ZAWIADOMIENIE O REGATACH Memoriał Jana Kołpy w klasie ,,Optymist” Ustka 08-09.09.2012

0
749

1. ORGANIZATOR

          Organizatorem regat jest Uczniowski Klub Sportowy „Opty”

76-270 Ustka  ul. Darłowska 18 , tel. 606814173

    e-mail : opty.ustka@gmail.com

 

2. TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWANIA REGAT

Regaty odbędą się w dniach 08-09.09.2012 r. na redzie portu Ustka lub przy trudnych warunkach nautycznych w awanporcie.

 

3. ZGŁOSZENIA

  • Zgłoszenia do regat przyjmowane będą w biurze regat w bazie wodnej UKS”Opty” –  Ustka ul. Westerplatte (basen węglowy).

W dniu 08.09 w godz. 18.00-21.00 i w dniu regat 08.09 w godz. 8.00-9.00 .

  • Zgłoszenia wstępne można przesyłać drogą elektroniczną wraz z rezerwacją noclegów do dnia 08.09.2011r. na adres podany powyżej lub telefonicznie  606814173.
  • Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie następujących dokumentów:

a) dowód wpłaty wpisowego do regat;

b) aktualne badania lekarskie

c) zgodę rodziców

d) ubezpieczenie OC

  • Wpisowe do regat wynosi 20 zł i musi być opłacone w trakcie procedury zgłoszeniowej w miejscu regat.

4. PROGRAM REGAT

◦         Otwarcie regat :08-09.2012 r.  godz. 10.00 

◦         Pierwsza odprawa sterników  – godz.10.15

◦         Wyścigi rozgrywane będą w dniach 08-09 wrzesień

◦         Sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu każdego dnia o godz. 11.00

◦         Zakończenie regat 9 września o godzinie 15.00

5. PRZEPISY

 Regaty rozegrane zostaną zgodnie z MPŻR 2009-2012, przepisami klasowymi IODA, przepisami PZŻ oraz instrukcją żeglugi. W regatach stosowana będzie punktacja indywidualna zgodnie z przepisami PZŻ.

6.TRASA

  Trasa regat według instrukcji żeglugi.

7. KATEGORIE WIEKOWE

  • chłopców: do lat 9,10-12 lat, 13-15 lat
  • dziewcząt do 15 lat

7. NAGRODY

Zwycięzcy otrzymają puchary i dyplomy oraz medale w klasie OPTYMIST UKS.

Puchar dla najmłodszego uczestnika regat.

Puchar Fair Play.

Najlepszy Zawodnik.

8. PRAWA DO WIZERUNKU

Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez Organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

 

9. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, wynikającą z udziału w regatach.

 

 

 

 

                                                                                                          Za Zarząd

 

 

Komandor UKS OPTY

 

Leszek Kasperowicz

Komentarze