70-lecie YACHT KLBU POLSKI SZCZECIN

0
883

 

 

Uroczyste podniesienie bandery w YACHT KLUBIE POLSKI SZCZECIN,  z udziałem Komandora Zarządu Głównego YKP Janusza Marka Taber,  odbyło sie w dniu 13.05.2016 r. w siedemdziesiątąrocznicę powołania YACHT KLUBU POLSKI Oddział Morski w Szczecinie. 

YACHT KLUB POLSKI Oddział Morski w Szczecinie powstał w dniu 21 lutego 1947. Klub utworzyli przedwojenni działacze, których losy wojenne zmusiły do osiedlenia się w Szczecinie. Komandorem został wybrany pierwszy Wojewoda Szczeciński – ppłk. Leonard Borkowicz, a na Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego został wybrany Prezydent Miasta Piotr Zaremba

 

Mocna pozycja Oddziału Morskiego YACHT KLUBU POLSKI w Szczecinie zaznaczyła się niektórymi decyzjami centralnych władz PZŻ:

  • Upoważnienie do działania z Wojewódzkim Urzędem Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego w sprawie powołania do życia Delegatury PZŻ w Szczecinie, przekształconej następnie w Szczeciński Okręgowy Związek Żeglarski.
  • Tymczasowy mandat opiekuńczy nad jachtami rewindykowanymi z Niemiec.
  • Założenie terenowego Koła Kapitanów, niezależnie od ich klubowej przynależności.

Niepodważalnym wkładem członków YKP w Szczecinie w rozwój żeglarstwa morskiego to odnalezienie, wyremontowanie i przeprowadzenie do kraju zawłaszczone przez okupanta polskie jachty: „ZAWISZA CZARNY”, „HETMAN” i „”BOŻENA” oraz pozyskanie w ramach reparacji wojennych „ŚMIAŁEGO”, „SKIERKI”, „ORLIKA” i „BYSTREGO”.

 

W wyniku porozumienia Polskiego Związku Żeglarskiego z Państwowym Urzędem WFiPW ustalono na sezon 1947 roku centralną akcję szkoleniową, w tym na sierpień obóz morski w Trzebieży.  Komendantem obozu był por. J. Husak, uczestników szkolenia było 82, w tym 26-osobowa grupa harcerzy szczecińskich.

 

Pierwsze po wojnie szkoleniowe rejsy zagraniczne wyszły z Centralnego Obozu Żeglarskiego w Trzebieży w ostatnim tygodniu sierpnia 1947 r. na jachtach Oddziału

Morskiego YKP w Szczecinie: „Hetmanie”, „Bożenie” i „Orliku”.

 

 YACHT KLUB POLSKI Oddział Morski w Szczecinie ze względu na swoje tradycje utracił poparcie czynników nadrzędnych, przegrał arbitraż o jachty i na podstawie decyzji politycznej władz miasta, w 1951 roku został rozwiązany, a jego mienie przekazano innym Klubom.

Po 42 latach, w dniu 9 stycznia 1993 roku z inicjatywy Tadeusza Siwca odbyło się zebranie założycielskie Klubu, w którym uczestniczyło 20 żeglarzy. Przyjęto przedstawiony przez kapitana Tadeusza Siwca statut Klubu, dokonano wyboru Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej oraz podjęto uchwałę następującej treści:

  1. 1.Powołać Klub zrzeszający armatorów jachtów prywatnych, członków ich rodzin oraz członków załóg.
  2. 2.Wystąpić z wnioskiem do Urzędu Wojewódzkiego o reaktywowanie rozwiązanego w 1951 roku YACHT KLUBU POLSKI w Szczecinie i przejąć jego nazwę, tradycje i symbolikę.

Komandorem został wybrany jkżw Tadeusz Siwiec. W dniu 10 lutego 1993 roku stowarzyszenie pod nazwą YACHT KLUB POLSKI  w SZCZECINIE zostało wpisane do rejestru Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie pod numerem 161 i uzyskało osobowość prawną.  Na Walnym Zgromadzeniu w dniu 12.02 2011 zatwierdzono obecna nazwę YACHT KLUB POLSKI SZCZECIN.

 

Jednym z członków założycieli reaktywowanego Klubu była Elżbieta Kowalczyk, która przez osiemnaście lat pełniła funkcję sekretarza-skarbnika,  a  na sobotniej uroczystości nadano Godność Członka Honorowego YACHT KLUBU POLSKI  SZCZECIN.

Wicekomandor Klubu Kol. Paweł Ryżewskizostał uhonorowany przez Komandora YKP Janusza Marka Taber najwyższym odznaczeniem Stowarzyszenia – Komandorią.

 

Uroczystości jubileuszowe zakończone zostały spotkaniem w pomieszczeniach klubowych.

 

 

kpt. Janusz Charkiewicz

 

Komentarze