Jachtklub Elbląg – Szkolenie żeglarskie 2015

0
926

Spełniając oczekiwania wszystkich żeglarzy JACHTKLUB  ELBLĄG organizuje kurs żeglarski obejmujący zakres wiedzy i umiejętności wymaganych do uzyskania patentu   żeglarza jachtowego i patentu jachtowego sternika morskiego. Rozpoczęcie kursu (zajęcia organizacyjne i pierwszy wykład) odbędzie się w kwietniu 2015r (po świętach) w sali szkoleniowej Jachtklubu Elbląg ul. Radomska 29.  Jachtklub Elbląg położony jest na zachodnim brzegu rzeki Elbląg – jadąc w kierunku Gdańska mostem Unii Europejskiej widać przystań po prawej stronie – należy zjechać z mostu  pierwszym zjazdem w lewo  i jeszcze raz w lewo  przejechać pod mostem około 500 m i skręcamy w prawo lekko do góry 50 m- Hotel „WODNIK”.

 

 

Zapisy przyjmuje telefonicznie lub osobiście sekretariat Jachtklubu Elbląg ul. Radomska 29, tel. 552326720. Rozpoczęcie kursu uzależnione jest ilością zgłoszeń (terminy zajęć podane będą w odrębnym komunikacie po weryfikacji zgłoszeń). Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbędą się w miesiącach kwiecień-maj-czerwiec 2015 r.

 

 Kurs żeglarski składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.

 

1)    Część teoretyczna to cykl wykładów: przepisy, budowa jachtów, teoria żeglowania, zasady eksploatacji oraz manewrowania jachtem pod żaglami i na silniku, podstawy locji, wiadomości z zakresu ratownictwa wodnego, wiadomości z zakresu meteorologii, pomoce nawigacyjne, podstawowe zasady ochrony wodnego środowiska naturalnego, podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych, etykieta jachtowa. Każdy z uczestników otrzyma przed kursem możliwość kupna książki wraz z płytą CD z profesjonalnym programem szkolenia.

 

2)    Część praktyczna kursu żeglarskiego to szkolenie umiejętności praktycznych: manewry pod żaglami, manewry jachtem żaglowym na silniku, kierowanie załogą, praca w charakterze członka załogi, prace bosmańskie.   


Kursy żeglarskie na patent żeglarza jachtowego i jachtowego sternika morskiego  kończą się państwowym egzaminem teoretycznym i praktycznym.

 

Patent żeglarza jachtowego uzyskuje osoba, która:

• ukończyła 14. rok życia;

• zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.

 

Patent jachtowego sternika morskiego uzyskuje osoba, która:

• ukończyła 18. rok życia;

• odbyła co najmniej dwa rejsy po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi;

• zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.

 

Pozytywna ocena z egzaminu skutkuje otrzymaniem Patentu Żeglarza Jachtowego lub Patentu Jachtowego Sternika Morskiego.

Leszek Kapczyński

„Stowarzyszenie Jachtklub Elbląg” 

http://jachtklub.elblag.pl 

Komentarze