Szczegółowa weryfikacja opinii z rejsów

0
694

WAŻNA INFORMACJA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH DOKUMENTY O WYDANIE PATENTU ŻEGLARSKIEGO

Zarząd Polskiego Związku Żeglarskiego informuje, że w związku ze stwierdzonymi faktami fałszowania opinii żeglarskich i składania ich do wniosków o wydanie patentów, zostały przez PZŻ podjęte działania, zmierzające do wyeliminowania tego procederu.
M. in. w listopadzie zakończyło się postępowanie prowadzone przez Rzecznika Dyscyplinarnego PZŻ przeciwko osobie, która posłużyła się fałszywymi opiniami w celu uzyskania patentu jachtowego sternika morskiego. Zarząd PZŻ złożył w tej sprawie zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Warszawie – Wola o popełnieniu przestępstwa przez wszystkie osoby, które brały udział w tym procederze. Zawiadomienie objęło także kapitanów, którzy poświadczyli w opiniach nieprawdę. Do Sądu Związkowego PZŻ wpłynęła sprawa przeciwko tym osobom z wnioskiem o ukaranie ich pozbawieniem na zawsze uprawnień instruktora żeglarstwa PZŻ.

Przedkładanie do Biura PZŻ opinii żeglarskich, które poświadczają nieprawdę oraz wystawianie takich opinii, nie tylko narusza przepisy etyki żeglarskiej i dobre zwyczaje żeglarskie ale przede wszystkim godzi w dobre imię żeglarstwa polskiego oraz dobre imię PZŻ jako organizacji zaufania, która wydaje patenty.

Zarząd PZŻ podejmuje niezbędne działania w celu wyeliminowania tego procederu i oświadcza, że każda osoba, która posłuży się fałszywą opinią z rejsu lub poświadczy w takiej opinii nieprawdę, będzie dyscyplinarnie karana przez Sąd Związkowy PZŻ i musi się liczyć z tym, że podlegać będzie odpowiedzialności karnej za swoje działania.

Zarząd Polskiego Związku Żeglarskiego

Za zgodą: www.pya.org.pl/ 

Komentarze