Sezon 2013 – Regatowo

0
584

Nadchodzący sezon przyniesie kilka nowości. Należy do nich ogłoszenie nowej klasyfikacji pod nazwą „Puchar Bałtyku Południowego”. Objęte nią zostaną wszystkie regaty rozgrywane dotąd w ramach regionalnych kalendarzy regat jachtów morskich i zatokowych na wodach regionu szczecińskiego, pomorskiego, elbląskiego i kaliningradzkiego. Z założenia da to możliwość zweryfikowania umiejętności i ambicji żeglarzy biorących w regatach, którzy dotąd nie mieli okazji wspólnej rywalizacji. Pozwoli również ocenić jakość regat oraz zdolności ich organizatorów. Sezon 2013 roku traktowany będzie przez autorów projektu, jako rok testowy, mający w latach następnych stworzyć klasyfikację regatowych wyczynów o wysokiej jakości. Istnieją też zamiary poszerzenia regionów biorących udział o Litwę, Łotwę oraz Niemcy. Klasyfikacją objęci są sternicy jachtów. Dokumenty klasyfikacji oraz organizacyjne szczegóły zgromadzone są na stroniewww.zeglarski-pbp.pl  Z uwagi na wymogi stawiane organizatorom regat zachęcamy Was, czyli potencjalnie zainteresowanych nową klasyfikacją, do przyglądania się poczynaniom organizatorów Waszych ulubionych regat, a szczególnie wczesnemu publikowaniu zawiadomień o regatach. Klasyfikacje PBP obejmą trzy grupy jachtów: KWR, ORC i OPEN. Niewykluczone, że w trakcie sezonu lub jeszcze przed jego rozpoczęciem ogłoszone zostaną inne, dodatkowe klasyfikacje. Należy wspomnieć, że kalendarz regat objętych klasyfikacją zawiera ponad 60 pozycji, z czego należy wziąć udział minimum w 3 regatach, aby zostać sklasyfikowanym. Do klasyfikacji końcowej „Puchar Bałtyku Południowego” zostanie zaliczonych 6 najlepszych wyników sternika jachtu spośród wszystkich regat, w których sternik brał udział. Udział w regatach morskich oraz regionu innego, niż macierzysty będzie dodatkowo premiowany. Organizacyjny patronat nad „Pucharem Bałtyku Południowego” sprawuje Pomorski Okręgowy Związek Żeglarski przy współpracy z Zachodniopomorskim i Elbląskim Okręgowymi Związkami Żeglarskimi oraz Kaliningradzką Federacją Żeglarską.

Zachęcamy armatorów jachtów do wykonania pomiarów w celu uzyskania świadectwa pomiarowego formuły KWR lub ORC, a to z powodu, iż rywalizacja w grupie OPEN może okazać się mało satysfakcjonująca. Sternicy jachtów posiadających aktualne świadectwo pomiarowe formuły KWR chcący dokonać aktualizujących pomiarów oraz ci, którzy chcieliby świadectwo formuły uzyskać, będą mogli to uczynić w terminach, które zostaną ogłoszone w regionach. Przepisy formuły KWR po dorocznym spotkaniu mierniczych nie uległy zmianom w zakresie mającym wpływ na ustalenie współczynnika KWR. Usunięto jednak możliwość uzyskania jednorazowych świadectw pomiarowych, co zapewne utrudni życie organizatorom regat, jednak zapobiegnie nadużyciom, które miały miejsce. W celu jednoznacznego i bezdyskusyjnego ustalenia aktualnej wartości współczynnika KWR jachtu, postanowiono o wycofaniu obowiązku posiadania świadectwa pomiarowego KWR. Jedynym, oficjalnym źródłem wiedzy o aktualnej wartości współczynnika KWR będzie elektroniczna baza danych jachtów pomierzonych dostępna poprzez stronę www. która obecnie jest przygotowywana. Uruchomienie i oddanie bazy danych do powszechnego wykorzystania nastąpi w okolicy połowy kwietnia. Ustalono również, że jedynym, oficjalnym miejscem zamieszczania aktualnych dokumentów i komunikatów dotyczących Formuły KWR jest strona Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego z siedzibą w Szczecinie – http://www.zozz.com.pl/

Andrzej Szrubkowski

Komentarze