Otwarte Żeglarskie Mistrzostwa Polski w ORC i KWR ZAWIADOMIENIE!

0
652

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

OTWARTE MORSKIE ŻEGLARSKIE MISTRZOSTWA POLSKI w ORC INTERNATIONAL i w KWR

oraz

REGATY O SREBRNY DZWON Kołobrzegu

1. Organizatorem regat jest KŻM PZŻ, Urząd Miasta Kołobrzeg i Jacht Klub Morski J. Conrad.

Biuro do 15.08.2012 r. w siedzibie KŻM PZŻ – JKMW „KOTWICA”

– adres: Al. Jana Pawła II 13 b, 81-945 Gdynia; tel./fax:  620-49-59, mail: biuro@jkmw-kotwica.pl

BRE BANK S.A. o/Gdynia 72 1140 1153 0000 2026 1200 1001

Po 15.08.2012 r. Jacht Klub Morski J. Conrad – Kołobrzeg, mail:  jkm_josephconrad@list.pl

Współorganizatorzy: Zachodniopomorski OZŻ, Koszaliński OZŻ, Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg, Liga Morska i Rzeczna Kołobrzeg, MSPiR – SAR, Urząd Morski Słupsk, Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka i Morskie Stowarzyszenie Regatowe.

Kontakt: Edward Kinas – 664410445, Maciej Polański – 501490448.

2. Klasy, termin i miejsce:

Regaty rozgrywane będą w dniach 23 – 26.08.2012 r. na wodach Bałtyku Południowego w rejonie Portu Kołobrzeg wg:

ORC INT. 

grupa I GPH do 650

grupa II GPH 650,1 i powyżej;  

KWR

grupa I  wsp.- 1,29 i powyżej,

grupa II wsp. – poniżej 1,29 

Miejsce postoju i baza regat – Marina Kołobrzeg.Warunkiem rozegrania regat w każdej grupie jest zgłoszenie się nie mniej niż 5 jachtów. 
W przypadku, gdy liczba zgłoszonych jachtów będzie mniejsza niż 5 grupy zostaną połączone. 
 

3. Przepisy:

Regaty zostaną rozegrane zgodnie z aktualnymi Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF 2009 – 2012, niniejszym Zawiadomieniem o Regatach i Instrukcją Żeglugi.

4. Zgłoszenia na oficjalnym formularzu zgłoszeniowym powinny być dostarczone do organizatora regat do dnia 22.08.2012 r.

Do zgłoszenia należy załączyć:- kopię ważnego świadectwa pomiarowego;- kopię ubezpieczenia OC jachtu;- kopią przelewu wpisowego. 

5. Program regat – Mistrzostw i Regat o Srebrny Dzwon – wg oddzielnego planu.

6. Odpowiedzialność:

Żadna z czynności wykonana lub nie wykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht. Kapitan jachtu odpowiedzialny jest za wyposażenie jachtu zgodne z przepisami. Ubezpieczenie OC jachtu obowiązkowe.

7. Wpisowe:

Do dnia 10.08 w wysokości 150 PLN od jachtu i 15 PLN od każdego członka załogi.

Od dnia 10.08 do 23.08 w wysokości 250 PLN od jachtu  i 25 PLN od każdego członka załogi.

Wpisowe należy wpłacić na konto organizatora lub w Biurze Regat najpóźniej w czasie składania zgłoszeń.

8. Punktacja – wg oddzielnego komunikatu.

9. Nagrody:

Medale  i puchary za I, II i III miejsce w grupach, Srebrny Dzwon i nagrody specjalne.

10. Uwagi:

Kategoria regat oraz inne ważne informacje dla uczestników będą podane oddzielnym komunikatem.

Strona internetowa regat – www.kzmpzz.pl

11.Sędziowie: 

Sędzia główny Regat – Barbara Grabarz.12. 

Mierniczowie: Główni ORC INT.- Jarosław Górski, KWR po zgodnieniu. 

                                                                                                   

WICEPRZEWODNICZĄCY KŻM                                                                                    

/-/ Edward Kinas

 

Komentarze