Zatrzymanych brak

0
622

W ciągu dwóch lat obowiązywania przepisów w Szczecinie nie zatrzymano ani nie odholowane do strzeżonego przez miasto portu – parkingu ani jednej jednostki pływającej kierowanej przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Dlatego szczecińscy radni postanowili, że przyszłoroczne stawki za takie usługi zostaną utrzymane na tym samym poziomie co w 2013 roku.

W styczniu ubiegłego roku weszła w życie ustawa o „bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych”. Określa ona m.in. zasady i tryb usuwania, przechowywania, wydawania oraz orzekania przepadku statku lub innego obiektu pływającego przeznaczonego lub używanego do uprawiania sportu lub rekreacji”. Nakładają one na powiat obowiązek m.in. usuwania oraz przechowywania jednostek przejętych od np. osób, które zatrzymano na wodzie i będących pod wpływem alkoholu lub różnych środków odurzających. Nakłada również obowiązek zorganizowania i utrzymywania specjalnego strzeżonego portu lub przystani dla przejętych jednostek. W Szczecinie zajmuje się tym Żegluga Szczecińska.

Opłaty za usunięcie i przechowywanie statków i innych jednostek pływających z obszarów wodnych na terenie Gminy Miasta są jej dochodem własnym. Ich wysokość co roku ustala Rada Miasta. Ale okazuje się, że w ciągu prawie dwóch lat obowiązywania przepisów gmina nie usunęła ani jednej jednostki pływającej.

Dlatego, jak twierdzą autorzy uchwały o stawkach za takie usługi, nie ma doświadczeń związanych z realizacją tego zadania ani z jego kosztami. Ich zdaniem „pomimo faktu, że Szczecin był gospodarzem The Tall Ships Races do października nie usunięto żadnego statku lub innego obiektu pływającego z obszarów wodnych położonych na terenie Gminy Miasta Szczecin”. Dlatego uważają, że podwyższenie stawek na 2014 rok na maksymalnie wynikające z przepisów nie jest konieczne. Proponowali więc utrzymanie tegorocznych stawek. Rada Miasta zgodziła się na to na swej ostatniej sesji 18 listopada tego roku.

I tak za usunięcie roweru wodnego lub skutera opłata wynosić będzie 52 zł (za każdą dobę przechowywania 16 zł), za usunięcie statku o długości kadłuba do 10 m 125 zł (52 zł), do 20 m – 156 zł (104 zł) a powyżej 20 m – 208 zł (156 zł).

(dar)

Fot. Ryszard Pakieser

Źródło: 24kurier.pl 

Za zgodą: http://morzaioceany.pl

 

Komentarze