Konferencja „Pucharu Bałtyku Południowego” (PBP)

0
713

W dniu 08.12.2012r. w Jacht Klubie Morskim Gryf Gdynia odbyło się pierwsze spotkanie inicjatorów powołania formuły pucharowej „pucharu Bałtyku Południowego”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele okręgowych związków żeglarskich od Szczecina do Kaliningradu:

 1. Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski,

–          Zbigniew Zalewski – Prezes Zarządu

–          Zbigniew Jagniątkowski – Wiceprezes Zarządu, Przewodniczący Komisji Żeglarstwa Morskiego i Turystyki

 1. Kaliningradzki Okręg Żeglarski;

–          Konstantin Malecki – Prezes

–          Roman Medvedev

 1. Elbląski Okręgowy Związek Żeglarski;

–          Henryk Walentowicz – Wiceprezes

–          Bogdan Justyński

 1. Pomorski Okręgowy Związek Żeglarski;

–          Bogusław Witkowski – Prezes Zarządu

–          Jacek Zieliński – Wiceprezes ds. morskich

–          Andrzej Mielicki

–          Gdańska Federacja Żeglarska reprezentowana przez Prezesa Andrzeja Załuckiego i Andrzeja Szrubkowskiego

Celem spotkania było:

 1. Ustanowienie zasad organizacyjnych PBP
 2. Omówienie Kalendarza regat na 2013 rok
 3. Wybranie regat zaliczanych do PBP
 4. Ustanowienie i wybór członków grupy roboczej (Biura Pucharu)
 5. Ustalenie planu następnych działań i spotkań

 

Spotkanie otworzył Prezes POZŻ Bogusław Witkowski, witając wszystkich przybyłych i wyjaśniając cel spotkania, którym jest wypracowanie współpracy organizacji żeglarskich na obszarze Bałtyku Południowego w zakresie koordynacji kalendarzy i klasyfikacji regat jachtów morskich i zatokowych oraz wypracowanie klasyfikacji żeglarzy startujących w regatach morskich. Nowa formuła klasyfikacji Pucharu Bałtyku Południowego ma zintegrować żeglarzy startujących w regatach morskich w całym pasie Bałtyku południowego od Kaliningradu do Szczecina. Następnie Andrzej Szrubkowski przedstawił projekt Regulaminu oraz motywacje przyświecające pomysłowi ustanowienia klasyfikacji Pucharu Bałtyku Południowego. Nowa inicjatywa ma na celu integrację środowiska żeglarskiego oraz osiągnięcie efektów promujących żeglarstwo, jako dyscyplinę wszechstronnie kształtującą pozytywne wartości etyczne a także bez względu na wiek dostępna formę aktywności fizycznej. Postanawia się celem podniesienia atrakcyjności zmagań żeglarskich na akwenach Bałtyku Południowego wprowadzić klasyfikację wyróżniającą armatorów, ich jachty i załogi. Po przedstawieniu regulaminu głos zabrał Prezes ZOZŻ Zbigniew Zalewski wyrażając aprobatę dla pomysłu przedstawiając jednocześnie pewne tezy pod dalszą dyskusję. Pełną aprobatę nowej koncepcji współzawodnictwa na Bałtyku wyrazili przedstawiciele Kaliningradzkiego Okręgu Żeglarskiego Konstantin Malecki i Roman Medvedev. W podobnym tonie wypowiedzieli się przedstawiciele Elbląskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. Po czym przedstawiciele poszczególnych regionów wskazali najważniejsze z pośród lokalnie rozgrywanych regat, których terminy przeprowadzenia powinny być traktowane priorytetowo w tworzeniu kalendarza regat Pucharu w roku 2013.

Zebrani postanowili o powołaniu składu Biura Pucharu Bałtyku Południowego w składzie:

 1. Andrzej Szrubkowski
 2. Bogdan Justyński
 3. Roman Medvedev
 4. Tomasz Paterkowski

 

Ponadto postanowiono:

 

 1. odbywać cykliczne spotkania w składzie, jak obecnie i nadać zgromadzeniu nazwę Konferencja Żeglarska Bałtyku Południowego;
 2. wdrożenie projektu klasyfikacji w 2013 roku uznać  za okres testowy z założeniem osiągnięcia docelowych efektów projektu od sezonu 2014 roku;
 3. roboczy nadzór nad pracami Biura PBP w sezonie 2013 roku powierzyć POZŻ;
 4. powierzyć organizację pracy Biura PBP w okresie początkowym Andrzejowi Szrubkowskiemu;
 5. Biuro PBP w terminie do 10 stycznia 2013 dokona modyfikacji projektu Regulaminu PBP w sposób uwzględniający wnioski obecnej konferencji oraz przygotuje projekt kalendarza regat objętych klasyfikacją PBP w 2013 roku;
 6. projekty Regulaminu PBP oraz Kalendarza Regat 2013 podlegać będą zatwierdzeniu przez przedstawicieli Konferencji PBP,
 7. POZŻ i ZOZŻ przeprowadzą konsultacje z Komisją Żeglarstwa Morskiego Polskiego Związku Żeglarskiego w sprawie organizacji Morskich Żeglarskich Mistrzostw Polski i modyfikacji Kalendarza Regat Morskiego Żeglarskiego Pucharu Polski.

 

Opracował:

Andrzej Mielicki – POZŻ

Źródło: http://www.pozz.org.pl/ 

Komentarze