Znaki nawigacyjne

0
1849

Wszystko to, co wspomaga nawigację, ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa mimo tego, że na przestrzeni wieków zmienił się sam cel żeglugi. O ile dawniej chodziło o to, by bezpiecznie dotrzeć do miejsca przeznaczenia (bez gubienia drogi i „żeglowania bez końca”) i znaki nawigacyjne były ukierunkowane właśnie na to, o tyle obecnie chodzi również o szybkość i wydajność żeglugi, kwestie ekonomiczne itp.

 

Znaki nawigacyjne są bardzo ważne dla żeglarzy, którzy mogą sobie pozwolić jedynie na niewielki margines błędu, a kiedy z każdej strony otacza nas błękit oceanu, żeglowanie może być wyjątkowo trudne. Nawet pływając po mniejszych zbiornikach wodnych trzeba zachować czujność i wiedzieć, jak się zachować, aby nie doszło do sytuacji zagrażających zdrowiu lub życiu załogi..

Zazwyczaj znaki nawigacyjne to budowle lub urządzenia zaprojektowane po to, aby wszelkie jednostki pływające mogły bezpiecznie podróżować. Do zadań znaków nawigacyjnych należy zarówno wskazywanie właściwego kursu jak i ostrzeganie przed zbliżającym się niebezpieczeństwem. Równocześnie mogą wskazywać dokładną pozycję jednostki lub informować inne statki o jego lokalizacji w przypadku, gdy np. utknął na mieliźnie, wystąpiła awaria silnika itp.

Do znaków nawigacji możemy zaliczyć: latarnie morskie, sygnalizatory i boje. Obiekty te, w połączeniu ze specjalnym oznakowaniem kolorystycznym, wzorami oświetlenia lub pozycjonowaniem, w łatwy sposób dają pojęcie o zajmowanej pozycji. Najstarsza forma znaków nawigacyjnych opierała się przede wszystkim na obserwacji ciał niebieskich – obserwując pozycję słońca i innych gwiazd szacowano odpowiednie współrzędne. Kolejnym elementem wspierającym żeglarzy były latarnie morskie – wskazywały odległość, w jakiej jednostka znajdowała się od lądu, dzięki czemu można było zaplanować zakotwiczenie itd. Jak sama nazwa wskazuje, latarnia emitowała światło, co miało szczególne znaczenie w nocy, gdyż można je było dostrzec z oddali.

Przepisy międzynarodowe dążą do ustalenia norm dla takich obiektów, jakimi są boje (kolor, oświetlenie, pozycjonowanie), który będzie zrozumiały dla wszystkich żeglarzy, niezależnie od narodowości, aby uniknąć nieporozumień i zagrożenia.

 

Tłum. Izabela Kaleta

Źródło: www.marineinsight.com

Komentarze