TYMOTEUSZ DUCHOWSKI ODSZEDŁ NA WIECZNĄ WACHTĘ

0
754
obraz nr 1

 

Z PRZYKROŚCIĄ ZAWIADAMIAMY, ŻE 13 MARCA 2014 R. W 86 ROKU ŻYCIA ODSZEDŁ NA WIECZNĄ WACHTĘ, CZŁONEK HONOROWY POLSKIEGO ZWIĄZKU ŻEGLARSKIEGO ŚP. TYMOTEUSZ DUCHOWSKI „MOTEK” – ŻEGLARZ, ŻOŁNIERZ, JACHTOWY KAPITAN ŻEGLUGI WIELKIEJ, STERNIK LODOWY, INSTRUKTOR ŻEGLARSTWA PZŻ, INSTRUKTOR ŻEGLARSTWA LODOWEGO PZŻ, SĘDZIA ŻEGLARSKI KLASY PAŃSTWOWEJ, ŻOŁNIERZ SZARYCH SZEREGÓW, UCZESTNIK POWSTANIA WARSZAWSKIEGO, INSTRUKTOR ZHP, ABSOLWENT POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, MGR INŻ. BUDOWNICTWA WODNEGO.

Wieloletni wybitny działacz Polskiego Związku Żeglarskiego, organizator żeglarstwa i wychowawca młodzieży. Od 1959  pełnił funkcje członka Zarządu Głównego, wiceprezesa, przewodniczącego Głównej Komisji Żeglarstwa Lodowego (przez 22 lata), członka Głównej Komisji Rewizyjnej, członka Głównej Komisji Egzaminacyjnej. Prowadził dziesiątki rejsów, żeglarskich obozów szkoleniowych, regat. Miał także czas na pracę w organizacjach kombatanckich (Szare Szeregi, Środowisko Żołnierzy AK „ŻYWICIEL”, Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych). Wykonywał swój zawód inżyniera – projektanta budownictwa wodnego. Można bez przesady powiedzieć, że był tytanem pracy. Został uhonorowany szeregiem odznaczeń związkowych, resortowych i państwowych, w tym: Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem za Szczególne Zasługi dla Żeglarstwa Polskiego i Godnością Członka Honorowego Polskiego Związku Żeglarskiego.

Cześć Jego pamięci!

             POLSKI ZWIĄZEK ŻEGLARSKI

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie 20 marca 2014 r. (czwartek), o godz. 13 00 w kościele parafialnym św. Michała  przy ul. Puławskiej 95 (przy ul. Dolnej). Urna z prochami zostanie złożona na cmentarzu Stare Powązki w grobie rodzinnym. Wprowadzenie na cmentarz o godz. 14:30 – VI Brama, od ul. Ostroroga.

Za zgodą: www.pya.org.pl 

 

Komentarze