Rejs Roku 2012

0
600

14 GRUDNIA 2012 R. W GOŚCINNYM SALONIE KAPITAŃSKIM DARU POMORZA ODBĘDZIE SWOJE OBRADY JURY NAGRODY REJS ROKU 2012. PO RAZ 43 PRZYZNANE ZOSTANĄ NAJBARDZIEJ PRESTIŻOWE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA W POLSKIM ŻEGLARSTWIE MORSKIM.

14 grudnia 2012 r. w gościnnym Salonie Kapitańskim Daru Pomorza odbędzie swoje obrady Jury Nagrody Rejs Roku 2012.
Po raz 43 przynane zostaną najbardziej prestiżowe nagrody i wyróżnienia w polskim żeglarstwie morskim.

Do 11 grudnia 2012 r. prosimy Państwa o przysłanie do Biura PZŻ (pocztą tradycyjną lub e-mailem na adres pyabiuro@pya.org.pl) zgłoszeń zawierających opis ciekawych rejsów i wyczynów żeglarskich.
Zgłoszenie powinno zawierać: kartę rejsu, opisową informację o rejsie z uwzględnieniem jego szczególnego charakteru, mapkę rejsu, kilka zdjęć, kopie ewentualnych artykułów prasowych.

Przewodniczący Komisji Żeglarstwa Morskiego PZŻ
Maciej Leśny

Źródło: http://pya.org.pl/

Komentarze