Przegląd Setek w Gdańsku

0
1382

 

W miniony weekend w Gókach Zachodnich odbyło się spotkanie 'Setkowiczów’ czyli uczestników tegorocznych regat Setką przez Atlantyk. Spotkanie połączone było ze sprawdzeniem jachtów przed rozpoczęciem regat. Przegląd Setek wykonywał Janusz Maderski – konstruktor, pomysłodawca i uczestnik I edycji regat Setką przez Atlantyk.  Lista startowa została uaktualniona i finalnie z 32 jachtów zgłoszonych wstępnie do regat na liście znajduje się obecnie 10 jachtów w dwóch klasach. Kolejnych 7 jachtów nie dotało na przegląd w miniony weekend. Będą oni wpisywani na listę startową po zatwierdzeniu jachtów przez konstruktora – mają czas do końca września by poddać swoje jednostki inspekcji. 

Przypominamy wymagania szczegółowe co do jachtów ustalone przez uczestników i konstruktora:

 • zabronione jest stosowanie poszycia kadłuba i pokładu lżejszego jak 0,54 kg/dm3 .
 • dopuszczalne są zmiany geometrii kadłuba wyłącznie w obrębie kokpitu i zejściówki. – masa minimalna jachtu Setka BA – 450kg
 • masa minimalna jachtu Setka A – 460kg – niezatapialność zapewniona przez umieszczenie w kadłubie w nie mniej niż 700 dm3 materiału pływalnościowego.
 • poszycie kadłuba sklejką wodoodporną lub sklejką pokrytą laminatem epoksydowo-szklanym, grubość poszycia nie mniejsza niż w dokumentacji. Przykład: poszycie burt sklejką 10mm lub sklejką 9mm + 1mm laminatu epoksydowo-szklanego
 • zabronione jest wzmacnianie jachtu laminatem innym jak epoksydowo-szklany
 • maszt pływający
 • fały poprowadzone na zewnątrz masztu
 • dopuszcza się jeden lub dwa sztagi biegnące od dziobnicy do zamocowania na maszcie na wysokości od pokładu jak w dokumentacji
 • rolfok oraz refowanie grota przez rolowanie wzdłuż liku przedniego nie są dozwolone
 • grot mocowany do bomu na całej długości dolnego liku likliną lub nie mniej niż pięcioma pełzaczami
 • żagle dopuszczalne; grot oraz 2 foki wg oryginalnej dokumentacji, dodatkowo fok sztormowy o powierzchni ok. 1,2m2 , trajsel o powierzchni nie większej niż 2m2 oraz drugi grot nie większy od oryginalnego. Wszystkie żagle wykonane z dakronu o gramaturze nie mniejszej niż 200G/m2
 • genaker – wyłącznie samodzielnie uszyty według wykrojów które zostaną podane przez konstruktora, z nylonu o gramaturze nie mniejszej jak 60G/m2, powierzchnia ok. 15m2
 • genaker stawiany bez wytyku, blok genakera na maszcie nie wyżej jak 5,60m nad pokładem
 • kabestany, windy, stopery i szyny szotowe są niedozwolone
 • log – niedozwolony
 • samoster tylko wykonany samodzielnie, wyłącznie wiatrowy
 • nie dopuszcza się samosterów elektrycznych
 • dopuszcza się rezygnację z miecza rufowego i zastosowanie dowolnych płetw stabilizujacych kursowo lub ich brak. Do wykonania płetw można stosować wyłącznie materiały przewidziane dokumentacją i występujące w innych fragmentach konstrukcji jachtu
 • odsalarki – użycie oznacza wycofanie z regat
 • dopuszczalne są wyłącznie odbiorniki ręczne GPS, zalecane min. 2 sztuki
 • woda w butelkach PET o maksymalnej pojemności do 2dm3. Butelki zaleca się umieścić pod kojami oraz przed masztem i zabezpieczyć przed przesuwaniem podczas pracy jachtu na fali
 • minimalny zapas wody;I etap – 60 dm3, II etap – 120 dm3
 • maksymalna łączna moc baterii słonecznych – bez ograniczeń
 • podczas regat niedozwolone jest używanie elektronicznych środków łączności np. telefonów satelitarnych, radiostacji i radiotelefonów UKF z wyłączeniem ich użycia podczas bezpośredniej groźby kolizji dla jej uniknięcia
 • Dozwolone urządzenia elektroniczne:
 • ręczny GPS (zalecane min. 2 szt.)
 • AIS (zalecany)
 • laptop

 

Więcej informacji na stronie konstruktora:

http://www.maderski.pl/setk–przez-atlantyk-2016.html 

 fot. Stowarzyszenie Klasy Setka

Komentarze