„Teliga” dla Szczecina – dla Programu Edukacji Morskiej

0
340


 

       Ta nagroda – im. Leonida Teligi,
pierwszego Polaka i Słowianina, który samotnie opłynął świat pod żaglami –   jest jednym z najstarszych i najbardziej
prestiżowych wyróżnień żeglarskich w kraju. Przyznaje ją corocznie od 41 lat
Redakcja ogólnopolskiego miesięcznika „Żagle”, w trzech kategoriach –
za twórczość literacką, osiągnięcia sportowe i działalność przyczyniającą się
do popularyzacji żeglarstwa w Polsce. Tak np. wśród dotychczas przyznanych w
minionych latach blisko 130 nagród głównych i wyróżnień było też kilkanaście z
naszego szczecińskiego „podwórka”, w tym m.in. jej laureatami zostały trzy
redakcje -„Głosu Szczecińskiego”, TV „Siódemki” i Polskiego Radia Szczecin,
byłe Wydawnictwo „Glob”, a z żeglarzy niezapomniany Ludek Mączka, natomiast za
książki o tematyce żeglarskiej – 
Zbigniew Kosiorowski, Henryk Wolski, Ruda Krautschneider i fotografik
Marek Czasnojć. Nagrodzone też zostało – w 2008 roku – nasze niezwykłe
wydarzenie, jakim był szczeciński finał słynnych międzynarodowych regat i zlotu
żaglowców The Tall Ships’ Races 2007.

      Tradycyjnie na początku roku ogłaszanych
jest kilka razy więcej nominacji – co też już jest wyróżnieniem – niż
ostatecznie przyznanych nagród. Tak też było w styczniu  br., kiedy ustalono listę dziewięciu nominacji
do Nagrody za 2011 rok. W kategorii literatura i
sztuka jury nominowało: Annę Grebieniow  za “Żagle nad pustynią – Z
wiatrem przez Gobi”, Monikę Witkowską za “Kurs Arktyka”,  i Grzegorza Pawlaka za podręcznik “Morska
nawigacja elektroniczna w praktyce”. Za wyczyn  sportowy nominowano mistrzowską trójkę krajowych żeglarzy:
Zofię Klepacką, Piotra Myszkę i Zbigniewa Gutkowskiego – uhonorowanego także
tytułem Żeglarza Roku 2011. Natomiast w kategorii popularyzacja żeglarstwa były
właśnie dwie szczecińskie nominacje – dla Andrzeja Armińskiego

za zorganizowanie i sponsorowanie niebywałego wyczynu, jakim było trzykrotne
opłynięcie kuli ziemskiej w latach 2005-2011 przez jego dwa jachty – „Mantra
Ania” i „Mantra Asia”, i dla nas, czyli dla miejskiego, realizowanego obecnie przez Pałac
Młodzieży Szczecińskiego Programu Edukacji Morskiej
, za 15
lat działalności. Nasze szczecińskie 
dokonania konkurowały z Redakcją TVP Bydgoszcz, nominowaną za
relacje z rejsu jachtu „Solanus”.

      Teraz już wszystko
wiemy, uroczyste przyznanie nagród za rok 2011 odbyło się wczoraj 11 bm., jak
zwykle w Warszawie, w pięknym Pałacu Prymasowskim, w terminie zbliżonym do
rocznicy zakończenia rejsu Leonida Teligi. Ostateczną decyzją jury laureatami
nagród – wręczanych przez Redaktora Naczelnego „Żagli” Waldemara Heflicha i
gości – zostali: Monika Witkowska za
niezwykle ciekawą książkę o arktycznym rejsie „Solanusa” w wyprawie „Morskim
Szlakiem Polonii”, dookoła obu Ameryk, Zbigniew „Gutek” Gutkowski za drugie
miejsce w wokółziemskich etapowych regatach Velux 5 Ocean, i „Szczeciński
Program Edukacji Morskiej i jego twórca Wiesław Seidler, za 15 lat działalności
na rzecz promocji żeglarstwa”!
Przyznano ponadto nagrodę specjalną, którą
wyróżniani są ludzie wyjątkowi, za wybitne dokonania związane z żeglarstwem.
Tym razem otrzymał ją kapitan jachtowy
Franciszek Haber, obchodzący w tym roku 50-lecie aktywności pod żaglami, autor
wielu podręczników, słowników, książek i wierszy, a także działacz sportowy.

     Warto dodać, że nasza szczecińska nagroda
to także dowód uznania i podziękowania dla ponad już 80 Szkolnych Kół Edukacji
Morskiej – młodzieży i nauczycieli, które przewinęły się przez Program, dla
władz miasta i Wydziału Oświaty UM, od początku sprawującego finansową i
merytoryczną opiekę nad Programem, i dla twórców i realizatorów naszego
Programu, wielu żeglarzy i ludzi morza – działaczy m.in. ZOZŻ i Polskiego Radia
Szczecin. Płyniemy razem dalej, dobrym kursem, pod banderą Polski i Szczecina.
Aby lepiej nam się płynęło, dostaliśmy oprócz pamiątkowego medalu także piękny
model starego żaglowca …

                 Tekst i zdjęcia: Wiesław Seidler, Koordynator Programu      

 Na zdjęciach: Nasz Program i nasz „Teliga”…                                                        


Komentarze