Trzebież – Dziwnów – Dąbie – RPO WZ 2014-2020

0
777

 

Dalsza modernizacja Szlaku Żeglarskiego

 

    Był to ważny dzień nie tylko dla naszego zachodniopomorskiego żeglarstwa, ale i dla całej żeglarskiej Polski! Właśnie we wtorek 14 marca 2017 r., w siedzibie naszego UM, nastąpiło podpisanie trzech ważnych Umów pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a beneficjentami środków finansowych z RPO Woj. Zachodniopomorskiego, na lata 2014-2020, na modernizację, rozbudowę i budowę kolejnych marin Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego. Inwestycje obejmą dwie już istniejące mariny – Port Jachtowy Trzebież,. i Marinę Dziwnów, a także budowę zupełnie nowego Portu Jachtowego Marina Dąbie. Umowy podpisywał  Marszałek Olgierd Geblewicz, a ze strony beneficjentów Grzegorz Jóźwiak -Burmistrz Dziwnowa, Tomasz Matyśkiewicz – Prezes Fundacji Port Jachtowy Trzebież, i Barbara Szyszko – Prezes szczecińskiej fundacji „Sun&Sail”, która zbuduje nową marinę nad jeziorem Dąbie Małe. Swoje podpisy złożyli też Prezes PZŻ Wiesław Karczmarek, i Prezes ZOZŻ Zbigniew Zalewski (wszyscy na zdjęciach).

 

     Uroczyste podpisanie umów poprzedziły wystąpienia Marszałka i wszystkich w/w przedstawicieli stron. Wszyscy podkreślali, że te działania, podjęte przy dobrej woli stron, są bardzo istotne dla całej krajowej i zachodniopomorskiej infrastruktury żeglarskiej. Szczególnie cieszy, że wspólne działania naprawcze prowadzone od roku przez ZOZŻ i Zarząd Główny PZŻ, przy wsparciu Marszałka Województwa, dają już dzisiaj realną szansę na przywrócenie w najbliższych dwóch latach byłego COŻ PZŻ w Trzebieży do rangi wiodącego krajowego centrum żeglarstwa morskiego, jak było kiedyś. Spotkanie zakończyły dalsze dyskusje i wywiady prasowe…    (WS)    

                                                                                        Zdjęcia: Wiesław Seidler

      Więcej w komunikacie prasowym Fundacji Port Jachtowy Trzebież.

*****

 Kontynuacja żeglarskich inwestycji dzięki RPO WZ 2014-2020

 

       Marszałek Olgierd Geblewicz podpisał we wtorek umowy na dofinansowanie budowy i modernizacji infrastruktury wodnej Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego! We wtorek 14 marca 2017 r. w Wydziale Wdrażania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie uroczyście podpisano umowy na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPZP.04.09.00-IZ.00-32-001/16 – Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowy podpisali – Marszałek Olgierd Geblewicz, oraz  przedstawiciele beneficjentów: Fundacji Port Jachtowy Trzebież (Modernizacja infrastruktury portu jachtowego w Trzebieży), Fundacji „Sun&Sail” (Port Jachtowy Marina Dąbie) , i Gminy Dziwnów (Rozbudowa mariny w Dziwnowie). W ramach konkursu, na uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego, poprzez budowę, rozbudowę, przebudowę i modernizację infrastruktury wodnej, wygospodarowano kwotę 16,350 mln zł.
      – Rozwijamy nasz unikatowy produkt turystyczny, jakim jest Zachodniopomorski Szlak Żeglarski. Tym wszystkim, którym nie udało się pozyskać funduszy w perspektywie 2007-2013, umożliwiamy pozyskanie środków obecnie. To trzy ważne umowy, choć szczególnie istotna jest inwestycja w Trzebieży, kultowej marinie dla turystyki wodnej na Pomorzu Zachodnim oraz dla całej Polski – tłumaczył marszałek województwa Olgierd Geblewicz.
      – Jesteśmy pełni zapału do realizacji projektu, tym bardziej, że wzbogacamy ten ważny zakątek jeziora Dąbie To sporej wagi inwestycja, dlatego unijne wsparcie jest nie do przecenienia – przyznała prezes szczecińskiej fundacji „Sun&Sail” Barbara Szeszko.
     – Wspólnie z naszymi fundatorami, oraz Polskim i Zachodniopomorskim Związkiem Żeglarskim, przywrócimy marinie w Trzebieży dawny blask. To pierwszy etap zmian, jakie nastąpią w porcie jachtowym. Jestem przekonany, że będziemy dumni z tego miejsca na żeglarskiej mapie kraju – dodał zaś prezes fundacji Port Jachtowy Trzebież Tomasz Matyśkiewicz.
     Z kolei burmistrz Grzegorz Jóźwiak wspomniał, że dzięki inwestycjom Dziwnów nie tylko znalazł się na trasie Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego, ale jest również areną zmagań wielu międzynarodowych regat, z mistrzostwami świata włącznie.
    – Pomorze Zachodnie jest ważnym punktem na żeglarskiej mapie Polski. Mnie szczególnie cieszy fakt, że z pomocą Pana Marszałka udało się uratować  właśnie Trzebież. Chcemy, aby port powrócił do dawnej świetność, stąd tak istotne jest wsparcie działań zmieniających stan infrastruktury w marinie – podsumował obecny na konferencji prezes Polskiego Związku Żeglarskiego Wiesław Kaczmarek.
      Beneficjenci podpisanych umów i wykonawcy inwestycji to:
1/ Fundacja „Sun&Sail” w Szczecinie-„Port Jachtowy – Marina Dąbie”- wartość całkowita:
    ponad 12,3 mln zł, wsparcie: 4,8 mln zł, termin realizacji: marzec 2017- grudzień 2018.
2/ Fundacja „Port Jachtowy Trzebież”-„Modernizacja infrastruktury portu w Trzebieży”-
    wartość całkowita: ponad 6,2 mln zł, wsparcie: prawie 2,9 mln zł, termin realizacji: luty
    2017-grudzień 2018.
3/ Gmina Dziwnów – „Rozbudowa mariny w Dziwnowie” – wartość całkowita: ponad
    2,1 mln zł, wsparcie: 935 tys. zł, termin realizacji: maj 2017-czerwiec 2018.
 Na liście beneficjentów, którzy wypełnili kryteria wyboru projektów, znaleźli się także:
* Gmina Trzebiatów – Budowa przystani jachtowej w Porcie Morskim Mrzeżyno
* Gmina Miasto Świnoujście – Budowa przystani jachtowej w Świnoujściu Łunowie
* Gmina Kołobrzeg – Budowa Centrum Turystyki i Rekreacji Wodnej w Dźwirzynie

 

Źródło: Komunikat prasowy – wzp.pl/marinas.pl    14.03.2017 Tomasz Matyśkiewicz

 

 

 

Komentarze