Fundacja Gdańska. Nowy prezes, nowe zadania i wyzwania

0
589
obraz nr 1

Mateusz Kusznierewicz 
 
W dniu 19 marca 2013 r. Rada Fundacji Gdańskiej udzieliła absolutorium dotychczasowemu Zarządowi Fundacji Gdańskiej, a także przyjęła rezygnację z funkcji dotychczasowego Prezesa Zarządu Cezarego Windorbskiego, który po ponad 4 latach zakończył swoją misję. Rada zdecydowała, także że nowym Prezesem Fundacji Gdańskiej zostanie Mateusz Kusznierewicz, Ambasador Miasta Gdańska ds. Morskich.
Mateusz Kusznierewicz podjął się zadania prowadzenia Fundacji Gdańskiej przy zachowaniu rozpoczętych już projektów z zakresu budowania tożsamości lokalnej, ale także przyjął nowe obszary zadaniowe, za które odpowiedzialna będzie w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska Fundacja. I choć Mateusz Kusznierewicz znany jest głównie, jako sportowiec, olimpijczyk
i promotor edukacji wodnej i morskiej, to w kolejnych trzech latach Fundacja skoncentruje się na czterech obszarach:

– stworzeniu i realizacji programu budowania tożsamości lokalnej gdańszczan;
– budowie polityki edukacji, kultury i gospodarki morskiej;
– wsparciu rozwoju oferty kulturalnej Miasta;
– wzroście efektywności złożonych projektów kulturalno-promocyjnych Miasta Gdańska poprzez pełnienie funkcji międzyinstytucjonalnego integratora.

Poza dotychczasowymi projektami, jak Gedanopedia (kontynuacja Encyklopedii Gdańska), Olimpiada Wiedzy o Gdańsku, Program Edukacji Morskiej czy Baltic Sail, Fundacja podejmie działania na rzecz nowych projektów, które realizować będą zadania Miasta Gdańska.
Do takich projektów należeć będzie na pewno Kongres Gospodarki Morskiej w Gdańsku, Forum Gedanistyczne czy Oficyna Gdańska, która m.in. otrzymała prawa do wydawania dzieł Guntera Grassa.

Fundacja Gdańska będzie czyniła starania o stanie się podmiotem odpowiedzialnym za budowanie strategicznych relacji z największymi sponsorami projektów kulturalnych i społecznych w Mieście z uwzględnieniem potrzeb i potencjału wszystkich podmiotów oraz dbając także o politykę ekspozycyjną partnerów biznesowych.

W związku z tym, że Fundatorem Fundacji Gdańskiej jest Miasto Gdańsk, a Rada Fundacji realizuje nadzór nad Fundacją ze strony Prezydenta Miasta Gdańska, nowy Prezes dokonał prezentacji kierunków rozwoju organizacji na najbliższe lata, także przed Kolegium Prezydenta.

obraz nr 2

Prezes Kusznierewicz, podkreśla, że zupełnie nowym, a bliskim jego sercu, tematem jest próba utworzenia programu operacyjnego dla obszaru kultury, edukacji i gospodarki morskiej. Oczywiście program ten nie będzie budowany w pojedynkę – podobnie jak inne zadania, – bo Fundacja bardzo mocno nastawia się na wykorzystanie doświadczenia w budowaniu dużych, złożonych partnerstw zdobytego m.in. w Roku Jana Heweliusza.

Pragniemy doprowadzić w ciągu najbliższych lat do sytuacji, gdzie podejście do realizacji projektów miękkich, społecznych w tkance Miasta ulegnie zmianie z sektorowej czy klastrowej, na międzyinstytucjonalną, a wręcz międzysektorową. To oczywiście nie jest podejście hołdujące podejściu minimalistycznemu – to trudniejsza, ale o wiele bardziej efektywna droga. Efektywna także z punktu widzenia społecznego, a to przecież dla społeczeństwa realizowane są różne projekty. Mamy świadomość, że nie będzie to łatwe, ale prognostyki są dobre – zresztą to jedyna słuszna droga, bo inaczej będziemy niewyraźni i popadniemy w projektową stagnację. Dlatego też, efektywność pracy Fundacji Gdańskiej w tym obszarze będzie jednocześnie wskaźnikiem jakości i efektywności pracy wielu gdańskich instytucji i organizacji. Taki test na dojrzałość. Musimy go zdać!” – mówi Mateusz Kusznierewicz, Prezes Fundacji Gdańskiej, Ambasador Miasta Gdańska ds. Morskich.

Fundacja Gdańska
Zdjęcia: Cezary Spigarski

Źródło: www.oficynamorska.pl 

Komentarze