Sportowa Akademia III Wieku

0
534

Klub Żeglarski Horn Kraków ogłasza nabór do projektu:

„Sportowa Akademia III Wieku”

Projekt adresowany do osób w wieku powyżej 60. roku życia

 W ramach projektu przewidujemy :

  • zajęcia żeglarskie wraz z możliwością zdobycia patentu żeglarskiego – grupa I (16 os.) – SEKCJA ŻEGLARSKA
  • zajęcia ruchowe Tai Chi – grupa II (16 os.) – SEKCJA TAI CHI
  • dodatkowe zajęcia na pływalni, warsztaty integracyjne, współtworzenie i udział wydarzeniach sportowo-społecznych – grupa I i II (32 os.)

Miejsce realizacji projektu:

Ośrodek Szkoleniowo – Żeglarski HORN, Kraków, ul. Kozia 22

Czas realizacji projektu:

czerwiec – grudzień 2013 r.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie wypełniają formularz zgłoszeniowy dostępny w biurze Klubu Żeglarskiego Horn Kraków (ul. Kozia 22, tel. 12 653 05 08) lub wysłany za pośrednictwem Internetu.

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie – 16 czerwca 2013 r. – forma mail/telefon oraz na stronie www.kz.hornkrakow.pl

Projekt rozpocznie się spotkaniem informacyjnym dla wszystkich uczestników. Data spotkania będzie podana po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych.

 

Wszystkie zajęcia i warsztaty realizowane w ramach projektu

są dla uczestników BEZPŁATNE.

Cele projektu:

  • aktywizacja uczestników i podniesienie poziomu ich aktywności fizycznej i społecznej oraz poprawa stanu zdrowia,
  • integracja i reintegracja osób starszych,
  • umożliwienie realizacji własnych pasji i zainteresowań, w tym sportowych.

Formularz

Komentarze