Akademia Morska w Szczecinie dba o ekologię Morza Bałtyckiego

0
584

Akademia Morska w Szczecinie od kilku lat aktywnie działa w obszarze ochrony środowiska morskiego. Wspiera w swoich działaniach m.in. Fundację WWF, z którą podpisane zostanie porozumienie o współpracy. Planowane jest poszerzenie zakresu wspólnych działań proekologicznych.

7 stycznia 2013 (poniedziałek), godz. 13.00
Akademia Morska w Szczecinie
Wały Chrobrego 1-2
Biuro Rektora (na lewo z holu głównego) – p. 2-3

Dokument podpiszą rektor Akademii Morskiej w Szczecinie – prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Stanisław Gucma oraz dyrektor naczelna zarządu Fundacji WWF Polska – Magdalena Dul–Komosińska.

Celem wspólnych działań uczelni oraz Fundacji WWF jest utrzymanie różnorodności biologicznej oraz zachowanie zróżnicowanego i dynamicznego charakteru regionu Morza Bałtyckiego – utrzymanie stabilnego poziomu komercyjnie poławianych gatunków ryb, ograniczenie ilości substancji i materiałów pochodzenia antropogenicznego negatywnie oddziałujących na stabilność ekosystemu Bałtyku zalegających na dnie morza, zwiększanie świadomości ekologicznej społeczeństwa, promocja praktycznych działań w zakresie ochrony środowiska morskiego m.in. poprzez wykorzystanie statku badawczo–szkoleniowego Akademii Morskiej w Szczecinie m/s Nawigator XXI oraz zaplecza naukowo–badawczego uczelni.

Do tej pory Akademia Morska w Szczecinie współpracowała z Fundacją WWF m.in. podczas oczyszczania wraków statków z tzw. sieci widm (to zalegające w morzu sieci, zagubione bądź pozostawione przez rybaków na statkach). Badania tego zjawiska uczelnia prowadzi od ponad 10 lat – korzysta przy tym z urządzeń m/s Nawigator XXI – sondy wielowiązkowej, sonaru bocznego oraz sterowanego pojazdu podwodnego ROV. Latem 2013 planowana jest kontynuacja oczyszczania wraków z sieci widm.

Bogna Bartkiewicz

Źródło: http://morzaioceany.pl 

Komentarze