Zawiadomienie o regatach – Puchar Zalewu Koronowskiego

0
365

 

Zawiadomienie
o regatach

Puchar Polski Jachtów Kabinowych
Puchar Zalewu Koronowskiego
Koronowo Cup
III Mistrzostwa Polski Omeg Klasycznych

 

 

Organizator i osoby kontaktowe:

Stowarzyszenie Wspierania Kultury Fizycznej „Przyjaciele
Sportu” www.przyjaciele-sportu.pl

info@przyjaciele-sportu.pl

Rodzinna
Przystań Żeglarska „Tazbirowo”

www.tazbirowo.pl

Osoby kontaktowe :
Tomasz
Szychowiak Tel. 602-248-869 email. tomek@przyjaciele-sportu.pl

Jacek Olubiński
Tel. 728-844-314 email. jacek@przyjaciele-sportu.pl

Miejsce i termin regat:
Romanowo
,Rodzinna Przystań Żeglarska „Tazbirowo”

26-27.05.2012

1. Regaty
zostaną rozegrane w dniach 26.05 – 27.05.2012 r. na Zalewie Koronowskim.

2.
Biuro
regat: Rodzinna Przystań Żeglarska „Tazbirowo” Romanowo 86-010
Koronowo.

3.
Port
regat: Rodzinna Przystań Żeglarska „Tazbirowo” Romanowo 86-010
Koronowo.

4.
Regaty
zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2009 – 2012,
zawiadomieniem o regatach cyklu Pucharu Polski Jachtów Kabinowych 2012,
Przepisami Pomiarowymi Jednokadłubowych Jachtów Kabinowych Formuła PZŻ 2009 –
2012, przepisami związków lub stowarzyszeń klas uczestniczących w regatach,
niniejszym zawiadomieniem oraz instrukcją żeglugi.
(przepisy Omegi Klasycznej
dostępne na stronie internetowej www.przyjaciele-sportu.pl ).

5.
Regaty
posiadają licencję Polskiego Związku Żeglarskiego.

6.
Regaty
zostaną rozegrane w klasach:
T-1, T-2, T-3, Omega Klasyczna, Żagle 500, Nautica
450
. Limit jachtów w poszczególnych klasach
koniecznych do uznania regat za odbyte ustala się na cztery (4). Regaty zostaną
uznane za ważne przy rozegraniu jednego wyścigu.

7.
Zgłoszenia
do regat w dniu 25.05.2012r. w godz. od 16:00 do 22:00 i w dniu 26.05.2012r w
godzinach 8:00 – 9:30 na drukach dostarczonych przez organizatora w biurze
regat. Druki zgłoszenia będą również do pobrania na stronie internetowej
www.przyjaciele-sportu.pl

8.
Wpisowe
do regat wynosi :
100 zł od jachtu.
9.
Instrukcja
żeglugi będzie dostępna dla zawodników po zgłoszeniu się do regat.

10. Organizator
zapewnia nieodpłatnie:
wodowanie jachtów na terenie
portu Rodzinna Przystań Żeglarska „Tazbirowo” przy pomocy dźwigu, jak
i slipu, parking dla samochodów i przyczep, zaplecze sanitarne (poza
prysznicami), pole namiotowe, postój przy kei.

11.
Organizator
zapewnia odpłatną możliwość zważenia jachtu – 30 zł.

12.
Otwarcie
regat nastąpi w dniu 26.05.2012r o godzinie 10:00.

13.
Start do
I wyścigu planowany jest na godzinę 11:00.

14.
Starty do
kolejnych wyścigów zgodnie z komunikatem Sędziego Głównego.

15.
Przewiduje
się rozegranie 7 wyścigów. W przypadku rozegrania więcej niż 3 wyścigów,
najgorszy wynik zostanie odrzucony.

16.
W
wynikach ostatecznych nie będą klasyfikowani zawodnicy, którzy nie ukończyli
żadnego wyścigu.

17
.
Protesty na właściwych formularzach winny być złożone w Biurze Regat w ciągu 1
godz. od chwili zakończenia ostatniego wyścigu. Czas i miejsce rozpatrywania
protestów podane będzie oddzielnym komunikatem w ciągu 30 min. po upływie czasu
protestowego. Również w tym czasie zostanie wywieszone zestawienie protestów
informujące zawodników o protestach, w których występują jako strona lub są
zgłoszeni jako świadkowie.

18.
Nagrody:
– Zawodnicy sklasyfikowani na miejscach I – III otrzymują puchary ,medale,
dyplomy oraz nagrody pieniężne w wysokości:

I miejsce – 1000 zł II miejsce – 500 zł III miejsce – 250 zł
Warunkiem
wypłacenia nagród pieniężnych w poszczególnych klasach jest sklasyfikowanie co
najmniej 5 jachtów w danej klasie.

Ponadto spośród
wszystkich uczestników regat zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe. Warunkiem
udziału w losowaniu nagród jest kompletne wypełnienie zgłoszenia do regat.

19. Kategoria regat „C” uczestnicy są zobowiązani do
naklejenia na obu burtach logo patrona medialnego regat PPJK 2012, oraz logo
organizatora regat Puchar Zalewu Kornowskiego
Koronowo Cup III Mistrzostwa Polski Omeg Klasycznych. Nie
umieszczenie wyżej opisanych materiałów na burtach jachtu będzie równoważne z
jego dyskwalifikacją z regat.

20.
Sternik jachtu: Osoba
zgłoszona jako sternik jachtu zobowiązana jest do osobistego prowadzenia
(obsługiwania urządzenia sterowego”) jachtu będącego w wyścigu.

21.
Załoga jachtu zgłaszająca
się do regat wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora i
sponsorów swego wizerunku, nazwiska i głosu w środkach masowego przekazu oraz w
materiałach dotyczących regat w celu reklamy i promocji regat.

22
. Na jachcie podczas
wyścigu powinna znajdować się taka ilość osób jaka została zgłoszona do regat.
Wniosek (w formie pisemnej) o zamianę członka załogi należy złożyć przed
rozpoczęciem wyścigu. Zamiana może nastąpić tylko z przyczyn losowych, za zgodą
Sędziego Głównego.

23.
Wszyscy uczestnicy biorą
udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub
nie wykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia
odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego
jacht wynikającą z udziału w regatach.

24.
Organizator nie przyjmuje
żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób albo śmierć wynikłe w
związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach.

25.
Ubezpieczenie: sternicy
jachtów zgłoszonych do regat muszą posiadać ważną na czas wyścigów polisę OC.
Brak ważnej polisy OC będzie skutkował nie przyjęciem zgłoszenia do regat.
Organizator zapewni w czasie przeznaczonym na zgłoszenia do regat, możliwość
dokonania ubezpieczeń na czas regat.

26.
Załogi uczestniczące w
regatach mają obowiązek przestrzegania przepisów żeglugowych:

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. nr 5,
poz. 43 z 2001r) śródlądowej (Dz. U. nr 5, poz. 43 z 2001r)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997r. w sprawie określenia
warunków bezpieczeństwa osób … uprawiających sporty wodne. (Dz. U. nr 57,
poz.358 z 1997r)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w
sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. nr 212,
poz. 2072 z 2003 r.)

Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 9.06.2006 w sprawie uprawiania
żeglarstwa (Dz. U. nr 105 poz.712 z 2006r)

 

Wyżywienie: Organizator w ramach wpisowego zapewnia
kiełbaski na piątkowe ognisko, sobotni obiad i niedzielną zupkę regeneracyjną.
Na przystani będzie czynny punkt gastronomiczny, w którym będzie również
możliwe zakupienie śniadań.

Noclegi: Organizator zapewnia bezpłatne korzystanie
z pola namiotowego na terenie Rodzinnej Przystani Żeglarskiej „Tazbirowo”
(namioty własne uczestników).

Omega Klasyczna: Istnieje możliwość wypożyczenia
na czas trwania regat, jachtów klasy omega klasyczna stacjonujących w
sąsiednich klubach żeglarskich na Zalewie Koronowskim. Kontakt w sprawie
charteru: Włodzimierz Palmowski Tel. 509093911 lub Piotr Lawer Tel. 601272239.

Baza noclegowa: Informacja dla ekip chcących
skorzystać z odpłatnych miejsc noclegowych na terenie Koronowa i okolic:
Oficjalna strona internetowa miasta i gminy Koronowo www.koronowo.pl (Turystyka
-> Baza noclegowa)

Organizatorzy regat

Program regat:

Piątek 25.05.
16.00-22.00
Zgłoszenia do regat zawodników

19.00-22.00
Ognisko żeglarskie

Sobota 26.05
8.00-9.30
Zgłoszenia do regat zawodników

10.00
Rozpoczęcie regat

11.00 Start do
regat zgodnie z instrukcją żeglugi

11.00 – 17.00
Kolejne wyścigi

17.00 Obiad dla
uczestników regat

19.00 Zespół
muzyczny „Express Duo+”

21.00 Biesiada
Żeglarska, Koncert zespołu Szantowego „Własny Port”

22.30 Zespół
muzyczny „Express Duo+”

Niedziela 27.05
10.00 Start do
regat zgodnie z instrukcją żeglugi

14.00 Obiad dla
uczestników regat

16.00 Oficjalne
zakończenie regat

Dojazd do przystani, mapa Rodzinnej Przystani Żeglarskiej „Tazbirowo” na zdjęciu.

Szczegółowy opis dojazdu do przystani znajduje się na stronie
internetowej www.tazbirowo.pl

Komentarze