Nie lej wody!

0
528

Rok 2013 ogłoszony został Międzynarodowym Rokiem Współpracy w Dziedzinie Wody. Zgromadzenie Ogólne ONZ zachęca do podejmowania aktywności mających na celu identyfikację problemów i przeciwdziałanie nieracjonalnemu korzystaniu z zasobów wody.  W międzynarodową akcję postanowili włączyć się realizatorzy Programu Edukacji Morskiej w Gdańsku. To właśnie problemowi deficytu wody poświęcona jest tegoroczna edycja ogólnopolskiego konkursu ekologicznego.

Edukacja proekologiczna jest bardzo ważnym elementem Programu Edukacji Morskiej w Gdańsku. Ochrona środowiska to temat, który regionalnej inicjatywie z powodzeniem udaje się propagować w szkołach na terenie całej Polski. Nieodłącznym elementem Programu jest konkurs ekologiczny w ramach akcji „Wszyscy dbamy o Bałtyk”, który w tym roku realizowany jest pod hasłem „Nie lej wody!”. Zeszłoroczna edycja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem i zaangażowała uczniów i nauczycieli z całej Polski. Gimnazjaliści udowodnili, że niezależnie od miejsca zamieszkania, wszyscy możemy dbać o stan czystości naszego morza.

Konsekwentnie konkurs Programu Edukacji Morskiej w Gdańsku ma na celu przeciwdziałanie negatywnemu wpływowi człowieka na środowisko naturalne, w trosce o ekosystem Morza Bałtyckiego.

W tym roku realizatorzy planują poruszyć problematykę deficytu wody. Jak pokazują badania opinii publicznej, nie jest to powszechnie znane zagadnienie w polskim społeczeństwie. Najmniejszą świadomością na temat działań, które każdy z nas może podjąć aby chronić wodę, wykazują dzieci i młodzież. Zasoby wodne przypadające na jednego mieszkańca naszego kraju wynoszą trzykrotnie mniej niż w innych krajach Europy Zachodniej.Według Raportu Światowego Biura Wody, Polska ze wskaźnikiem 1460m3 wody zużywanej rocznie na jednego mieszkańca, obok krajów Afryki Środkowej, to obszar zagrożony problemem niedostatku wody. Patronat honorowy nad konkursem „Nie lej wody!” objął Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski: „Mam nadzieję, że zgodnie z założeniami konkursu, uda się zwrócić uwagę na problem braku wody pitnej. Dotyka on coraz więcej ludzi, nawet na terenach, gdzie całkowite zasoby wody są znaczne. To problem globalny. Dlatego też każda inicjatywa podejmowana na rzecz ochrony i racjonalnej gospodarki zasobami wodnymi zasługuje na poparcie.”

W tym roku przed uczestnikami konkursu niezwykle ciekawe zadanie! Uczniowie w 2-5-osobowych zespołach realizować będą krótki film, zachęcający do racjonalnego korzystania z zasobów wody – niemarnowania i niezanieczyszczania wody. Do udziału zaproszeni są uczniowie wszystkich polskich gimnazjów i liceów. Tegoroczna edycja konkursu jest szczególna również ze względu na wyjątkowo atrakcyjną nagrodę. Laureaci konkursu – trzy zwycięskie zespoły wypłyną w tygodniowy rejs po wodach Zatoki Gdańskiej na pokładzie legendarnego żaglowca Generał Zaruski!

Aby wziąć udział wystarczy nakręcić krótki film i wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie www.ProgramEdukacjiMorskiej.pl

 

Program Edukacji Morskiej w Gdańsku

Program Edukacji Morskiej w Gdańsku jest realizowany od 2010 roku na zlecenie Prezydenta Miasta Gdańska przez Fundację Gdańską. Pomysłodawcą akcji jest Mateusz Kusznierewicz, Ambasador Miasta Gdańska ds. Morskich. W ramach Programu wszyscy uczniowie klas pierwszych gdańskich gimnazjów wypływają w kilkugodzinne rejsy po wodach Kanału Portowego i Zatoki Gdańskiej. Podczas rejsów uczą się podstaw żeglowania, pogłębiają wiedzę z dziedziny historii, geografii i biologii oraz poznają swoje miasto od strony wody. Celem Programu Edukacji Morskiej jest przybliżenie i popularyzacja wśród młodych mieszkańców Gdańska tradycji morskiej i bogatego dziedzictwa ich miasta. Udział w rejsach jest dla uczestników bezpłatny. Patronat honorowy nad Programem Edukacji Morskiej w Gdańsku 2013 objęła Minister Edukacji Narodowej RP Krystyna Szumilas. Sponsorem Programu jest Ferrero Polska, producent Kinder Mlecznej Kanapki oraz Grupa LOTOS S.A.

Patroni medialni konkursu „Nie lej wody!”: Gazeta Wyborcza Trójmiasto, Zielona Lekcja, Wirtualna Polska.

Zachęcamy do odwiedzania:

www.ProgramEdukacjiMorskiej.pl

www.facebook.com/ProgramEdukacjiMorskiej

Komentarze