawę na PKBWM jest wypełniane. Dydaktyczne walory działania Komisji są iluzoryczne, wręcz ich brak. Celowość istnienia Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich jest wątpliwa.

Wacław Sałaban, marzec 2018 r.

około, gdyż w zestawieniu Uchwał z 2017 roku są luki w ich numeracji (brak około 15-tu pozycji), oraz został wydany Raport 69/17, a brak w zestawieniu stosownej Uchwały (WIN nr 69/2017).

** incydent w dniu 04.08.2017 r. podczas żeglugi ze znaczą liczbą pasażerów na górnym, otwartym pokładzie. Grozę manewru szypra przedstawia zatrważający materiał filmowy, ogólnie dostępny w sieci i… NIC. PKBWM udaje, że NIC nie wie! Statek Danuta był również „bohaterem” wypadku WIN 58/2017 – kolizja na Motławie z jednostką żaglową płynącą na silniku, w wyniku której został poszkodowany jeden z członków załogi jachtu.

 

W dniu liczby π zmarł Stephen Hawking (1942-2018).

 Wacław Sałaban 
 
http://fyr.blox.pl/

Komentarze