Gimnazjaliści z Pomorza uczą, jak dbać o Bałtyk

0
568

Gdańsk, 13 czerwca 2011 – W zorganizowanym w ramach Programu Edukacji Morskiej konkursie ekologicznym „Bałtyk pod ochroną”, zorganizowanym we współpracy ze Stacją Morską Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego udział wzięło kilkadziesiąt szkół z całego Województwa Pomorskiego. Zwyciężyły zespoły z gimnazjum w Chojnicach i Gdańsku.

Konkurs, zorganizowany dzięki współpracy z ekologami morza, został przeprowadzony na terenie całego województwa i objęty patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka. Zespoły uczniowskie miały za zadanie zaprojektować ulotkę lub poster ekologiczny poświęcony ochronie jednego z bałtyckich gatunków flory lub fauny. Celem konkursu było poszerzenie wiedzy młodzieży na temat gatunków chronionych oraz pokazanie niezwykłej bioróżnorodności morza, a także kształtowanie współodpowiedzialności za środowisko naturalne. W skład jury oceniającego weszli: prof. UG dr hab. Krzysztof Edward Skóra ze SMIOUG, mgr Monika Selin, mgr Klaudyna Sergot z Błękitnej Szkoły FRUG. Trzy najlepsze zespoły w obu kategoriach (poster ekologiczny i ulotka) zostaną nagrodzone dwutygodniowymi rejsami po Zatoce Gdańskiej i Zalewie Wiślanym na jachtach Programu Edukacji Morskiej, zwanych już w Gdańsku potocznie „Mlecznymi kanapkami” oraz całodziennym pobytem i szkoleniem w Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego oraz w tamtejszym fokarium. Oficjalnym sponsorem Programu Edukacji Morskiej i fundatorem nagród w konkursie jest Grupa LOTOS S.A. oraz  Kinder Mleczna Kanapka.

Zadanie obradujących nie było łatwe, bo do siedziby organizatora napłynęło blisko 100 prac ukazujących różne gatunki: od zmieraczka plażowego po fokę szarą. Podstawowym kryterium w wyborze prac była poprawność merytoryczna oraz kompleksowe ujęcie tematu. Edukatorzy z Błękitnej Szkoły sprawdzali, czy pojawiły się w nich wiadomości zarówno z zakresu biologii i ekologii gatunku, zasięgu jego występowania, statusu ochronnego oraz działań jakie są i powinny być, podejmowane w celu zapewnienia ochrony opisywanemu gatunkowi. Prace miały spełniać rolę edukacyjną, stąd dość rygorystyczne kryteria oceny. Przewodniczący jury, prof. Skóra, dokładnie oglądał i czytał wszystkie prace, które zostały wyselekcjonowane na obrady jury. Nie umknęły jego uwadze nawet niewielkie błędy językowe, które jednak traktował ulgowo doceniając wkład włożony w wykonanie pracy, odpowiedni dobór treści, informacyjną przystępność i ciekawe ujęcie plastyczne. Postanowił wyróżnić, poza konkursem, jedną z prac które nie spełniały wymogów regulaminu. Ta wybrana, będąca efektem pracy zespołu z Gimnazjum nr 1 w Kościerzynie, dobrze oceniona z uwagi na formę i treść, opisywała więcej niż jeden gatunek, co wykraczało poza ustalone reguły. Doceniona w sposób specjalny zawisła w budynku helskiego fokarium i ogląda ją teraz tysiące zwiedzających.

„Miło mi było zapoznać się z tak wspaniałą twórczą pracą młodych przyrodników.  – mówi prof. Skóra – Podziwiam  zaangażowanie wielu autorów w zgłębianie tematu ochrony bałtyckiej fauny i flory. Dobór tekstów i wyrażone w nich argumenty na rzecz ochrony najbardziej zagrożonych gatunków były przepojone autentyczną pasją w walce o zachowanie przyrodniczych skarbów naszego morza. To budujący przejaw nowoczesnego patriotyzmu – walki o przetrwanie rodzimego bogactwa naturalnego środowiska.”

Ostatecznie w kategorii poster ekologiczny zwyciężył zespół Szymon Słupczyński i Mateusz Stencel z Gimnazjum Nr 27 im. Mariusza Zaruskiego w Gdańsku, drugie miejsce zajęli Jakub Kąkol i Maksymilian Jeliński z Katolickiego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kartuzach natomiast trzecie – Aleksandra Paszkowska i Zofia Opioła z Gdańskiego Gimnazjum Lingwista. W kategorii ulotka pierwsze miejsce zdobyli Patrycja Janta i Artur Drzycimski z Gimnazjum Nr 2 w Chojnicach, drugie Paula Rudzińska i Aleksandra Budny z Zespołu Szkól Nr 4 im. I. J.Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim, a trzecie Natalia Czaja i Alicja Iwanowska z Gimnazjum Nr 2 w Gdyni.

Zwycięskie prace oraz pełna lista zwycięzców zostały opublikowane na www.ProgramEdukacjiMorskiej.pl.

O Programie:
Program Edukacji Morskiej w Gdańsku jest realizowany na zlecenie Prezydenta Miasta Gdańska przez Fundację Gdańską. Pomysłodawcą akcji jest Mateusz Kusznierewicz, Ambasador Miasta Gdańska ds. Morskich. W ramach Programu wszyscy uczniowie klas pierwszych gdańskich gimnazjów odbędą kilkugodzinne rejsy po Kanale Portowym i Zatoce Gdańskiej, w czasie których nauczą się podstaw żeglowania, uzyskają informacje z dziedziny historii, geografii i biologii oraz poznają swoje miasto od strony wody. Program ma na celu przybliżenie tradycji morskiej i dziedzictwa Gdańska jego młodszym mieszkańcom oraz pokazanie im możliwości, jakie daje życie w mieście położonym nad wodą. Udział w rejsach jest dla uczestników bezpłatny. Sponsorem Programu jest Kinder Mleczna Kanapka oraz Grupa LOTOS S.A.

Kontakt dla mediów:
Anna Karczewska
Mail: anna.karczewska@vmgpr.pl
Tel: 722 500 500

Komentarze