Aktywne ferie z MOSiR w Gdańsku

0
822
  • BASEN ZA ZETA

„Basen za zeta” jest głównym punktem programu ferii z MOSiR w Gdańsku, cieszącym się największym zainteresowaniem. W dniach 11-15 oraz 18-22 lutego 2013 roku dzieci i młodzież szkolna w wieku od 7-16 lat (szkoły podstawowe i gimnazja) będą mogły korzystać z basenu pływackiego na gdańskim Chełmie /ul. Chałubińskiego 13/ za symboliczną opłatą 1 PLN. Wejście będzie uwarunkowane okazaniem ważnej legitymacji szkolnej. Zajęcia będą odbywały się w godzinach od 8-14. Wejścia o pełnych godzinach, każde na 45 minut. Pierwszeństwo do skorzystania z naszej akcji mają grupy zorganizowane.  Ponadto, w czasie ferii wszyscy chętni będą mogli przystąpić do egzaminu na kartę pływacką i specjalną kartę pływacką. W tym celu należy zgłosić się do ratowników.

  • ZIMOWA SZKOŁA RATOWNICTWA

Zimowa Szkoła Ratownictwa będzie działać podczas ferii zimowych (11-24 lutego 2013), od poniedziałku do piątku w godzinach 15-16 oraz w niedzielę o godzinie 8.20. Zajęcia na Pływalni MOSiR w Gdańsku przy ul. Chałubińskiego 13 są przeznaczone dla młodzieży szkolnej w wieku od 10 do 16 lat. Każdy, kto chce poczuć się ratownikiem będzie miał okazję zapoznać się z podstawowymi technikami ratownictwa, udzielania pierwszej pomocy, metodami pracy gdańskich ratowników, a także poprawić technikę pływania. Zadaniem szkoły jest przygotowanie wszystkich chętnych do niesienia pomocy w wodzie oraz przybliżenie zainteresowanym idei ratownictwa i bezpiecznej kąpieli. Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych ratowników, kadrę instruktorów WOPR oraz trenerów pływania. Uczestnictwo w szkole odbywa się na ogólnych zasadach akcji „Basen za zeta”, czyli koszt każdej lekcji to jedna złotówka. Każdy uczestnik zajęć otrzyma dyplom potwierdzający ukończenie Zimowej Szkoły Ratownictwa. Zapisy można przesyłać drogą mailową na adres e-mail:kapieliska@mosir.gda.pl. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

obraz nr 1

  • HOKEJ PODWODNY

Wspólnie z Klubem Hokeja Podwodnego Bałtyckie Foki zapraszamy wszystkie dzieci na zajęcia, które będą prowadzone na dnie basenu!  Wystarczy, aby przyjść z własnym zestawem ABC (płetwy, maska, fajka). Zajęcia będą prowadzone w czasie ferii w dniach 11-15 oraz 18-22 lutego 2013 r. również na Pływalni Krytej MOSiR w Gdańsku w godzinach 15-16. Wstęp na zasadach akcji „Basen za zeta”.

obraz nr 2

  • FERIE NA „ZARUSKIM”

Mamy niezwykle ciekawą propozycję dla młodych gdańszczan, którzy chcieliby zasmakować tradycyjnego żeglarstwa. Dla nich przygotowaliśmy Ferie na „Zaruskim”. Program skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i średnich. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Należy mieć ze sobą ważną legitymację szkolną. 
W programie znajdą się m.in.:

  • zapoznanie z historią żaglowca i jego patrona gen. Mariusza Zaruskiego
  • warsztaty nawigacyjne i meteorologiczne
  • nauka węzłów żeglarskich
  • poznanie tradycji i zwyczajów żeglarskich
  • kino pod żaglami, czyli emisja filmów żeglarskich i przyrodniczych
  • konkursy i wiele innych atrakcji

Miejsce:
Żaglowiec „Generał Zaruski”, nabrzeże Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku.
Termin:
Codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 10-14. 
Kontakt:
Piotr Królak
Oficer programowy STS „Generał Zaruski”
e-mail: piotr.krolak@mosir.gda.pl

obraz nr 3

 

Źródło: http://www.mosir.gda.pl 

Komentarze