„Zalew Wiślany – perspektywy rozwoju…”

0
741

Dnia 14 stycznia 2013 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego odbyła się konferencja pt. „Zalew Wiślany – perspektywy rozwoju i wykorzystania potencjału społeczno-gospodarczego w ramach współpracy Polska- Rosja”.

Konferencja została otwarta przez: Kazimierza Szeflera – Dyrektora Instytutu Morskiego w Gdańsku, Mieczysława Struka – Marszałka Województwa Pomorskiego, Marka Gołkowskiego – Konsula Generalnego RP w Kaliningradzie i Sergieja Puczkow – Konsula Generalnego FR w Gdańsku.

Głównymi tematami konferencji były:

1. Zalew Wiślany i Jego porty w systemie transportowym Polski i Obwodu Kaliningradzkiego Rosji.

2. Stan współpracy transgranicznej w regionie Zalewu Wiślanego.

3. Najważniejsze wyzwania współpracy transgranicznej.

4. Korzyści rozwoju współpracy polsko – rosyjskiej dla portów regionu.

5. Przyszłość Zalewu Wiślanego.

Podczas konferencji wykład pt. „Korzyści i zagrożenia rozwoju współpracy polsko- rosyjskiej dla portu Gdańsk” wygłosił kpt.ż.w. Jerzy Uziębło, Sekretarz Generalny Krajowej Izby Gospodarki Morskiej w Gdyni.

Konferencja zakończyła się podsumowaniem i owocną dyskusją. Na zakończenie wszyscy goście zostali zaproszeni na uroczystą kolację, która odbyła się w  Restauracji Kubicki w Gdańsku.

 

Źródło: http://morzaioceany.pl 

Komentarze