25 LAT KLUBU JACHTOWYCH KAPITANÓW ŻEGLUGI WIELKIEJ

0
560

Pierwsze zebranie organizacyjne Klubu JKŻW odbyło się w piątek, 10 stycznia 1986 roku o godzinie 18:00 na Przystani Jacht Klubu AZS.   Uczestniczyło w nim wówczas 26 posiadaczy najwyższych żeglarskich patentów.   Dyskusja dowiodła, że kontynu-
owanie tego typu zgromadzeń jest konieczne. Postanowiono wtedy między innymi przystąpić do opracowania kroniki szczecińskiego żeglarstwa (koordynacji prac podjął się kpt. Ziemowit Ostrowski), dzielenie się informacjami i spostrzeżeniami dotyczącymi warunków żeglowania na wybranych akwenach i w efekcie wypracowy- wać stanowisko wobec różnych wydarzeń i zjawisk mających miejsce w żeglarstwie morskim.  Jakkolwiek Klub nie posiada statutu, regulaminu, ani stałej siedziby, zebrani,  w trosce o kontynuowanie inicjatywy, honorową funkcję Prezesa powierzyli jednemu z najbardziej doświadczonych żeglarzy, wychowawcy kilku kapitańskich pokoleń, ś.p. jkżw Kazimierzowi Michalskiemu. Od roku 1992 funkcję Prezesa pełni kpt. Antoni Brancewicz, który przynajmniej dwa razy w roku (przed i po sezonie żeglarskim) zwołuje spotkania członków Klubu.

W środę 5 bm, a więc prawie w 25 rocznicę zawiązania się tego formalnie nie zarejestrowanego stowarzyszenia, w  jubileuszowym spotkaniu w siedzibie Jacht Klubu AZS w Szczecinie uczestniczyło jedenastu kapitanów. Tych kilka spędzonych razem godzin było okazją do wrócenia pamięcią do 26 kolegów, którzy odeszli już na wieczna wachtę, do rejsów, jachtów oraz wypraw chlubnie wpisanych w historię polskiego żeglarstwa morskiego.

Członkowie Klubu aktywnie uczestniczą w programie „ŻEGLARSKI SZCZECIN” oraz przyczynili się do powstania Komitetu Obywatelskiego mającego na celu promocję żeglarskiego Szczecina jako centrum turystyki wodnej południowego Bałtyku, rozwój zachodniopomorskiego żeglarstwa i szeroko rozumianej turystyki wodnej.  Członkowie Klubu współorganizowali obchody 65-lecia żeglarstwa polskiego w Szczecinie i na Pomorzu Zachodnim oraz w znacznym stopniu przyczynili się do powstania wystawy w Muzeum Narodowym pt. „Z dziejów żeglarstwa polskiego na Pomorzu Zachodnim 1945 – 2010”. Mają też swój udział w powstaniu Zachodnio- pomorskiego Archiwum Morskiego w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie.

Obecnie w Klubie zrzeszonych jest 42 posiadaczy patentu jachtowego kapitana żeglugi wielkiej. Łączy ich nie tylko umiłowanie tego sportu ale przede wszystkim wielkie doświadczenie nabyte w trakcie wieloletniej jachtowej praktyki morskiej. Ich osiągnięcia i przeżycia, to  przecież żywa historia jachtingu na Pomorzu Zachodnim, to piękny i liczący się rozdział polskiego żeglarstwa. Kto nie znał lub nie zna tych osób ? To między innymi Bogdan Dacko, Kazimierz „Kuba” Jaworski, Ludomir  Mączka, Zdzisław Michalski, Jerzy Madeja, Jerzy Szelestowski, Stefan Rokicki, Olgierd Franckowski, Wojciech Jacobson, Zdzisław Paska, Zygmunt Kowalski, Antoni Brancewicz, Andrzej Mendygrał,  Ziemowit Ostrowski, Jędrzej Porada.

 

Autor: kpt. Janusz Charkiewicz

Komentarze