Pomysły na żeglarski Szczecin. Konsultacje wokół rozwoju turystyki wodnej.

0
582
Przypominamy, że do 16 lutego br. zbierane są tzw. społeczne uwagi i propozycje do programu rozwoju turystyki wodnej w regionie aglomeracji szczecińskiej. Nie może tam zabraknąć opinii naszego środowiska żeglarskiego! Szczegóły w poniższym komunikacie prasowym Urzędu Miasta. Nasz morski i żeglarski Szczecin już jest piękny, ale jeszcze dużo można zrobić, aby był jeszcze piękniejszy. (WS)
 
*****

KONSULTACJE PROGRAMU TURYSTYCZNEGO ROZWOJU AKWENÓW I TERENÓW NADWODNYCH SZCZECINA

 
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 487/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2014 r. zarządza się przeprowadzenie na terenie Gminy Miasto Szczecin konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Szczecin w okresie od dnia 12 stycznia 2015 r. do dnia 16 lutego 2015 r., których celem jest zebranie od mieszkańców Szczecina propozycji, uwag i opinii dotyczących projektu Programu Turystycznego Rozwoju Akwenów i Terenów Nadwodnych Szczecina.
 
Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie badania opinii mieszkańców Miasta Szczecin poprzez umieszczenie projektu Programu Turystycznego Rozwoju Akwenów i Terenów Nadwodnych Szczecina na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin. Uwagi mieszkańców Miasta Szczecin będą przyjmowane na piśmie za pomocą formularza zgłoszenia uwagi zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin, przesyłanego za pomocą poczty elektronicznej na adres: turystyka@um.szczecin.plFormularz zgłoszenia i szczegóły na www.konsultuj.szczecin.pl , w tym: • Formularz zgłoszenia uwagi – wersja WORD
• Program Turystycznego Rozwoju Akwenów i Terenów Nadwodnych Szczecina
 
 
      Jeszcze kilka uwag. Celem konsultacji jest zebranie od mieszkańców Szczecina propozycji, uwag i opinii dotyczących Programu, a tym samym  wspieranie rozwoju turystyki wodnej. Rozwój ten musi się odbywać równocześnie w kilku obszarach, konieczne jest zatem tworzenie odpowiednich warunków do rozwoju produktów turystycznych, budowa systemów rozwijających turystykę i wzmocnienie pozycji Szczecina na rynku turystycznym. Program jest ukierunkowany na działania, które przyczynią się zwiększenia atrakcyjności i konkurencyjności Szczecina oraz Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina.
       To w wyniku realizacji Programu wypracowane zostaną skuteczniejsze mechanizmy promocji obszarów wodnych. Zrównoważony rozwój turystyki wodnej poprawi jakość życia mieszkańców i przyczyni się do bardziej racjonalnego wykorzystania zasobów środowiska naturalnego. Zapraszamy do udziału w konsultacjach.
 
Zdjęcia: Wiesław Seidler
 

Komentarze