WAŻNA WIADOMOŚĆ DLA INSTRUKTORÓW PZŻ I PZMWINW

0
361

Sejm RP uchwalił a Senat RP nie wniósł poprawek i w ten sposób wszyscy instruktorzy żeglarstwa obydwu „właściwych polskich związków sportowych” odzyskali w majestacie prawa prawo szkolenia na stopnie żeglarskie i motorowodne niezależnie od tego kiedy stopnie instruktorskie uzyskali. Mówi o tym ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej, którą mamy nadzieję podpisze w najbliższym czasie Pan Prezydent. Radość wśród instruktorów jest wielka. Boje o ustawowe przywrócenie uprawnień trwały od sierpnia 1997 roku a więc blisko 15 lat!

Dziękujemy za pomoc w szczęśliwym zakończeniu naszych starań „stronie rządowej” reprezentowanej przez Ministerstwo Sporu i Turystyki i Ministerstwo Infrastruktury  i oczywiście posłom z sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki oraz wszystkim 405 posłom, których głosami Sejm RP ustawę uchwalił.

Szczególnie dziękujemy panom Posłom: Zbigniewowi PACELTOWI sprawozdawcy KKFSiT na forum Sejmu RP, Arkadiuszowi LITWIŃSKIEMU, który wprowadził projekt ustawy najpierw na forum Parlamentarnego Zespołu PLATFORMY OBYWATELSDKIEJ a następnie do „Laski Marszałkowskiej” w czym wspierał Go szef  zespołu PO poseł Tomasz TOMCZYKIEWICZ. Dziękujemy posłowi Tadeuszowi TOMASZEWSKIEMU, który przewodniczył posiedzeniom KKFSiT w trakcie procedowania  projektu ustawy.

W czasie prac nad projektem ustawy w Senacie RP szczególnie wspierali ustawę panowie Senatorowie Marek ROCKI i Andrzej PERSON. DZIĘKUJEMY!

Komentarze