Walne sprawozdawcze i wewnętrzne forum SAJ – 7 MARCA

0
781

Za zgodą Jerzego Kulińskiego

Rada Armatorska Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych już się cieszy na „totalne” spotkanie na przystani Jachtklubu Morskiego „NEPTUN” w Górkach. Mam zaszczyt przekazać zaproszenie podpisane przez samego Prezesa. Ci, którzy jeszcze nie nalezą – mają okazję wypełnić Deklarację na miejscu. 

Do zobaczenia w Górkach! 
Zyjcie wiecznie !
Don Jorge
————————————————————-
Walne sprawozdawcze i wewnętrzne forum SAJ
Rada Armatorska Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych zaprasza członków Stowarzyszenia na Walne Zgromadzenie sprawozdawcze w sobotę 7 marca 2015,
– I termin 1200; 
– II termin 1230. 
Miejsce zgromadzenia: Jachtklub Morski „NEPTUN” ulica Przełom 10 w Gdansku – Górkach Zachodnich. Dojazd z centrum Gdańska autobusem linii „111” (odjazd spod Dworca Głównego o godzinie 1116). 
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie Zgromadzenia, 
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Wybór protokolanta, 
4. Propozycje zmian do porządku obrad,
5. Zatwierdzenie porządku obrad,
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej, 
7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
8. Przedstawienie sprawozdań Rady Armatorskiej SAJ i Komisji Rewizyjnej 
9. Stwierdzenie przez Komisję Skrutacyjną prawomocności zgromadzenia 
10. Dyskusja nad sprawozdaniami,
11.Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań 
12.Głosowanie nad absolutorium za ostatni rok 
13. Wolne wnioski i propozycje uchwał, 
14. Podjęcie uchwał przez Walne Zgromadzenie.
Po zamknięciu Walnego ok. 1430 zapraszamy obecnych na skromną imprezę integracyjną na miejscu.

Przy okazji przypominamy, że trwa uruchamianie wewnętrznego forum dyskusyjnego członków SAJ na stronie www.saj.org.pl w zakładce KONTAKT/Forum. Członkowie mogą rejestrować się przyjmując login składający się z Imienia Nazwiska, aktywacji kont dokonuje raz dziennie ręcznie Rada Armatorska. Forum ma służyć wewnętrznej dyskusji pomiędzy członkami na tematy związane z działalnością Stowarzyszenia oraz wymianie informacji między z Radą Armatorską.
Zapraszamy
Andrzej Remiszewski
Prezes SAJ

 

Komentarze