Zaopiekuj się mną – Morskie Żeglarskie Mistrzostwa Polski – poszukiwany organizator

0
466

                                                                                          
                                                                                      KOMUNIKAT NR 1/KŻM
                                                         w sprawie organizacji Morskich Żeglarskich Mistrzostw Polski
                                                                                 w ORC International w 2015 r.

Komisja Żeglarstwa Morskiego po przeanalizowaniu szerokiej dyskusji
środowiska żeglarzy przychylając się do wniosków z dyskusji zaprasza:
• Kluby Sportowe;
• Stowarzyszenia zrzeszone w PZŻ;
• Inne organizacje we współpracy z PZŻ, POZŻ, klubem sportowym
i stowarzyszeniem zrzeszonym w PZ                       Ż;
do zgłoszenia oferty organizacji Morskich Żeglarskich Mistrzostw Polski w 2015 r.
Warunki organizacyjne:
1. Miejsce regat: Bałtyk Południowy;
2. Termin regat: lipiec, sierpień 2015 (trzy dni regatowe);
3. Klasy jachtów: jachty jednokadłubowe – balastowe, pomierzone w ORC Int.
i ORC Club (klasy uznane przez ISAF), KWR (klasa turystyczna)
4. KŻM zabezpiecza wyłącznie ze środków statutowych medale i puchary.

Przepisy dotyczące głównych regat krajowych – MŻMP:
ZASADY ORGANIZACJI ŻEGLARSKICH REGAT SPORTOWYCH…
http://sport.pya.org.pl/files/2/uchwaly/organizacja-regat/4faa967b4aa40.pdf
http://srodladzie.pya.org.pl/files/4/organizacja-regat/528a082dc5d09.pdf
Warunki oceny i wyłonienia organizatora:
1. Dotychczasowe doświadczenie w organizacji głównych regat krajowych;
2. Port regat;
3. Termin regat;
4. Imprezy towarzyszące;
5. Wystarczające środki finansowe;
6. Ostateczny termin zgłoszenia do 22 grudnia 2014 r. w formie pisemnej
(przesyłka polecona lub mailem) na adres:
Jacht Klub Marynarki Wojennej „KOTWICA”
Al. Jana Pawła II 5 pok. 102
81-345 Gdynia
biuro@jkmw-kotwica.pl
z dopiskiem Komisja Żeglarstwa Morskiego – MŻMP;
Kontakt tel.: Edward Kinas – 608396808; Maciej Polański – 501490448.
Decyzja wyłonienia organizatora będzie podjęta do dnia 15 stycznia 2015 r.

Komentarze