BŁĘKITNY SPINAKER 2014 – ZGŁOSZENIA

0
530

BŁĘKITNY SPINAKER ZA OSIĄGNIĘCIA W ŚRÓDLĄDOWYM ŻEGLARSTWIE REKREACYJNYM

Nagroda Roku PZŻ
“BŁĘKITNY SPINAKER” 2014
za osiągnięcia w śródlądowym żeglarstwie rekreacyjnym przyznawana w kategoriach:

1. Śródladowy Rejs Roku
2. Śródladowe Regaty  Roku
3. Śródladowa Impreza  Roku

 

Założenia nagrody

Podstawowym założeniem ustanowienia nagrodyroku za osiągnięcia w śródlądowym żeglarstwie turystycznym jest docenienie i nagrodzenie aktywnych klubów żeglarskich i organizatorów imprez promujących żeglarstwo.
Jednocześnie ważnym elementem jest nagłośnienie i prezentacja najciekawszych pomysłów organizacyjnych w mediach. Liczymy na to, że do rywalizacji o “BŁĘKITNY SPINAKER” włączą się wszystkie kluby a prezentacja najlepszych rejsów, regat i imprez żeglarskich na forum ogólnopolskim spowoduje większe zainteresowanie żeglarstwem. Wzbogaci to również naszą wiedzę o organizowanych w całej Polsce imprezach, często bardzo ciekawych a dotąd nieznanych w naszym środowisku.

Cel i zadania

1/ Popularyzacja żeglarstwa turystycznego, przyjemnościowego w środowiskach związanych i niezwiązanych z żeglarstwem.
2/ Oddziaływanie na wyobraźnię poprzez tworzenie pozytywnego wizerunku turystyki żeglarskiej.
3/ Poszukiwanie nowych szlaków i akwenów wodnych, wspieranie małych ale zainteresowanych żeglarstwem środowisk lokalnych.
4/ Promowanie etyki i etykiety żeglarskiej, oddziaływanie wychowawcze w duchu tradycji żeglarskiej.
5/ Propagowanie imprez, rejsów, regat, wśród dzieci i młodzieży. Mobilizowanie młodzieży do uczestnictwa i organizacji wszelkich przedsięwzięć żeglarskich.

Kryteria oceny

1/ Liczba uczestników /w szczególności dzieci i młodzieży/.
2/ Stopień trudności realizowanych zadań.
3/ Partnerzy uczestniczący w realizacji zadania, zwłaszcza instytucje i organy administracji państwowej lub samorządowej.
4/ Nowatorstwo w rozwiązaniach organizacyjnych.
5/ Udział mediów i skala prezentacji imprezy w środkach masowego przekazu.
6/ Stopień realizacji założonych celów.

Procedura przyznawania nagród

1/ Zgłoszenia o przyznanie nagrody mogą składać okręgowe związku żeglarskie lub kluby żeglarskie.
2/ Formularze zgłoszeniowe wraz wymaganą dokumentacją należy przesłać na adres Biura Polskiego Związku Żeglarskiego /al. ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa, Stadion Narodowy w Warszawie/ w terminie do 31 stycznia 2015 r.
3/ Zwycięzcy poszczególnych kategorii zostaną wyłonieni spośród  nominowanych zgodnie z regulaminem nagrody.4/
Nagrody zostaną wręczone podczas 27. Targów Sportów Wodnych i Rekreacji WIATR i WODA /luty 2015 r./.

POWIĄZANE DOKUMENTY:

Komentarze