Zasady Pucharu Polski klasy 505 2013

0
690

Dzięki uprzejmości kolegów Korsarzy mamy szóstą imprezą Pucharu Polski.  Będą to regaty na Zalewie Zegrzyńskim, które odbędą się w dniach 27 – 28 lipca 2013. Ostatnie regaty PP na Zegrzu, w których brały udział pięćset piątki, odbyły się w roku 2008. Po dosyć długiej przerwie wracamy na Zalew! Mamy nadzieję, że dogodna lokalizacja regat w środku Polski spowoduje, że zechcecie wziąć w nich udział.

Dla Korsarzy będą to regaty o tytuł Mistrza Polski.

Zgodnie z założeniem przyjętym podczas Walnego Zgromadzenia w sezonie 2013 planowane jest rozegranie sześciu regat rangi Pucharu Polski. Poniżej znajduje się pełen kalendarz regat: 

   

Data Miejsce /akwen Organizator Ranga Informacje dodatkowe
25-26. maja Gdynia
/ Zatoka Gdańska
Yacht Klub Stal Gdynia Puchar Polski Regaty otwarcia sezonu
22-23. czerwca Zbąszyń 
/ Jezioro Błędno
Zbąszyński Klub Żeglarski Puchar Polski Regaty o „Puchar Zbaszynia” z okazji Dni Morza. Klasy poza 505: Klasa Korsarz, OK-Dinghy, Słonka, Europa, Optimist gr. B, turystyczne, katamarany, otwartopokładowe

06-07. lipca

Gdańsk – Górki Zachodnie
/Zatoka Gdańska
Marina Galion Puchar Polski NordCup 2013 – info na stronie www.nordcup.pl

27-28. lipca

Warszawa 
/ Zalew Zegrzyński 

tba

Puchar Polski

Gościnnie w ramach regat o Mistrzostwo Polski Klasy Korsarz

17-18. sierpień

Kiekrz k.Poznania/ Jezioro Kierskie

Klub Żeglarski „Mewa”

Puchar Polski

Regaty w ramach Pucharu Starosty Poznańskiego. Strona organizatora regat: www.mewa.poznan.pl

06-08. września Kamień Pomorski
/ Zalew Kamieński
MKŻ Kamień Pomorski Puchar Polski/
Mistrzostwa Polski
Mistrzostwa Polski klasy 505

Punktacja – co do zasady – pozostaje bez zmian w stosunku do roku 2012 i wygląda następująco:

 • wszystkie imprezy z wyjątkiem Mistrzostw Polski są liczone z przelicznikiem 1,0 – Mistrzostwa Polski będą liczone do klasyfkacji Pucharu Polski z przelicznikiem × 1,5;
 • punkty za każdą imprezę przyznawane są systemem małych punktów w ilości równej: zajętemu miejscu w regatach × przelicznik imprezy;
 • do klasyfikacji Pucharu Polski będą zaliczone 3 najlepsze wyniki zawodnika z pierwszych 5 imprez (2 odrzutki) plus wynik Mistrzostw Polski (ten nie podlega odrzuceniu);
 • za regaty, w których zawodnik nie wystartowł punkty przyznawane są według zasady: ilość sterników, którzy wystartowali w obecnym cyklu Pucharu Polski klasy 505 + 1 (np. przy klasyfikowanych 10 sternikach, za regaty a których nie startowano przyznaje się 11 punktów do klasyfikacji Pucharu Polski);
 • w przypadku gdy w końcowej klasyfikacji dwóch zawodników ma równą ilość punktów, decydujący jest wynik Mistrzostw Polski, a w razie równej liczby punktów z MP – wynik z ostatnich regat, w których wziął udział przynajmniej jeden z tych zawodników;

W rankingu zostaną uwzględnione wszystkie załogi bez względu na przynależność do Polskiego Stowarzyszenia Klasy 505. Zwycięzca cyklu Pucharu Polski otrzyma Puchar Przechodni, na którym naniesione zostaną nazwiska zwycięskiej załogi.

Biorąc pod uwagę fakt, iż znaczna część polskich załóg żegluje na starszym sprzęcie, w przyszłym sezonie, poza głównym Pucharem Polski, dodatkowo klasyfikowane będą jachty ‘klasyczne’. Zasady punktacji pozostają takie same dla wszystkich załóg, natomiast z pełnego rankingu Pucharu wyodrębnione zostaną jachty klasyczne. Zwycięska załoga na koniec sezonu otrzyma nagrodę niespodziankę.

Poniżej znajduje się regulamin klasyfikacji jachtów klasycznych:

 1. Klasyfikacja jachtów klasycznych służy wyłonieniu najlepszej załogi amatorskiej, która pływa na klasycznym jachcie klasy 505.

  2 Poprzez jacht klasyczny rozumiana jest łódź która nie posiada najbardziej aktualnych rozwiązań technicznych, ale spełnia wymogi klasy 505.

  3 Udział w klasyfikacji jachtów klasycznych dobrowolny jest na wniosek startującej załogi.

  4 Prawo do udziału w klasyfikacji jachtów klasycznych mają wszystkie jachty o numerach kadłuba poniżej 6000, bez dodatkowych warunków oraz jachty których kadłub jest w min 90% wykonany z drewna.

  5 Prawo do udziału w klasyfikacji jachtów klasycznych mają jachty o numerach kadłuba 7000 i niższych, chyba, że posiadają one co najmniej 3 wymienione poniżej elementy wyposażenia:

  – przynajmniej jeden żagiel główny (fok, grot) z materiału laminatowego

  – płetwę mieczową typu high-aspect (długość wystawania miecza pod dnem min 130cm)

  – duży spinaker (lik 6m)

  – kadłub z laminatu epoksydowego

  6 Prawo do udziału w klasyfikacji jachtów klasycznych mają jachty o numerach kadłuba 8400 i niższych, chyba, że posiadają one co najmniej 2 wymienione poniżej elementy wyposażenia:

  – przynajmniej jeden żagiel główny (fok, grot) z materiału laminatowego

  – płetwę mieczową typu high-aspect (długość wystawania miecza pod dnem min 130cm)

  – duży spinaker (lik 6m)

  – kadłub z laminatu epoksydowego

  7 Prawo do udziału w klasyfikacji jachtów klasycznych mają jachty o numerach kadłuba wyższych od 8400, chyba, że posiadają one co najmniej 1 wymieniony poniżej element wyposażenia:

  – przynajmniej jeden żagiel główny (fok, grot) z materiału laminatowego

  – płetwę mieczową typu high-aspect (długość wystawania miecza pod dnem min 130cm)

  – duży spinaker (lik 6m)

  – kadłub z laminatu epoksydowego

  8 Klasyfikacja jachtów klasycznych w otwartych Pucharze Polski klasy 505 będzie ustalana poprzez wykreślenie z ostatecznych wyników Pucharu jachtów nie spełniających warunków udziału jak dla jachtów klasycznych.

  9 Zmiana parametrów jachtu po przyznaniu mu statusu klasycznego, powodująca niezgodność z powyższymi kryteriami powoduje automatycznie odebranie mu statusu jachtu klasycznego.

  10 Klasyfikacja jachtów klasycznych będzie prowadzona w wypadku gdy w regatach wystąpią najmniej 3 jachty spełniające wymogi tej klasyfikacj

Z życzeniami pomyślnych wiatrów, 

Zarząd PSK505

Źródło: http://www.int505.pl 

Komentarze