Jachtowy Sternik Morski – Bałtyk

0
1203

 

OPIS

Jest to bardzo intensywne i kompleksowe 7-dniowe szkolenie obejmujące w całości część teoretyczną realizowaną w formie wykładów i ćwiczeń (nawigacja morska (w tym pływy), przepisy, locja, instalacje jachtowe, sygnalizacja i łączność, ratownictwo) na przemian z częścią praktyczną na wodach Zatoki Gdańskiej (między innymi: ćwiczenia w manewrowaniu jachtem w porcie i w morzu, żegluga w porze nocnej i dziennej – nawigacja terestryczna; omówienie zagadnień z zakresu: meteorologii, budowy jachtu).
Kurs zakończony jest państwowym egzaminem na patent JSM. 

SPRAWDŹ CO ZAPEWNIAMY W CENIE KURSU, tego nie zapewniają inne szkoły żeglarskie!

 

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST SZKOLENIE

Dla wszystkich, którzy zaczynają przygodę z żeglarstwem morskim. Aby przystąpić do egzaminu trzeba przedstawić praktykę 200 godz. na morzu, co najczęściej przekłada się na dwa lub trzy tygodniowe resjy morskie. Poniższe szkolenie również zalicza się do praktyki.
Materiał przygotowany jest w ten sposób, aby całość wiedzy przyswoić na kursie bez konieczności nadrabiania zagadnień we własnym zakresie.
Szkolenie jest bardzo intensywne. Dni od rana do wieczora wypełnione są zajęciami teoretycznymi lub praktyką na wodzie.
 

TRYBY SZKOLENIA i CENA

  • Cena: 1.450,- zł/os

Rozpoczęcie: godz. 15:00
Zakończenie: egzamin o godz. 10:00

Cena zawiera: koja na jachcie, szkolenie teoretyczne i praktyczne, wyżywienie w standardzie turystycznym, udział w kasie jachtowej (opłaty portowe, paliwo, zaprowiantowanie itp.), sprzątanie po rejsie, wykłady, ćwiczenia, materiały szkoleniowe, kopie map do ćwiczeń.

Ramowy plan zajęć może być modyfikowany przez instruktora w zależności o warunków pogodowych oraz liczebnośći grupy.
 

EGZAMIN

DODATKOWE OPŁATY:
Koszt egzaminu i patentu: 400,- zł/os. (dorośli), 200,- zł/os. (młodzież ucząca się do 26 roku życia).

Uprawnienia wynikające z posiadania patentu:
1. prowadzenie jachtów żaglowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń,
2. prowadzenie jachtów żaglowych o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich

Warunki dopuszczenia do egzaminu:
1. ukończenie 18 lat, 
2. odbycie co najmniej 2 rejsów po wodach morskich w czasie przynajmniej 200 godzin żeglugi. Część stażu można uzyskać już w trakcie kursu.

obraz nr 2

Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych do uzyskania patentu jachtowego sternika morskiego

1. Wiedza teoretyczna:
1) jachty żaglowe morskie, w tym:
a) eksploatacja i budowa instalacji i urządzeń jachtu oraz ocena ich stanu technicznego,
b) obsługa przyczepnych i stacjonarnych silników spalinowych;
2) locja, w tym:
a) oznakowanie nawigacyjne,
b) morskie pomoce nawigacyjne i ich wykorzystanie (mapy nawigacyjne, spisy świateł),
c) znaki i skróty stosowane na mapach,
d) podstawowa znajomość układu tablic pływów i prądów pływowych,
e) przygotowanie nawigacyjne wejścia do portu;
3) nawigacja, w tym:
a) jachtowe urządzenia nawigacyjne (sondy, odbiorniki systemów nawigacji satelitarnej, wskaźniki wielofunkcyjne itp.),
b) podstawy nawigacji terestrycznej,
c) nawigacja zliczeniowa;
4) meteorologia, w tym:
a) podstawowe przyrządy meteorologiczne i ich wykorzystanie,
b) radiowe komunikaty meteorologiczne dla żeglugi, system transmisji ostrzeżeń nawigacyjnych i meteorologicznych;
5) sygnalizacja i łączność, w tym:
a) sygnalizacja wzywania pomocy, procedury GMDSS, wykorzystanie środków pirotechnicznych oraz radiostacji VHF,
b) sygnały ostrzegawcze;
6) ratownictwo, w tym:
a) podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych,
b) postępowanie w przypadku pożaru, awarii takielunku, kolizji lub wypadku,
c) przygotowanie do sztormu i techniki sztormowania,
d) udzielanie pierwszej pomocy i współdziałanie ze stacjami ratownictwa i śmigłowcem ratowniczym oraz łodzią zabezpieczenia ratowniczego,
e) „człowiek za burtą” na morzu,
f) hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii,
g) sztrandowanie;
7) planowanie rejsu, z uwzględnieniem:
a) ograniczeń wyjścia i wejścia do portu,
b) odległości i czasu trwania rejsu,
c) ewentualnych zagrożeń w czasie rejsu,
d) przygotowania załogi i jachtu;
8) podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych.

2. Umiejętności praktyczne:
1) manewry pod żaglami w zakresie:
a) optymalnego doboru żagli do panujących warunków,
b) prowadzenia jachtu pod żaglami przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem,
c) sprawdzenia umiejętności wykonania manewrów: zwrot przez sztag, zwrot przez rufę, dojście do boi, odejście od boi, dojście i odejście od nabrzeża, stawanie w dryf, alarm „człowiek za burtą”;
2) manewry na silniku na jachcie morskim wyposażonym w silnik zapewniający uzyskanie prędkości nie mniejszej niż 4 węzły w zakresie:
a) kotwiczenie i cumowanie w różnych warunkach,
b) alarm „człowiek za burtą”;
3) kierowanie załogą: umiejętność wydawania komend i egzekwowania ich wykonania we właściwym momencie, stosownie do sytuacji, w jakiej znajduje się jacht.

 

 

Dla grup liczących co najmniej cztery osoby chętnie zorganizujemy szkolenie w innym, uzgodnionym terminie i miejscu. Szczegóły można ustalić kontaktując się z biurem, lub umówić się na rozmowę z naszym przedstawicielem, który chętnie Państwa odwiedzi i przedstawi ofertę dopasowaną do Waszych potrzeb!

Nasze wcześniejsze szkolenia na Bałtyku na jachtowego sternika morskiego:
wrzesień 2015 – http://charter.pl/index.php
sierpień 2014 – http://charter.pl/index.php
lipiec 2014 – www.charter.pl/index.php
czerwiec 2014 – www.charter.pl/index.php
 

Komentarze