Zakusy na zamknięcie Zalewu Wiślanego?

0
375
Za zgodą Jerzego Kulińskiego
 
KIlka lat temu polski rząd zgłosił do Unii Europejskiej potężną listę obszarów zwanych Natura 2000, dziś można się zastanawiac, czy nie była to nadgorliwość. Symptomem mogła być już słynna sprawa Rospudy – zablokowanie na lata budowy trasy międzynarodowej, co kosztowało do tej chwili więcej żyć ludzkich, niż głośna ostatnio tragedia w Kamieniu Pomorskim.

Cała polska część Zalewu Wiślanego ze względu na wysokie walory przyrodnicze została objęta dwoma obszarami Natura 2000: PLH280007 (Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana – obszar siedliskowy) i PLB280010 (Zalew Wiślany – obszar ptasi). Podkreślm: POLSKA CZĘŚĆ, bo północno-wschodni sąsiad przejmować się tym nie ma najmniejszego zamiaru, bo ani chce, ani nie musi.
W całej Polsce głośno jest ostatnio o sprawie Zatoki Puckiej, SSI newsem z 7 listopada swój udział w tym miał. Tymczasem, gdy sprawa Zalewu jeszcze się nie rozstrzygneła, juz zaczyna sią kolejna – na Zalewie Wiślanym.

Urząd Morski w Gdyni proponuje otwarcie procesu konsultacji. Zaczną się one 16 stycznia w Elblągu. Na początek ma nastąpić wymana wiedzy, potem wymiana propozycji, dalej konsultacja konkretnych rozwiązań. 
I od początku tam trzeba być!

Czytajcie załączony dokument. Kto został pominięty w rozdzielniku, niech domaga się zaproszenia. 
A więc wszyscy jedziemy do Elbląga! Zajmujcie miejsca po prawel i lewej stronie delegacji SAJ.
Pamiętajcie: rygory nałożone dziś będą obowiązywać także po 5, 10 i 30 latach!
Żyjcie wiecznie !
Don Jorge
—————————–

PS. O obszarach Natura 2000 można poczytać tu: http://natura2000.gdos.gov.pl/strona/natura-2000-w-polsce

================================================================================================
obraz nr 1

obraz nr 2

fot.

Komentarze