Narada środowiska sportowego Polskiego Związku Żeglarskiego

0
590

Wczoraj wziąłem udział w Naradzie Środowiska Sportowego, które odbyło się w siedzibie PZŻ w Warszawie.  Wzięło w niej udział około 50 przedstawicieli okręgowych związków żeglarskich, klubów i organizacji związanych z żeglarstwem regatowym. Z wielką uwagą przysłuchiwałem się dyskusji mającej na celu uzdrowienie polskiego żeglarstwa regatowego i sam też zabrałem w niej głos.  Trochę mnie dziwiło, że od samego początku nie przestrzegano porządku Narady i ,,skakano’’ po różnych tematach. Dużo większym zaskoczeniem dla mnie było samo jej nagłe zakończenie po zaledwie dwu i półgodzinnych obradach. To chyba nie po to ściąga się ludzi z całej Polski?  Ale może tak to musi być…

W związku ze zbliżającymi się wyborami do władz PZŻ, jeden z najważniejszych punktów tej Narady dotyczył ustalenia rekomendacji środowiska sportowego na stanowiska: wiceprezesa ds. sportu, członków Zarządu PZŻ i Sądu Związkowego (punkt 4. porządku Narady oraz punkt 2 par.1 Załącznika nr 2 do Uchwały nr 3/10/2004/Z Zarządu PZŻ z dn. 27 listopada 2004 r. REGULAMIN OKREŚLAJĄCY TRYB ZWOŁYWANIA, ZASADY OBRADOWANIA I KOMPETENCJE NARADY ŚRODOWISKA ŻEGLARSTWA SPORTOWEGO PZŻ).

Tylko dzięki sporemu naciskowi Środowiska Sportowego udało się wymusić na prowadzących to ważne spotkanie, aby PRZYNAJMNIEJ kandydat na vice prezesa d/s sportu  został wybrany.  Jednogłośnie, jak podkreślił obecny vice prezes zostałem rekomendowany na to stanowisko. Jestem gotowy, aby podjąć to wyzwanie. Uważam, że mam odpowiednie doświadczenie aby mu sprostać. Wybory odbędą się 27 kwietnia i mam nadzieję, że do tego czasu uda mi się znaleźć odpowiednio duże zaufanie wśród delegatów, które umożliwiłoby mi zrealizowanie ambitnych planów.

Pozdrawiam,
Karol Jabłoński

Komentarze