Żeglarze biorą sprawy w swoje ręce

0
314

Dzień dobry,

W realizacji podjętych zobowiązań oraz w powiązaniu z programem Zakończenia Pucharu Zatoki 2014 zapraszam do wzięcia udziału w wymianie poglądów, zaplanowanej w II części programu Zakończenia Sezonu Gdańskiej Federacji Żeglarskiej w sobotę 29 listopada w Yacht Klubie „Północny” w Gdańsku. Tematyka owej dyskusji określona została przez Zarząd GFŻ:

W oparciu o poczynione obserwacje oraz przekazywane uwagi dotyczące organizacji regat stanowiących podstawę klasyfikacji jachtów w Pucharze Zatoki Gdańskiej oraz sterników w Pucharze Bałtyku Południowego, stwierdzamy konieczność dokonania specyfikacji ujawnionych mankamentów. Sporządzona specyfikacja powinna w założeniu umożliwić sformułowanie wniosków będących podstawą do eliminowania stwierdzonych nieprawidłowości.

Szczególną uwagę należy zwrócić na:

1. Ustalenie zgodnych z obowiązującym prawem wymogów organizacyjnych regat dla grupy jachtów objętych klasyfikacją PZG i PBP.

2. Ujednolicenie treści dokumentów oraz procedur warunkujących sprawne przeprowadzenie oraz ogłoszenie wyników regat.

3. Eliminowanie przejawów niedbalstwa oraz braku profesjonalizmu w zakresie czynności organizacyjnych i sędziowskich.

4. Zaniechanie przekazywania informacji o przebiegu i wynikach regat nie mających odzwierciedlenia w wydarzeniach lub stanie rzeczywistym.

Naprawa występujących patologii winna mieć na celu upodmiotowienie armatorów i załóg jachtów będących uczestnikami regat, w społecznym procesie rozwoju aktywności środowiska żeglarskiego.

Z uwagi na obszar tematyczny wymienionych zagadnień, planowane jest poruszenie wyłącznie tematów o znaczeniu kluczowym. W przypadku rzeczywistego zainteresowania tematyką dyskusji przewidywana jest kontynuacja spotkań w okresie przedsezonowym.

Pozdrawiam,
Andrzej Szrubkowski

Link do zaproszenia: http://sailbook.pl/artykul/5201-puchar-zatoki-gdaskiej-zaproszenie 

Komentarze