Aleja żeglarzy w Szczecinie

0
635

Prezydent Szczecina oraz Stowarzyszenie Żeglarski Szczecin we współpracy z Zachodniopomorskim Okręgowym Związkiem Żeglarskim, Bractwem Wybrzeża, Yacht Klubem Polskim, Klubem Żeglarzy Samotników mają zaszczyt zaprosić na OTWARCIE ALEI ŻEGLARZY w Szczecinie. We wtorek, 30 lipca 2013 r., o godz. 14.00 na nabrzeżach nadodrzańskich koło mostu Długiego. W programie między innymi:  Odsłonięcie Łodzi Wyszaka i tablic pamiątkowych.

 

INICJATORZY:

Prezydent Szczecina

Stowarzyszenie Żeglarski Szczecin

LOKALIZACJA: bulwar nadodrzański od Mostu Długiego do mostu Trasy Zamkowej

CEL UTWORZENIA

Cel główny:

Stworzenie miejskiej i regionalnej atrakcji turystycznej pod nazwą ALEJA ŻEGLARZY w tym:

Pokazanie związków Szczecina i Pomorza Zachodniego z morzem.

 1.  Przedstawienie historii zachodniopomorskiego żeglarstwa i żeglugi.
 2.  Przedstawienie morskich podróży Szczecinian i mieszkańców Pomorza Zachodniego.
 3.  Nadanie nabrzeżom wyrazu artystycznego, stworzenie galerii sztuki o tematyce morskiej.
 4.  Wykreowanie miejsca spotkań ludzi morza.
 5.  Stworzenie nowej wizytówki miasta.

NAZWA

Dlaczego ALEJA ŻEGLARZY?

Pojęcie „Aleja Żeglarzy” jest terminem najszerszym, w niej mieszczą się wszyscy, którzy pływali po morzu lub byli z nim związani zarówno marynarze, rybacy, jak i miłośnicy żeglarstwa oraz ich statki, jachty, przygody i dążenia. „Żeglarz” to człowiek kochający morze, pływający po nim, żyjący w symbiozie z wodą, a związane z nim żeglowanie ma wiele znaczeń i wymiarów, od tych praktycznych, po metafizyczne.

OTWARCIE – ROK 2013

W tym roku zainicjujemy proces budowy Alei. W najbliższy wtorek, 30 lipca, ujrzymy na odnowionych nabrzeżach Łódź Wyszaka – legendarnego szczecińskiego żeglarza, kupca, korsarza z XII wieku, dwie tablice związane z Linią Czasu i żagiel z napisem „Aleja Żeglarzy”. To początek procesu powstania alei spełnionych marzeń, inspirującego bulwaru, miejsca wypoczynku i spotkań.

WYGLĄD ALEI

Będzie ona odbiciem morskiego i żeglarskiego Szczecina. Bulwar nad Odrą zostanie zamieniony w deptak z ciekawymi, plastycznymi elementami i miejscami do wypoczynku. Na alei znajdą się kameralne rzeźby, płaskorzeźby, formy przestrzenne, mała architektura, wizualne elementy interaktywne nawiązujące do działalności ludzi morza od średniowiecza do współczesności. Pokaże działalność słowiańskich Pomorzan, Szwedów, Niemców, Polaków i innych narodowości związanych ze Szczecinem oraz Pomorzem Zachodnim.

 • W Alei znajdą swoje miejsce ludzie morza, legendarne żaglowce, jachty, statki, a także zrealizowane marzenia – wyprawy, rejsy i podróże morskie,
 • Wśród wielu elementów, które zostaną umieszczone na nabrzeżach zobaczymy rzeźby przedstawiające: Łódź Wyszaka,  Bogusława X, ikony morskiego Szczecina kapitana Konstantego Maciejewicza, kapitana  Kazimierza Haski – pioniera szczecińskiego żeglarstwa i muzealnictwa, znanego żeglarza kapitana Ludomira Mączki,  legendarnego kota żeglarza Umbriagi, beczki typu szczecińskiego z wysypanymi śledziami i oceaniczna muszla w której usłyszymy szum oceanu,
 • Atrakcją dla zwiedzających będzie Globus Morskich Podróży, w nim przedstawione zostaną w wersji elektronicznej morskie podróże Szczecinian i mieszkańców Pomorza Zachodniego. Na ekranie panelu sterownika znajdziemy opis rejsu, zobaczymy zdjęcia, krótkie filmy, a na globusie trasę. Tam też zawarte będą informacje o wszystkich elementach Alei,
 • Osią alei jest Linia Czasu, w sposób chronologiczny pokaże działalność ludzi morza oraz wydarzenia, czy rejsy. Linia ta nie będzie miała początku i końca, jak czas, który mija.  Wychodząca na nabrzeże z wody jako linia wtopiona w posadzkę, następnie  przechodząca w ciąg prostokątnych Tablic Wydarzeniowych Linii Czasu, biegnąca w kierunku północnym, ku morzu.
 • Przy Linii Czasu i Łodzi Wyszaka umieszczone zostaną dwie tablice: jedna mówiąca o związkach Szczecina z Polską ze słowami Galla Anonima, druga zawierająca słowa generała Mariusza Zaruskiego o miłości do morza.

 

      Tablica 1

Naszym przodkom wystarczały ryby słone i cuchnące,
My po świeże przychodzimy, w oceanie pluskające!
Ojcom naszym wystarczało, jeśli grodów dobywali,
A nas burza nie odstrasza ni szum groźny morskiej fali.

Nasi ojce na jelenie urządzali polowanie,
A my skarby i potwory łowim, skryte w oceanie 

Gall Anonim

 

Książę polski Bolesław Krzywousty podbił Pomorze w roku 1121

 

      Tablica 2

O, znam cię, morze!

Kocham cię jak księgę,

Z której wybrani czytać tylko mogą.

Rozcinam karty: za wstęgą wód wstęgę

Odwracam sterem z tajemniczą trwogą

 

I wnikam myślą (…)

 

Generał Mariusz Zaruski

  Główny ciągu komunikacyjny deptakiem spacerowym, na nim znajdą się  wkomponowane w posadzkę płaskorzeźby tematyczne. Ujrzymy między innymi: 

– podróż Księcia Bogusława X do Ziemi Świętej z 1496 roku,

– Zeesboot pomorską lodź rybacką,

-czterofajkowiec „Kaiser Wilhelm der Grosse“, który zdobył

– polskie wyprawy: „Zewu Morza” i „Generała Zaruskiego” do Narviku, parowca „Ustka” na Spitsbergen, „Śmiałego” dookoła Ameryki Południowej, „Daru Szczecina” w Regatach Bermudzkich, trawlera rybackiego „Tazar”uczestniczącego w Pierwszej Polskiej Morskiej Ekspedycji Antarktycznej, starty w regatach OSTAR Kuby Jaworskiego oraz przepłynięcie jachtu „Vagabond II” przejścia Północno – Zachodniego.

– rejsy dookoła świata „Poloneza”, „Zewu Morza”, „Marii”,

– czy z bliższych nam czasów: wyprawy przez Atlantyk: tratwy „Ju-fu” i Aleksandra

  Doby w kajaku „Olo”,

 • Zmieniający się wizerunek Szczecina i stare mapy znajdą się na Pionowych Panelach Poglądowych,

 Atrakcją będzie stylizowany maszt XIX wiecznego żaglowca i „Wrota Czasu” – płaskorzeźba o tematyce historycznej, obrazująca morskie dzieje Szczecina. Będą one w sposób symboliczny oddzielać dawne czasy od współczesności.

ETAPY POWSTANIA ALEI (2013-2018)

Aleja Żeglarzy powstawać będzie etapami, a proces jej budowy powinien zakończyć się do roku 2018. 

Komentarze