ZJAZD DELEGATÓW YACHT KLUBU POLSKI 2015

0
678

Na kwietniowym Zwyczajnym Sprawozdawczo-Wyborczym Zjeździe Delegatów YACHT KLUBU POLSKI w  Warszawie  podsumowano dokonania w okresie 5-letniej kadencji od 23 marca 2010 r. do 12 kwietnia 2015 r.  Dokonano również wyboru nowych władz. Komandorem YKP został wybrany ponownie Janusz Marek Taber.   Do Prezydium Zarządu Głównego wybrani zostali z YKP SZCZECIN – Marcin Rabo i Paweł Ryżewski.  Do Kapituły Odznaczeń i Wyróżnień wybrano Janusza Charkiewicza, natomiast w członkiem Kapituły Wicekomandorów Honorowych będzie dalej Stanisław Żyła.

 

 

W przeddzień Zjazdu Delegatów odbyło sie posiedzenie Zarządu Głównego YACHT KLUBU Polski, którego decyzją uhonorowano Komandorią dwie osoby – Janusza Charkiewicz i Zygmunta Kowalskiego.   „Komandoria YKP” jest najwyższym odznaczeniem uchwalonym przez Zjazd Delegatów YKP w dniu 10.12.1994 r. w celu uhonorowania osób i instytucji wybitnie zasłużonych dla naszej społeczności.

 

JACHT KLUB POLSKI  utworzony został w dniu 10 grudnia 1924 roku z inicjatywy Komandora Antoniego Aleksandrowicza oraz grupy jachtsmenów, dla których HONOR i OJCZYZNA była priorytetem.  Stowarzyszenie jest jednym z pierwszych klubów jachtowych w Polsce.  Za podstawę przyjęto popularyzację jachtingu – zarówno śródlądowego jak i morskiego. Pierwszym Komandorem YKP wybrany został adiutant Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Generał Mariusz Zaruski.   Od najwyższych władz Państwa, jako jedyny klub w naszym kraju, uzyskał prawo do noszenia bandery Marynarki Wojennej z godłem YKP. Bandera ta jest do dziś symbolem naszego patriotyzmu i najlepszych tradycji jachtingu.

 

Przypomnę również historię YKP SZCZECIN –   YACHT KLUB POLSKI Oddział Morski w Szczecinie powstał w dniu 21 lutego 1947.  Klub utworzyli przedwojenni działacze, których losy wojenne zmusiły do osiedlenia się w Szczecinie. Komandorem został wybrany pierwszy Wojewoda Szczeciński – ppłk. Leonard Borkowicz.

Niepodważalnym wkładem członków YKP w Szczecinie w rozwój żeglarstwa morskiego to odnalezienie, wyremontowanie i przeprowadzenie do kraju zawłaszczone przez okupanta polskie jachty: „ZAWISZA CZARNY”, „HETMAN” i „”BOŻENA” oraz pozyskanie w ramach reparacji wojennych „ŚMIAŁEGO”, „SKIERKI”, „ORLIKA” i „BYSTREGO”.  

 

YACHT KLUB POLSKI Oddział Morski w Szczecinie ze względu na swoje tradycje utracił poparcie czynników nadrzędnych, przegrał arbitraż o jachty i na podstawie decyzji politycznej władz miasta, w 1951 roku został rozwiązany, a jego mienie przekazano innym Klubom.

Po 42 latach, w dniu 9 stycznia 1993 roku z inicjatywy Tadeusza Siwca odbyło się zebranie założycielskie Klubu,  w którym uczestniczyło 20 żeglarzy. Komandorem wybrany został Tadeusz Siwiec. Obecnie YACHT KLUB POLSKI SZCZECIN liczy 50 członków a obowiązki Komandora pełni Marcin Raubo.

 

kpt. Janusz Charkiewicz

Komentarze