WATERWAYS EXPO 2014

0
933

W dniach 10-12 czerwca 2014 roku w Bydgoszczy w Hali Łuczniczka, odbędą się II Międzynarodowe Targi i Konferencja Żeglugi Śródlądowej i Gospodarki Wodnej „WaterWays Expo 2014”.

obraz nr 1

Targi Żeglugi Śródlądowej i Gospodarki Wodnej WaterWays Expo 2014 to miejsce spotkań administracji rządowej samorządowej, i stowarzyszeń izb gospodarczych, klastrów, parków technologicznych, środowisk przemysłowych i gospodarczych zainteresowanych rozwojem żeglugi środladowej i gospodarki wodnej jako instrumentu polityki prorozwojowej w wymiarze lokalnym, narodowym i transgranicznym.To także miejsce prezentacji rozwiązań infrastrukturalnych, technicznych, technologicznych,  turystycznych jak i forum dyskusji, debat, konferencji.  

Tematyka Targów WaterWays 2014 obejmuje następujące obszary Żeglugi Śródlądowej i Gospodarki Wodnej :

    – Gospodarka wodna
    – Żegluga śródlądowa:towarowa, pasażerska, turystyczna
    – Żegluga przebrzeżna
    – Bezpieczeństwo i nawigacja żeglugi śródlądowej
    – Turystyka, rekreacja wodna
    – Rybołówstwo i inne pożytki
    – Energetyka wodna
    – Firmy i Towarzystwa Ubezpieczeniowe
    – Wydawnictwa i Media

Targi WaterWays to miejsce debat, spotkań i konferencji, których tematami będą:

 Żegluga Śródlądowa

  –  Rozwój żeglugi śródlądowej w krajach UE i jej wpływ na rozwój żeglugi śródlądowej w Polsce
  –  Polityka transportowa państwa w zakresie transportu wodnego śródlądowego na lata 2012-2020 z perspektywą do 2030.
  –  Ekspertyza: „Program rozwoju infrastruktury transportu wodnego śródlądowego w Polsce”
  –  Rewitalizacja śródlądowej drogi wodnej relacji wschód – zachód obejmującej (E70)
  –  Perspektywa nowych połączeń wodnych śródlądowych:

–          Korytarz Bałtyk-Adriatyk

–          Odrzańska Droga Wodna

–          Dunaj -Odra-Łaba

  –  Żegluga śródlądowa jako stymulator rozwoju regionalnego
  –  Infrastruktura wodna w obszarach zurbanizowanych i nie zurbanizowanych
  –  Przemysł turystyczno-transportowy w żegludze śródlądowej
  –  Perspektywy rozwoju  w portów i terminali multimodalnych w Polsce.
  –  Rozwiązania proekologiczne w transporcie wodnym śródlądowym

 Gospodarka Wodna:

  –  Ramowa Dyrektywa Wodna – zobowiązania Polski a potrzeby inwestycyjne.
  –  Strategie i Programy dotyczące gospodarki wodami.
  –  Nowoczesne, nowatorskie i proekologiczne rozwiązania w inżynierii wodnej.
  –  Działania przeciwpowodziowe – Program dla Odry 2006, Program przeciwpowodziowy dla Górnej Wisły
  –  Problem niewykorzystanego potencjału hydroenergetycznego Polski i kwestia wykorzystania stopni wodnych do celów energetycznych.
  –  Ochrona środowiska wodnego
  –  Ekohydrologia  sub-dyscyplina hydrologii.

 Woda – ludzie – sprzęt.  Turystyka wodna to też biznes

  –  Inwestycje nad wodą: przystanie, porty, bulwary itd.
  –  Informacje i szkolenia dla adeptów i kadr
  –  Przystań nie dla „nich” – lecz nas wszystkich. Miejsce odwiedzin, lokalnej rekreacji, wypoczynku
  –  Kto wyliczy rodzaje turystyki i rekreacji wodnej? Kto załatwi sprzęt – i na tym zarobi?
  –  Kwestie bezpieczeństwa – na tysiąc topielców przypada pół kwalifikowanego   wodniaka !
  –  Ekologia i turystyka – potrzeba koegzystencji.

Workshop: Żegluga śródlądowa na Odrze

Biorąc pod uwagę Państwa profil działalności serdecznie zapraszamy do zaprezentowania swoich produktów i usług mających zastosowanie w szeroko rozumianej  żegludze śródlądowej i gospodarce wodnej.

Prezentacja Państwa produktów i usług na targach ma szczególne znaczenie ze względu na obecność inwestorów polskich i zagranicznych poszukujących możliwości zainwestowania swoich środków kapitałowych w rozwój żeglugi śródlądowej, jako podstawowego elementu transportu wodnego śródlądowego w Polsce.

Targi i konferencje Żeglugi Śródlądowej i Gospodarki Wodnej WaterWays Expo 2014 dadzą  doskonałą okazję do wymiany poglądów, doświadczeń i zaprezentowania możliwości rozwiązań i planów dla polskiego i europejskiego  sektora żeglugi śródlądowej i gospodarki wodnej.

http://morzaioceany.pl/ 

Komentarze