Aktualne klasyfikacje PBP

0
587

Sezon żeglarski, a w tym regatowy na południowym wybrzeżu Bałtyku dobiega końca. Do zakończenia klasyfikacji Pucharu Bałtyku Południowego  zgodnie z jego kalendarzem pozostała już tylko jedna pozycja, czyli regaty o Puchar Komendanta Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP. Z pośród 60 zaplanowanych regat warunki do sklasyfikowania ich w Pucharze Bałtyku Południowego  spełniło 36 regat. Za spełnienie warunków postanowiono uznać przesłanie do Biura PBP sprawozdania z regat. Co prawda wielu organizatorów zapomniało, że powinni ogłosić również zawiadomienia o regatach, a także wyniki. Jednak z uwagi na fakt, iż PBP prowadzony jest po raz pierwszy, a do tego jest swoistym testem w zakresie sprawności organizacyjnej oraz poczucia odpowiedzialności wobec uczestników regat i wyrazem dbałości o spełnienie ich oczekiwań, Biuro PBP postanowiło zliberalizować swe podejście do wymogów regulaminowych. Zamieszczone w dniu dzisiejszym klasyfikacje są już bardzo zbliżone do końcowych. Prosimy wszystkich uczestników i organizatorów regat do dokładnej ich weryfikacji pod kątem prawidłowości wyemitowanych danych. W przypadku zastrzeżeń, niejasności lub wątpliwości prosimy o ich zgłoszenie na adres gfz@zeglarz.gda.pl lub regionalnemu przedstawicielowi Biura PBP. Adresy kontaktowe zamieszczone są w zakładce Konf.Pucharu/Skład Biura PBP.

Obecnie publikowane klasyfikacje sterników z podziałem na grupy KWR, ORC, OPEN zostaną uzupełnione o klasyfikację regionów, organizatorów regat, a prawdopodobnie również o inne, których nie przewiduje Regulamin PBP, a które mogą okazać się atrakcyjne. Będziemy zobowiązani za podpowiedzi dotyczące nowych klasyfikacji.

Dla pobudzenia wyobraźni zwracamy uwagę na wstępne dane statystyczne:

– sklasyfikowano 383 sterników, z tego w regionie:

– zachodniopomorskim 171, z czego 27 z Niemiec

– pomorskim 130

– elbląskim 48

– kaliningradzkim 34

W grupie KWR sklasyfikowano 208 sterników, którzy podzielili pomiędzy siebie  6 132,83 punkty. Prowadzi w gr.KWR Marcin Mrówczyński, s/y Antidotum, region zachodniopomorski. Najczęściej brał udział w regatach gr.KWR Jerzy Jankowski, s/y Eljacht, region pomorski, 13 regat.

W grupie ORC sklasyfikowano 34 sterników, którzy podzielili pomiędzy siebie  399,12 punktów. Prowadzi w gr.ORC Krzysztof Paul, s/y Duży Ptak, region pomorski. Najczęściej brał udział w regatach gr.ORC Jacek Chabowski, s/y Polled 2, region pomorski, 9 regat.

W grupie OPEN sklasyfikowano 167 sterników, którzy podzielili pomiędzy siebie  3070,49 punktów. Prowadzi w gr.OPEN  Herwig Dressler (Finow, Niemcy), s/y La Le Lu, region zachodniopomorski. Najczęściej udział w regatach gr.OPEN brali Herwig Dressler  i Stanisław Filipiak, s/y Filmar IV, region pomorski, 4 regaty.

Należy wziąć pod uwagę, że ogłoszone klasyfikacje mogą ulec zmianie nie tylko z powodu dostarczenia zaległych sprawozdań, ale przyczyną może być również zastosowanie przewidzianego Regulaminem PBP usunięcia z końcowej, oficjalnej klasyfikacji tych sterników, którzy nie wzięli udziału w minimum 3 regatach. Obecne klasyfikacje obejmują 6 najlepszych wyników.

Wstępna ocena wyników Pucharu Bałtyku Południowego pozwala na sformułowanie pierwszych wniosków. Najliczniej obsadzana była grupa KWR (wszystkie sklasyfikowane regaty), następnie znaczną popularnością cieszyła się grupa OPEN. Stąd płynie wniosek, że pośród żeglarskich amatorów nie tylko dominuje sportowy duch, ale istnieje szansa na powiększenie grupy tych, którzy zbliżają się do decyzji o podjęciu rywalizacji w oparciu o bardziej profesjonalne zasady. Nie powinna dziwić stosunkowo nieliczna grupa sterników sklasyfikowanych w grupie ORC. Tą klasyfikacją objęta jest grupa żeglarzy o najwyższym w naszym kraju poziomie profesjonalizmu. Ta grupa wyznacza kierunki rozwoju morskiego żeglarstwa regatowego w Polsce, a to z uwagi na poziom osobistego zaangażowania w drodze do międzynarodowej rywalizacji wyższego szczebla.  Rywalizacja PBP ujawniła bezsporną przewagę żeglarzy Regionu Zachodniopomorskiego i to nie tylko z powodu licznej grupy wysoko uplasowanych sterników, ale również z powodu regat o najwyższym poziomie organizacyjnym i znaczną liczbą uczestników w obsadzie międzynarodowej. Regatami Unity Line, Szczecin zdominował głównie klasyfikację grupy OPEN i tylko z powodu wyjątkowo trudnych warunków na morzu podczas Single&Double Handed Polonez Race Cup nie uczynił tego w klasyfikacjach pozostałych grup. W tej sytuacji zadziwiającą jest trudność jaką mają zachodniopomorscy żeglarze w pozyskaniu patronatu nad Pucharem Bałtyku Południowego ze strony Marszałka swego Województwa.

Dla całościowego podsumowania odbytej rywalizacji Biuro PBP  przeprowadzi spotkanie w okresie 2 tygodni od daty przeprowadzenia ostatnich regat, zamieszczonych w Kalendarzu PBP 2013. Omówione zostaną wady i zalety PBP, zaproponowane zmiany, a co najważniejsze wykonany będzie projekt Kalendarza PBP na 2014 rok. Na podstawie obecnych wniosków można podejrzewać, że zawartość kalendarza zostanie zmniejszona do ok. 25 regat i być może poszerzona o regaty na wybrzeżu Niemiec, a także Litwy. Projekt zmian zostanie zatwierdzony przez Konferencję Pucharu Bałtyku Południowego, której obrady przypadną najprawdopodobniej na przełomie roku. Być może nastąpi to w terminie ceremonii Zakończenia Pucharu Bałtyku Południowego 2013, podczas której wręczone zostaną zwycięzcom nagrody w  poszczególnych klasyfikacjach.

Kierownik Biura PBP

Andrzej Szrubkowski

 

KWR

ORC

OPEN

Komentarze