Zaproszenie do złożenia oferty

0
567

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY DOTYCZĄCEJ REALIZACJI WSPÓLNIE Z POLSKIM ZWIĄZKIEM ŻEGLARSKIM PRZEDSIĘWZIĘCIA „NOWA MARINA GDYNIA”

Polski Związek Żeglarski informuje, że podjął decyzję o wyznaczeniu nowego terminu na składanie ofert wstępnych dotyczących realizacji wspólnie z Polskim Związkiem Żeglarskim przedsięwzięcia „Nowa Marina Gdynia”.

W związku z tym zachęcamy wszystkich zainteresowanych do składania ofert wstępnych na realizacje przedsięwzięcia Nowa Marina Gdyni w terminie do dnia 23 listopada 2012 r,. pod adresem: Polski Związek Żeglarski, ul. Ludwiki 4, 02-226 Warszawa.

Informujemy jednocześnie, że oferenci, którzy złożyli prawidłowe oferty w terminie do 28 września 2012 r. będą brać udział w kolejnych etapach postępowania (negocjacje wstępne). Informujemy równocześnie, że pozostałe warunki postępowania, oczekiwania Polskiego Związku Żeglarskiego oraz preferowany model prawny przedsięwzięcia na uległy zmianie i pozostają takie same jak w zaproszeniu do złożenia oferty opublikowanym na początku września bieżącego roku i zamieszczonym poniżej.

Nowa Marina Gdynia (.pdf)

http://pya.org.pl/

Komentarze