Wniosek SAJ o nowelizację ustawy o sporcie – streszczenie

0
611

Za zgodą Jerzego Kulińskiego

Skrupulatni i stali Czytelnicy SSI oczekują reakcji Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych na podstępnie prowadzone działania mające na celu nie tylko hamowanie, ale nawet zawrócenie liberalizacji w żeglarstwie. Żli ludzie o złych intencjach znowu opowiadają parlamentarzystom i wysokim urzędnikom, jak to oni nieugięcie stoją na straży bezpieczeństwa żeglowania. Że nieugięcie to zgoda, ale kasy, kasy !
Wniosek Rady Armarorskiej SAJ to 7 stron konkretnych i szczegółowych poprawek – popartych wnikliwymi analizami i uzasadnieniami. Wszystko zapisane prawniczym żargonem, który dla przeciętnego żeglarza jest tak zrozumiały jak przepis kulinarny po kaszubsku. Dlatego poprosiłem Prezesa SAJ – Andrzeja Remiszewskiego o przystępnie zredagowane i lakoniczne streszczenie.
.obraz nr 1

Moja propozycja – wydrukujcie sobie poniższy tekst i wklejcie do Notatników Skippera (kto nie ma – dostanie na standzie SAJ na targach „W&W”). Reprinty tego newsa w innych portalach – mile widziane.
MIEJCIE CEL PRZED OCZYMA !
No i wspierajcie Radę Armatorską SAJ (foto) !
Żyjcie wiecznie !
Don Jorge
=====================================================================================
Zaczęło się tak: http://www.kulinski.navsim.pl/art.php?id=2425&page=0 – SAJ nie mógł nie zareagować.
Mimo wątpliwości prawnych, co do trybu nowelizacji ustawy o żegludze śródlądowej poprzez nowelizację ustawy o sporcie (pisaliśmy do ministerstwa o tych wątpliwościach –http://www.kulinski.navsim.pl/art.php?id=2427&page=0 ), SAJ składa swój projekt zmian.
Oto jego krótkie omówienie naszego wniosku:
1. Wnioskujemy o całkowitą likwidację państwowej rejestracji jachtów śródlądowych
. Jej istnenie nie wynika z zadnych względów bezpieczeństwa. Likwidacja rejestracji ustawowej nie przeszkadza, by stowarzyszenia i związki żeglarskie rejestrowały na własny rachunek jachty klas sportowych lub inne jachty swych członków, kórzy wyraża taka chęć.
2. Wnioskujemy, by „właściwe związki sportowe” zrównać w prawach i obowiązkach z innymi „upowaznionymi podmiotami” w zakresie egzaminowania i wydawania patentów. Nie istnieje obecnie żaden powód do zróżnicowania statusu podmiotów prowadzących identyczną działalność o charakterze gospodarczym. Przy okazji proponujemy uporzadkowanie kwestii osób posiadajacych uprawnienia nabyte w innych krajach oraz objęcie wydawania upoważnień do egzaminowania terminami wynikającymi wprost z kodeksu postępowania administracyjnego (30 dni zamiast 4 miesięcy).
3. Wnioskujemy, by podnięść granice do których nie jest wymagane posiadanie patentu: dla jachtów żaglowych do 13 m długości, a dla jachtów motorowych do 75kW. Sensowność takiej zmiany uzasadniaja statystyki ostatnich kilku lat, kiedy nie zaobserwowano wzrostu liczby wypadków na wodach śródlądowych, w tym wypadków powodowanych przez osoby żeglujące bez patentów.
4. Wnioskujemy o dokończenie konsekwentnego przenoszenia kompetencji dotyczących żeglarstwa do ministerstwa własciwego do spraw transportu – zajmującego sie bezpieczeństwem żeglugi i „opiekującego” sie ustawami o bezpieczeństwie morskim i o żegludze śródlądowej.
——————————-
Powyższe propozycje zmierzają do uporządkowania zapisów art. 37a w ustawie o żegludze śródlądowej i zbliżenia ich do realiów wolnego kraju. Zdajemy sobie sprawę, że najwłaściwszym byłoby całkowite wyłączenie żeglarstwa z ustawy o żegludze śródlądowej, nie widzimy bowiem uzasadnienia w regulowaniu przez państwo uprawiania żeglarstwa rekreacyjnego. Mamy jednak świadomość, że do takiego rozwiązania nasi ustawodawcy i administracja jeszcze nie dojrzeli.
Andrzej Remiszewski
 

Komentarze