XIII Regaty Unity Line

0
717

XIII  REGATY  UNITY LINE

  Świnoujście – Kroslin – Świnoujście

14-17  sierpnia 2013 roku

 

ZAWIADOMIENIE

 

1. Organizator.

Organizatorem regat jest Jacht Klub Akademickiego Związku Sportowego, ul. Przestrzenna 9,

70-800 Szczecin, tel. 91-461-27-34  oraz Unity Line Sp. z o.o., Szczecin, Plac Rodła 8.

 

2. Przepisy

Regaty przeprowadzone będą zgodnie z przepisami określonymi w Przepisach Regatowych     Żeglarstwa 2013-2016.

 

3. Uczestnictwo

W regatach uczestniczyć mogą jachty  posiadające świadectwo pomiarowe KWR lub ORC

oraz nieposiadające świadectw pomiarowych.

 

4. Grupy  jachtów.

Jachty zostaną pogrupowane według następujących kryteriów:

             -grupa I – jachty o współczynniku KWR >= 1,29

             – grupa II  – jachty o współczynniku 1,2< KWR < 1,29

             – grupa III  –   jachty o współczynniku KWR =< 1,2

– grupa IV –    jachty z pomiarem ORC Club

– grupa V – jachty z żeglarzami samotnymi bez pomiarów

– grupa VI – jachty turystyczne bez pomiarów o długości 6,50 – 8,50 metrów

–  grupa VII- jachty turystyczne bez pomiarów o długości powyżej 8,51 metrów

– grupa VIII – oldtimery bez pomiarów wybudowane do dnia 31.12.1977 r.

– grupa IX –  żaglowce i jachty towarzyszące

Grupa zostanie utworzona, jeżeli zgłosi się co najmniej pięć jachtów.

Grupa IX nie będzie klasyfikowana.

Organizator regat może nie dopuścić do startu jachtu co, do którego będzie miał wątpliwości w jego możliwość bezpiecznego udziału w regatach.

 

5. Zgłoszenia

 Zgłoszenia do wszystkich wyścigów regat na formularzu dostępnym w biurze Organizatora oraz na stronach internetowych  http://regatyunityline.strefa.pl/

  i  www.jkazs.szczecin.pl  prosimy składać lub przesyłać do dnia 07.08.2012 godz.15.00 na adres Jacht Klubu AZS podany w pkt. 1  lub na adres piotr.stelmarczyk@gmail.com

Zgłoszenia będą przyjmowane także w Świnoujściu w dniu 14.08.2013 r. do godz. 20.00.

     Do zgłoszenia  należy dołączyć:

  • Kopię polisy ubezpieczenia ważnej w Regatach Unity Line,
  • Dowód wpłaty wpisowego,
  • Kopię Świadectwa Pomiarowego. 

Wpisowe do regat wynosi 60 zł od jachtu plus 10 złotych od każdego członka załogi.  Żeglarze samotni – wpisowe 50 zł.                                                                                              Wpłacać je należy w biurzeJKAZS lub przelewem na rachunek bankowy JK AZS    

 

    /BOŚ S.A. O/Szczecin 92 1540 1085 2098 5313 3504 lub w biurze regat w Porcie Jachtowym w Świnoujściu w dniu 14.08.2013 r.

 

6. Program regat

14.08.2013 środa godz.  20.00 – odprawa kapitanów Port Jachtowy Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu

15.08.2013  czwartek  godz. 09.00 – start do wyścigu Świnoujście – Kroslin

16.08.2013   piątek      godz. 09.30 – start do wyścigu Kroslin – Świnoujście

17.08.2013   sobota     godz. 10.00 – start do wyścigu na redzie  Świnoujścia

17.08.2013   sobota     godz. 18.00 – zakończenie regat, rozdanie nagród, teren Portu Jachtowego w Świnoujściu.

Trasy wyścigów opisane zostaną szczegółowo w Instrukcji Żeglugi.

      Postoje w Porcie Jachtowym Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu w dniach 14-18.08.2013 r. oraz w dniach 15 na 16.08 2013 w Marinie Kroslin dla uczestników regat są bezpłatne.

Przewiduje się rozegranie trzech wyścigów.

Regaty uzna się za rozegrane gdy odbędzie się przynajmniej  jeden wyścig.

 

7. Instrukcja Żeglugi

Dostępna będzie w biurze JK AZSw Szczecinie od 01.08.2013 r. oraz w dniu 14.08.2013 r. w Porcie Jachtowym OSiR w Świnoujściu, a także na stronie internetowej http://regatyunityline.strefa.pl

 

8. Punktacja

W regatach stosowany będzie system małych punktów zgodnie z przepisem A4 PRŻ .

W grupach jachtów z pomiarem KWR oraz ORC kolejność na mecie ustalona będzie po

przeliczeniu czasu przebycia trasy.

Jacht posiadający świadectwo pomiarowe ORC i KWR może być klasyfikowany w obu punktacjach pod warunkiem wpłacenia wpisowego do każdej grupy oddzielnie.

 

9. Nagrody

I miejsce – Puchar lub medale Regat Unity Line, Nagroda Unity Line

–  Dyplom

II miejsce – Upominek Unity Line

–  Dyplom

III miejsce – Upominek Unity Line

–  Dyplom

Wszystkie jachty dostana pamiątkowe certyfikaty.

Inne nagrody przyznane przez Organizatora i Współorganizatorów podane zostaną w formie komunikatu.

 

Zgłoszenie

Zapraszamy do udziału w regatach

JK AZS w Szczecinie, Unity Line Sp. z o.o.                                                                

 

Piotr Stelmarczyk Jacht Klub AZS w Szczecinie, Autor i organizator Regat Unity Line,

Email:  piotr.stelmarczyk@gmail.coml , tel 887166316

Komentarze