Zawiadomienie o regatach i zakończeniu sezonu 2012 w Kamienicy Królewskiej

0
694


Otwarte Żeglarskie Mistrzostwa Gminy Sierakowice w klasach „OPTIMIST”, „VAURIEN”, „OMEGA”.

„XIII Międzynarodowe Regaty „Old Boys and Girls Regatta 2012” .

Organizator: Uczniowski Klub Sportowy „WIKING” w Kamienicy Królewskiej

            tel. 6819-242; fax 6816-625: e-mail: biuro@ukswiking.pl   lub info@oceansails.pl

Termin i miejsce regat: Kamienica Królewska 13 i 14 październik 2012 r.

Warunki ogólne:

            Otwarte Mistrzostwa Gminy Sierakowice w klasie „ OPTIMIST „ organizator może wypożyczyć łodzie zawodnikom, którzy przyjadą na regaty bez własnego sprzętu. Ilość wyścigów będzie uzależniona od warunków atmosferycznych, przewiduje się minimum 3 .

Na tej samej zasadzie zostaną rozegrane Mistrzostwa Gminy Sierakowice dla dzieci, które urodzone są w 2002 roku i młodsze. Grupa „0”.

W klasach „OMEGA” i „ VAURIEN” załogi będą się ścigać na własnym sprzęcie.

 „JESIENNE MIĘDZYNARODOWE REGATY OLDBOYÓW w klasie OPTIMIST” zostaną przeprowadzone następnego dnia, to jest 14-tego października 2012 r. , na sprzęcie dostarczonym przez organizatora regat, 20 jednakowych łodzi.  Przy zgłoszeniu się większej ilości zawodników, jak ilość łodzi podstawionych przez organizatora regat, zostaną przeprowadzone eliminacje. Łodzie zostaną przydzielone zawodnikom poprzez losowanie.

Szczegółowa informacja – regulamin o XIII Międzynarodowych Regatach „Old Boys and Girls Regatta 2012 w Kamienicy Królewskiej”, stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia.

Zgłoszenia do regat:

                Przyjmowane będą przez Organizatora pocztą elektroniczną i faksem do godz 18 – tej 12.10.2012 r. oraz na przystani UKS „Wiking” godzinę przed startem do I wyścigu regat. Zawodnicy muszą być ubezpieczeni i posiadać aktualne badania lekarskie. Wpisowe 15,00 zł od zawodnika . Regaty Oldboyów 40,00 zł od zawodnika.

Program regat:

            13.10.2012 r. 

            godz 10.00 otwarcie regat „Otwarte Żeglarskie Mistrzostwa Gminy Sierakowice”, odprawa kierowników ekip.

            godz 11.00 start do I wyścigu.

            godz 16.00 Uroczyste zakończenie XIII- tego sezonu żeglarskiego, zakończenie regat.

14.10.2012 r.

            godz 10.00 otwarcie regat „    Jesienne Międzynarodowe Regaty Oldboyów w klasie OPTIMIST”, przyjmowanie zgłoszeń, losowanie łodzi.

godz 11.00 start do I wyścigu i następnych,  

            godz 16.30 zakończenie regat.

Przepisy i ocena: Regaty rozegrane będą zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa  ISAF wydanymi przez Polski Związek Żeglarski i instrukcją żeglugi, wywieszoną na tablicy ogłoszeń komisji regatowej. W regatach stosowany będzie system małej punktacji.

 

Kamienica Królewska 2 październik 2012 r.                                                Organizatorzy

 

Komentarze