Trwają zgłoszenia do ogólnopolskiego konkursu „Nie lej wody!”

0
523

Jeszcze przez tydzień przyjmowane będą zgłoszenia do realizowanego w ramach Programu Edukacji Morskiej w Gdańsku, ogólnopolskiego konkursu ekologicznego, pod patronatem honorowym Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska.

Każda edycja konkursu Programu Edukacji Morskiej w Gdańsku ma na celu przeciwdziałanie negatywnemu wpływowi człowieka na środowisko naturalne, w trosce o ekosystem Morza Bałtyckiego. W tym roku, do udziału w konkursie zaproszeni są uczniowie gimnazjów i liceów z całej Polski, którzy spróbują swoich sił w realizacji krótkiej formy filmowej. Pod opieką nauczyciela prowadzącego, uczestnicy mają przekonać widzów do racjonalnego korzystania z zasobów wody. Fabuła, dokument, spot promocyjny, animacja, prezentacja – scenariusz i forma filmu zależy od inwencji autorów. Jury składające się z autorytetów w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska, filmu i żeglarstwa, dokona wyboru dziesięciu najciekawszych filmów. Pod uwagę będzie brana zarówno wartość merytoryczna, jak i artystyczna. Wśród jurorów zasiądzie między innymi Marcin Bortkiewicz, autor filmu dokumentalnego „Nauczanie początkowe”, zrealizowanego w helskiej Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Reżyser przeprowadzi również warsztaty filmowe dla laureatów konkursu. Dodatkowo w szkole, w której uczy się zwycięska drużyna zrealizowany  zostanie piknik żeglarski z udziałem mistrza olimpijskiego Mateusza Kusznierewicza, a autorzy filmu otrzymają pierwsze egzemplarze kart  Euro26 żeglarz, uprawniające do licznych zniżek na terenie całej Polski i w krajach partnerskich. Będzie to specjalna edycja kart, objęta ubezpieczeniem w wersji SPORT. Na laureatów trzech pierwszych miejsc czeka nagroda główna – tygodniowy, wakacyjny rejs po wodach Zatoki Gdańskiej na pokładzie legendarnego żaglowca Generał Zaruski! Uczestnicy pod okiem kapitana Jerzego Jaszczuka, poznają smak prawdziwej żeglarskiej przygody. Szansę na wypłynięcie w niezapomniany rejs, mają uczniowie, którzy nadeślą film konkursowy do 5 czerwca 2013 roku. Po preselekcji finałowych prac dokonanej przez jury, 10 czerwca rozpocznie się głosowanie internautów. Ostateczne wyniki poznamy 17 czerwca 2013 roku.

Rok 2013 został ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych Międzynarodowym Rokiem Współpracy w Dziedzinie Wody. Dzięki udziałowi w konkursie „Nie lej wody!” wszystkie gimnazja i licea w Polsce mogą włączyć się w międzynarodową akcję, a tym samym przyczynić się do wzrostu świadomości deficytu wody w Polsce. Według Raportu Światowego Biura Wody, Polska ze wskaźnikiem 1460m3 wody zużywanej rocznie na jednego mieszkańca, obok krajów Afryki Środkowej, to obszar zagrożony problemem niedostatku wody.

Szczegóły dotyczące konkursu „Nie lej wody!” znajdują się na stronie internetowej www.programedukacjimorskiej.pl, w zakładce Konkursy. Patronat honorowy nad konkursem objął Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski, Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz oraz Ambasador Miasta Gdańska ds. Morskich Mateusz Kusznierewicz. Konkurs „Nie lej wody” jest realizowany dzięki wsparciu sponsorów Programu Edukacji Morskiej w Gdańsku: Ferrero Polska, producentowi Kinder Mlecznej Kanapki oraz Grupie LOTOS S.A.

Więcej informacji oraz regulamin konkursu „Nie lej wody!” znajduje się na stronie www.programedukacjimorskiej.pl w zakładce Konkursy.

Program Edukacji Morskiej w Gdańsku

Program Edukacji Morskiej w Gdańsku jest realizowany od 2010 roku na zlecenie Prezydenta Miasta Gdańska przez Fundację Gdańską. Pomysłodawcą akcji jest Mateusz Kusznierewicz, Ambasador Miasta Gdańska ds. Morskich. W ramach Programu wszyscy uczniowie klas pierwszych gdańskich gimnazjów wypływają w kilkugodzinne rejsy po wodach Kanału Portowego i Zatoki Gdańskiej. Podczas rejsów uczą się podstaw żeglowania, pogłębiają wiedzę z dziedziny historii, geografii i biologii oraz poznają swoje miasto od strony wody. Celem Programu Edukacji Morskiej jest przybliżenie i popularyzacja wśród młodych mieszkańców Gdańska tradycji morskiej i bogatego dziedzictwa ich miasta. Udział w rejsach jest dla uczestników bezpłatny. Patronat honorowy nad Programem Edukacji Morskiej w Gdańsku 2013 objęła Minister Edukacji Narodowej RP Krystyna Szumilas. Sponsorem Programu jest Ferrero Polska, producent Kinder Mlecznej Kanapki oraz Grupa LOTOS S.A.

Patroni medialni konkursu „Nie lej wody!”: Gazeta Wyborcza Trójmiasto, Zielona Lekcja, Wirtualna Polska.

Zachęcamy do odwiedzania:

www.ProgramEdukacjiMorskiej.pl

www.facebook.com/ProgramEdukacjiMorskiej

Informacja prasowa

Plakat

Komentarze