Woda buuuuuch, koła w ruuuuuch – pochylnie już czynne!

0
1453

 

Ten remont dłużył się wszystkim. Wodniacy przez 3 lata nie mogli popłynąć „ na drugą stronę”, jedni czekali, aby wypłynąć na Zalew Wiślany, a inni tęsknili za Jeziorakiem. Inwestor i wykonawcy na przemian mieli nadzieję i tracili cierpliwość. Biała flota została pozbawiona głównej atrakcji, bo to na pochylnie przyjeżdżali turyści z całego świata.
Dawno oczekiwane otwarcie nastąpiło 29 maja 2015 r., a zostało poprzedzone rejsem inauguracyjnym statkami „Kormoran” i „Ostróda”. Z tej okazji zjechali Dyrektorzy RZGW z całego kraju, przedstawiciele wszystkich wykonawców, posłowie, senatorowie i samorządowcy. Wszystkich ciekawych nazwisk i tytułów zaproszonych gości oraz remontu kanału w liczbach zapraszam na stronę RZGW Gdańsk. Wczoraj przecięto wstęgę, a dziś już wszystko działa pełną parą. W okolicznych zajazdach już oczekiwali turyści z Niemiec, Japonii i Rosji, ale pierwsi w normalnym trybie eksploatacji pochylni przepłynęli turyści z Izraela na statku „Cyranka”.
Już od poniedziałku czynna będzie nowa Izba Historii Kanału Elbląskiego, której operatorem została, wyłoniona w wyniku konkursu, Żegluga Ostródzko-Elbląska.

Zapraszam do krótkiej fotorelacji i korzystania z całego Kanału Elbląskiego. Podzielcie się swoimi wrażeniami i napiszcie do nas.

 

 

obraz nr 2

obraz nr 3

obraz nr 4

obraz nr 5

obraz nr 6

obraz nr 7

A na zakończenie odrobina autopromocji. Wkład NAVICULI jako „postronnych obserwatorów” został zauważony. Nasze Stowarzyszenie było jedynym podmiotem nie związanym formalnie z remontem Kanału Elbląskiego. Pani Dyrektor Czarnecka osobiście i publicznie podziękowała nam za wytężoną uwagę i krytyczne, lecz konstruktywne wnioski podczas całego procesu rewitalizacji Kanału Elbląskiego.

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy w tym dziele uczestniczyli.

obraz nr 8

obraz nr 9

http://navicula.org.pl 

Komentarze