Korzyści współpracy transgranicznej w regionie Zalewu Wiślanego

0
602

W związku z realizacją projektu pn. „Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej  ISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013, organizowana jest debata/wystawa „Korzyści współpracy transgranicznej w regionie Zalewu Wiślanego”, która odbędzie się 18 marca 2014 r. o godz. 16:00-18:00 w siedzibie Rosyjskiego Centrum Nauki i Kultury przy ul. Długiej 35 w Gdańsku.

Potwierdzenia uczestnictwa proszę wysyłać mailowo na adres:
Więcej informacji można uzyskać u pana Marcina Kalinowskiego z Instytutu Morskiego w Gdańsku ( mkalinow@im.gda.pl ; tel. 609-322-929).

 Za zgodą: http://jachtklub.elblag.pl/ 

Komentarze