Wśród przyjaciół: Zbigniew Zbroja – wyjść poza opłotki

0
1041

Aby być skutecznym… tu i teraz, warto wyjść poza opłotki i sięgnąć do gwiazd” – odpowiedział niedawno na Facebook’u znajomemu, wątpiącemu w sens angażowania się Szczecina w pomoc Berlinowi w uzyskaniu prawa do organizacji Igrzysk Olimpijskich w 2024 roku.

Przypomniał przy tym, że już na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, gdy Berlin ubiegał się o prawo organizacji Olimpiady w roku 2000, był współautorem zaakceptowanego przez Komitety Olimpijskie Polski i Niemiec oraz władze Berlina projektu pt. „Żeglarska Wioska Olimpijska na Zalewie Szczecińskim w 2000 roku” jako uzupełnienie oferty Berlina  „Olimpiada Berlin’2000 ”.

obraz nr 1

obraz nr 2

A teraz poszło o to, że zadeklarował – jako prezes Transgranicznego Klastra szlak wodny Berlin – Szczecin – Bałtyk, gotowość udzielenia, w ramach Klastra, marketingowej pomocy Berlinowi w wygraniu rywalizacji z aplikującym o organizację igrzysk Hamburgiem.

O tym, że trzeba wychodzić “poza opłotki“, dr inż. Zbigniew Zbroja stara się przekonywać od lat. W trakcie kilkunastoletniej pracy (1974 – 1991) w Instytucie Okrętowym Wydziału Technik Morskich Politechniki Szczecińskiej, gdzie zajmował projektowaniem i symulacją komputerową właściwości dynamicznych statków, będąc z zamiłowania żeglarzem, w roku 1985 na świnoujskim trawlerze „Tazar” przeprowadził , na trasie Vancouver – Panama – Świnoujście, udany eksperyment wspomagania napędu statku motorowego  żaglami pochodzącymi z „Daru Pomorza”. Pogarszająca się sytuacja ekonomiczna Stoczni Szczecińskiej pod koniec lat osiemdziesiątych uniemożliwiła natomiast wdrożenie w jego autorskiego projektu stabilizatorów powietrznych na statku z napędem motorowym. Za głoszenie poglądów wykraczających poza opłotki obowiązującej linią partii,  po ogłoszeniu stanu wojennego został ukarany kilkumiesięcznym osadzeniem w obozie internowanych w Strzebielinku, a następnie odsunięciem od prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelni.

Po rozstaniu się z uczelnią, swoją uwagę i energię skupił na kwestii marketingowego i promocyjnego wykorzystania szans i atutu wynikającego z unikatowego położenia Szczecina na szlaku wodnym łączącym wielomilionową berlińską metropolię z Bałtykiem. Wiedzę i doświadczenie w zakresie marketingu i promocji zdobywał i uzupełniał, początkowo na stanowisku dyrektora Zachodniopomorskiej Izby Gospodarczej, później sprawując kierownicze funkcje w firmach informatycznych Simple SA i Optimus ATS, prowadząc własną Agencję Promocyjno-Marketingową „Aspekt”, uczestnicząc w studiach podyplomowych w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu, Instytucie Francis de Gestion w Warszawie oraz Ost West Wirtschafts w Berlinie.

Przez dziewięć lat (1990 – 1999) był m.in. organizatorem Rodzinnych Regat Turystycznych rozpoczynanych podczas Dni Morza w Szczecinie, a kończonych w Kamieniu Pomorskim,  połączonych z odwiedzaniem portów niemieckich, także na wyspach Uznam i Rugia. W roku 2002, przeświadczony, że Berlin, mimo odmowy w roku 1992, w przyszłości ponowi starania o prawo do organizacji jednej z kolejnych olimpiad, opracowuje koncepcję marketingowej strategii Szczecina, jako naturalnego współorganizatora żeglarskich zmagań olimpijskich. Jego opracowanie, nazwane „Sięgać do gwiazd”, wygrywa ogłoszony przez Miasto, US, ZIG oraz redakcję „Kuriera Szczecińskiego” konkurs „Skrzydła dla Szczecina”.

Nowe perspektywy i możliwości wynikające z przystąpienia Polski w roku 2007 do układu z Schengen, a tym samym z otwarcia polsko-niemieckiej granicy państwowej, Zbigniew Zbroja postrzega jako wyjątkową szansę dla realizacji promocyjno-marketingowego celu: zbudowania w oparciu o Dolinę Dolnej Odry trwałej nowej marki regionu transgranicznego. Z tą myślą, w ramach ogólnopolskiego programu Turystyka Wspólna Sprawa, tworzy Grypę Partnerską skupiającą podobnie myślące osoby. Opracowany przez nią projekt o nazwie „Szlak Wodny Berlin – Szczecin – Bałtyk”, uznany za najlepszy produkt turystyczny Pomorza Zachodniego, zostaje laureatem ogólnopolskiego konkursu Turystyka – „Wspólna Sprawa 2007” oraz otrzymuje nagrodę „Konik Morski 2007” przyznaną przez Kapitułę Business Club Szczecin.

W roku 2008 Grupa Partnerska przekształca się w stowarzyszenie Transgraniczny Klaster Turystyczny Berlin – Szczecin – Bałtyk, a w roku 2011 – wobec faktycznego rozszerzenia zainteresowań o problematykę kreowania szeroko rozumianej przedsiębiorczości, a nie tylko turystyki, z jego inicjatywy zmienia nazwę na Transgraniczny Klaster BSzB. Teraz podstawowym celem prowadzonej działalności jest aktywizacja i promowanie przedsiębiorczości w chronionych obszarach przyrodniczych (w tym Natura 2000) na zasadach zrównoważonych, poprzez łączenie inicjatyw opartych o akweny tworzące szlak wodny BSzB z sąsiadującym z nim lądem, a więc w centralnej części Euroregionu Pomerania.

obraz nr 3

W ramach tej działalności, w roku 2009 wydany został bogato ilustrowany album autorstwa Zdzisława Kilarskiego – przewodnik dla żeglarzy i turystów wodnych pt. „Szlak wodny Berlin – Szczecin – Bałtyk” z mapą obejmującą akwen od Berlina, poprzez Szczecin, po cały polsko-niemiecki Zalew Szczeciński oraz szlaki łączące te wody z morzem, a prezes Klastra, na zaproszenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, przedstawił w Brukseli referat pt.: „Transgraniczny Klaster TK-BSzB – między wizją za praktyką”.

obraz nr 4

Opracowany w roku 2010 projekt pt. „Międzyodrze – labirynty Doliny Dolnej Odry” zdobył uznanie Ogólnopolskiej Komisji Konkursowej „EDEN’10” i został objęty promocją przez Komisje Europejską w ramach programu Europejskie Destynacje Turystyczne. W tym też roku Stowarzyszenie TK-BSzB za skuteczne promowanie drogi wodnej BSzB zostało laureatem konkursu „Przyjazny Brzeg”, a Zbigniew Zbroja otrzymał indywidualną nagrodę za działalność na rzecz aktywnej turystyki wodno –lądowej.

W roku 2011, podczas pierwszej prezydencji Polski w Unii Europejskiej, we współpracy z MSZ i Ambasadą RP w Berlinie zorganizowano wysoko ocenione z uwagi na osiągnięte efekty  promocyjne „Study Tour” – grupowy rejs żeglarski dla liderów inicjatyw klastrowych i samorządowców pod nazwą „Płyniemy ze Szczecina do Berlina”.

obraz nr 5

Dla zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej w obszarach prawnie chronionych, w tym Natura 2000, w latach 2013-2014 w ramach  nagrodzonego pilotażowego programu „Natura i gospodarka – podstawy dialogu”, we współpracy z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, Stowarzyszenie TK- BSzB zorganizowało kilkanaście warsztatów tematycznych. W ogólnopolskim konkursie ogłoszonym w ubiegłym roku przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, projekt pt. „Międzyodrze – Labirynty Dolnej Odry” uzyskał pierwsze miejsce, zaś projekt „Zalew Szczeciński – Zielona Laguna” czwarte miejsce wśród 20 zgłoszonych projektów. W ramach tego projektu, w roku 2015 Stowarzyszenie TK -BSzB będzie realizowało kolejne warsztaty i wyjazdy studyjne w regionie transgranicznym do miejsc charakterystycznych pod względem przyrodniczym i prezentowało podejmowane tam różne inicjatywy biznesowe.

W ramach Klastra nawiązano współpracę z niemiecką siecią Centrów Usług Doradczych z siedzibą w Schwedt,  organizacjami Berlin Partner oraz Odra Partner, Stowarzyszeniem Finowkanal, z Muzeum Rzeki w Oderbergu, sekretariatem Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego CETC-ROUTE 65, Stowarzyszeniem Gmin Nadodrzańskich oraz z władzami Euroregionu Pomerania.

W rozmowie z dziennikarzem portalu „Moja Łasztownia” kapitan jachtowy dr inż. Zbigniew Zbroja nie kryje zadowolenia z postępów w budowie miejskiej mariny na sąsiadującej z Łasztownią Wyspie Grodzkiej. Tym bardziej, że wcześniej był współautorem jednego z innowacyjnych projektów koncepcji urbanistyczno-architektonicznych portu jachtowego zgłoszonych w roku 2009 do konkursu ogłoszonego przez miasto Szczecin. Jako marketingowiec uważa, że w promocji mariny także trzeba „wyjść poza opłotki i sięgnąć do gwiazd”. Jego zdaniem, nie należy ograniczać się do reklamowania wysokiego standardu oferowanych tam warunków postoju, lecz skutecznie wykorzystywać fakt usytuowania miasta i mariny w samym sercu od lat kreowanego transgranicznego szlaku wodnego Berlin – Szczecin – Bałtyk w kontekście czekających nas w euroregionie ważnych europejskich wydarzeń. Te wydarzenia, to bliskie już zakończenie budowy największej w Europie – drugiej podnośni statków w Niederfinow, oczekiwane otwarcie budowanego od lat ogromnego portu lotniczego Berlin Brandenburg oraz bardzo prawdopodobne Igrzyska Olimpijskie w Berlinie w roku 2024. Nie uwzględnianie tego w promocji Szczecina byłoby nie tylko błędem, ale niewybaczalnym grzechem – dodaje.

Zygmunt Kowalski

 

Za zgodą: http://mojalasztownia.pl/ 

Komentarze