Vox Populi – Vox Dei

0
615
Tak ogólnie, to z rezerwą podchodzę do tytułowej łacińskiej dewizy. A to z prostego powodu, że populizmem się brzydzę. Bo dla mnie populizm, to albo dyletanctwo, albo żerowanie cwaniaczków na  niewiedzy ludu. A Pana Boga do tego bym nie angażował.
Zejdźmy na ziemię – niewiarygodne, ale władza po raz pierwszy okazała swoją dobrą wolę i inicjatywę, aby zapis prawa nie opisywał rzeczywistości nierealnej. Wyraźnie widać, że władza juz się zorientowała, że nierealistyczne rygory są nie do wyegzekwowania,  czyli, że nie warto się ośmieszać. Właściwe związki sportowe oraz nieprzyzwoici w swojej pazernosci halsownicy usiłują Wisłe kijkiem zawrócić.
Napływają do SSI kopie pism wysyłanych do Ministerstwa.
Poczytajcie, zważcie.
A może jeszcze ktoś by chciał się z Ministerstwem podzielić swoją opinią ?
Żyjcie wiecznie !
Don Jorge
________________________________________
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Pan Dyrektor Cezary Grzanka
Departament Rozwoju i Promocji Sportu

Szanowny Panie Dyrektorze

W związku z opublikowaniem w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki projektu rozporządzenia w sprawie uprawiania turystyki wodnej chciałbym podzielić się swoją opinią odnośnie stanowiska niektórych uczestników konsultacji społecznych. Jednak na początek pragnę wrazić swoją aprobatę dla założeń i przesłanek, które spowodowały, że jest to projekt bardzo dobry i przystający do realiów jakie mamy w żeglarstwie oraz potrzebom jego rozwoju.

Tym większe zdziwienie budzi obruszenie autorów stanowiska z PZMiNW odnośnie „rewolucyjnie wprowadzanych zmian”. Autorzy takich stwierdzeń jakby nie zauważyli, że od zmiany systemu polityczno- społecznego w Polsce minęło z górą 20 lat, a zmiany w reglamentacji żeglarstwa nie są w czołówce polskich zmian między innymi w wyniku ciągłego oporu „sił starego porządku,” do których obecne polskie związki sportowe bez wątpienia się zaliczają.

Na szczęście nie wszystkie podmioty konsultujące wyraziły tak jawnie tęsknotę za systemem nakazowo-rozdzielczym w żeglarstwie. Zgłoszone przez SAJ i „Samoster” szczegółowe i mocno uzasadnione propozycje świadczą o tym, że żeglarze dokładnie wiedzą co jest dla nich dobre w odróżnieniu do struktur  rodem ze słusznie minionego okresu.

Na zakończenie ponownie dziękuję za bardzo dobry projekt i apeluję o nie uleganie naciskom lobby polskich związków sportowych i organizacji przybudowanych jak np STIZ Hals, które zmierzają do przywrócenie wcześniejszego, restrykcyjnego dla żeglarzy porządku.

z wyrazami uszanowania
Bernard Grzyb
Warszawa

________________________________________________

Ministerstwo Sportu i Turystyki
Departament Promocji i Rozwoju Sportu
Pan Dyrektor Cezary Grzanka

Szanowny Panie Dyrektorze

Od dłuższego czasu śledzę zmiany jakie następują w uregulowaniach prawnych dotyczących żeglarstwa i z dużym i pozytywnym zaskoczeniem zapoznałam się z  opublikowanym w BIP Ministerstwa Sportu i Turystyki projektem rozporządzenia w sprawie uprawiania turystyki wodnej. Jest to projekt wychodzący naprzeciw potrzebom rozwoju żeglarstwa w naszym kraju, przybliżający to żeglarstwo do standardów od lat istniejących w krajach, gdzie jest ono znacznie bardziej rozwinięte niż u nas.

W tym kontekście stanowiska niektórych uczestników konsultacji społecznych, w szczególności polskich związków sportowych i ich popleczników jak stowarzyszenie „Hals” brzmią jak głosy z przeszłości, nawołujące do przywrócenia dawnych porządków. Szczególnie nieszczerze brzmi zarzut PZŻ podpierający się w argumentacji odniesieniem do systemu patentów RYA bez uwzględnienia faktu, że system certyfikatów RYA jest nieobowiązkowy.
Tęsknota za systemem nakazowo-rozdzielczym w żeglarstwie, generującym nie podlegające publicznej kontroli i rozliczeniu dochody dla polskich związków sportowych i ich działaczy jest ewidentna.
Na szczęście nawet w strukturach PZŻ są organizacje, które prezentują inne niż centrala poglądy, czego przykładem mogą być merytoryczne propozycje Dolnośląskiego Okręgowego Związku Zeglarskiego.

Wyrażając nadzieję, że Rozporządzenie będzie krokiem w kierunku dalszej liberalizacji żeglarstwa jeszcze raz dziękuję za Wasza pracę i zaangażowanie, które spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem w moim środowisku.

z wyrazami uszanowania
Katarzyna XXX (nazwisko znane Gospodarzowi SSI)
Warszawa

 

Komentarze