W takiej scenerii odbędą się uroczystości wręczania Nagród REJS ROKU 2014

0
591

Za zgodą Jerzego Kulińskiego

Wszyscy już wiedzą kto i za co otrzyma nagrody dorocznego konkursu REJS ROKU. Wszyscy już wiedzą, że odbędzie się to w piątek 6 marca o godzinie 1700, że zapraszają Prezydent Gdańska, Prezes Fundacji i Przewodniczacy Jury. Oczywistym jest, że galę poprowadzi tradycyjnie Aleksander Gosk. Ważnym jest przypomnienie, że obowiązują stroje wieczorowe, a wstęp jest za zaproszeniami (konieczność potwierdzenia do dnia 3 marca – tel. 58 326 2286).
To oczywiste oczywistości.
Uznałem jednak za wskazane przypomnienie PT Gościom w jakiej scenerii nastąpi wręczenie Nagród.
Wnętrze Dwóru Artusa w Gdańsku należy do najbardziej godnych, nie sakralnych w Polsce. Wzniesiony około 1350 roku – należał do Bractwa św. Jerzego, kultywującego tradycję arturiańską m. in. poprzez urządzanie turniejów rycerskich wg porządku Okrągłego Stołu. Po pożarze w 1476 roku, został odbudowany w 1481 roku. Nowy Dwór Artusa, wzniesiony na rzucie nieregularnego prostokąta, otrzymał formę trójnawowej hali o powierzchni ok. 400m2 i wysokości 12 m. Powstała wówczas bryła budynku zachowała się do dnia dzisiejszego.

 

 
Od 1481 roku Dwór Artusa był ekskluzywną siedzibą gdańskich bractw kupieckich. Przybrał charakter głównego salonu towarzyskiego miasta, w którym spotykała się elita nadmotławskiego portu i w którym goszczono polskich królów, książęta, namiestników królewskich, a także przybyszy z całej Europy. Obok zabaw, biesiad, koncertów, przedstawień teatralnych, w Dworze Artusa odbywały się również posiedzenia sądowe. W XIX wieku służył jako miejsce wielkich uroczystości, przyjmował monarchów pruskich, cesarzy, towarzystwa naukowe, członków Zgromadzenia Hanzeatyckiego itd. Przed II wojną światową stał się jednostką muzealną. 
Dwór Artusa jest dziś jedną z największych atrakcji turystycznych Gdańska. W jego wnętrzu podejmuje się najwyższych przedstawicieli państw, w tym osobistości koronowane, a także wybitnych ludzi świata nauki i kultury. Obecnie obok funkcji muzealnej pełni rolę recepcyjną (oficjalne uroczystości organizowane przez władze miasta, regionu i państwa), konferencyjną oraz kulturalną (koncerty, festiwale, wystawy okolicznościowe). 
We wnętrzach Dworu znajdują się światowej klasy malarskie i snycerskie dzieła późnogotyckie i renesansowe, pochodzące z XV – XVII wieku, w tym m. in.: 
Najwyższy w Europie renesansowy piec kaflowy, wzniesiony w 1545 roku przez garncarza Georga Stelzenera – nazywany „Królem wszystkich pieców” lub „Wielkim Piecem” – jedno z najwspanialszych osiągnięć europejskiego kaflarstwa;
Wybitne przykłady rzeźby i rzemiosła artystycznego m.in. późnogotycka rzeźba „Św. Jerzy walczący ze smokiem” Hansa Brandta z 1485 roku (klejnot sztuki snycerskiej, prezentujący wpływy niemieckie); Cynowa lada piwna 1592 roku – najstarszy bar w Polsce;
Kolekcja najstarszych modeli okrętów w Polsce;
XV-wieczne kolcze – zbroje turniejowe, używane w potyczkach zgodnie ze zwyczajem Rycerzy Okrągłego Stołu (obecnie zachowanych jest w Europie jedynie ok. 30 takich zbroi).
Żyjcie wiecznie !
Don Jorge

www.kulinski.navsim.pl 

Komentarze